Selous

Afrikas största vildmark Selous måste räddas från tjuvjakt och exploatering

En allt större tjuvjakt och exploatering från gruvor, gas och olja hotar nu området. Av 120 000 elefanter finns bara cirka 15 000 kvar idag. Om inget görs riskerar elefanterna att utrotas till 2022.
 

 BLI FADDER SKÄNK EN GÅVA

Spetsnoshörningen i Selous är akut hotad, endast runt 50 finns kvar. Foto: Tony Heald / WWFEnastående mångfald

Reservatet är känt för sin mångfald av arter och större däggdjur. Men det som varit ett paradis för elefanter, bufflar, flodhästar och Afrikas största lejonpopulation på cirka 5000 djur, håller nu på att vändas i sin motsats. Till exempel finns bara 50 spetsnoshörningar kvar jämfört med cirka 3000 i början på 1980-talet Läget har förvärrats så mycket att Selous (lika stort som Danmark) 2014 sattes på FN-organet Unescos lista över hotade världsarv på grund av tjuvjakten.


 

 

 

 

 

Charlotter Permell möter WWFs afrikaexpert Allan Carlson. Foto: Allan CarlsonLyssna på poddserien Giganternas land

Stort som Danmark till ytan är Selous hem för mängder av stora däggdjur som elefanter, bufflar, lejon och flodhästar. Ett paradis för djuren, om det inte varit för den utbredda tjuvjakten och hoten om industriell exploatering. WWFs Charlotte Permell tar dig till det hotade världsarvet med hjälp av gästerna Allan Carlson, WWFs Afrikaexpert och bevarandefotografen Mattias Klum. Vi möter också Asukile Kajuni som är ansvarig för Selous hos WWF i Tanzania. En podd om Selous - Afrikas sista stora vildmark.

 

Lyssna på första avsnittet där Charlotte Permell möter WWFs Afrikaexpert Allan Carlson
 

 

 

George Athanus har jobbat som parkvakt sedan 1978. Foto: Greg Armfield / WWFJätteområde ska bevakas

l hela Selous finns bara 300 parkvakter som jobbar i skift med 150 personer på varje pass. De ska bevaka ett jätteområde och riskerar att möta tjuvjägare utrustade med automatvapen, helikoptrar och kikarsikten. Utmaningen är gigantisk. Som ett bidrag i kampen mot tjuvjakten har svenska WWF bidragit med 13 smarta plan (drönare) och fler är på väg.

– Vid var femte flygning har planen filmat människor som håller på med illegala aktiviteter inne i reservatet. Om tjuvjakten stoppas så kan elefanterna öka. Även om 90 procent av elefanterna är borta kan naturen återhämta sig om den får vara i fred, säger WWFs Afrikaexpert Allan Carlson.

Den illegala jakten var i början småskalig, men den eskalerade kring 2010 då den togs över av kriminella nätverk.
– De stod för finansieringen och skötte mutor, och gav killarna i byarna bra betalt för att döda elefanterna, säger Allan Carlson.    

 


 

Chili med olja håller elefanter borta från odlingar

Hjälp till lokalbefolkningen

WWF stöttar parkvakterna med utrustning, utbildar bybor som sampatrullerar med parkvakterna (så kallade game scouts) och hjälper lokalbefolkningen att utveckla byskogsbruk och odla grödor som ger bättre avkastning. Fler turister i reservatet betyder också mer jobb. WWF jobbar även med att stärka lokalbefolkningen och deras möjligheter till deltagande, inflytande och engagemang.


Trots att industriell utvinning är förbjuden i Unescos världsarvsområden, så efterlevs det inte i Selous. Här finns uran- och guldgruvor i drift, och koncessioner omfattar 75 procent av ytan.

– Vårt mål är att få in en skrivning på Världsarvskommitténs möte i Krakow i sommar som förbjuder industriell exploatering. Det skulle sätta press Tanzanias regering att stoppa en utveckling som skadar det unika ekosystemet och inte är långsiktigt hållbar, säger Allan Carlson.

 

 

"WWF stöttar utbildning och ger ekonomiskt stöd till parkvakter och anti-tjuvjaktteam som ofta jobbar med fara för sina egna och sina familjers liv"

 

Selous är Afrikas största reservat 50 000 km2 och äldsta grundades 1896. Selous är ett UNESCO  världsarv. Fakta Selous Game Reserve

Selous Game Reserve i sydöstra Tanzania är Afrikas största viltreservat på 50 000 kvadratkilometer, det vill säga lika stort som Danmark. Området utnämndes till Världsarv 1984. Stora delar består av lövskog, så kallad miomboskog, och öppna gräsmarker med en mångfald av djur. Här finns bland den största koncentrationen av elefanter på jorden. Nästan all safariturism sker norr om Rufijifloden i nordöstra delen.  

Reservatet har den största mångfalden av arter och koncentrationer av större däggdjur än något annat Miomboområde. I området finns ca 15 000 elefanter och stora bestånd av afrikansk buffel, flodhäst och lejon. Även den hotade afrikanska vildhunden finns i Afrikas största bestånd här.

Landskapet är rikt på mineral, olja och gasfyndigheter och 75 procent av ytan har upplåtits som olje-, gas- och gruvkoncessioner. Många innehas av utländska exploatörer som får finansiering av internationella banker.

 

 

 

 

Fakta Världsarv:

FN-organet Unesco bestämmer och väljer ut världsarven. De står för ett värde för mänskligheten som vittnar om jordens och människans historia. Oavsett var de finns så tillhör världsarven oss alla.

 

 

Fakta illegal handel med vilda djur:

Illegal jakt hotar flera av världens flaggskeppsarter och handeln beräknas omsätta nästan 125 miljarder kronor per år globalt. WWF arbetar mot den illegala handeln genom lobbying mot regeringar, rättsväsendet, FN och EU. WWF stöttar utbildning och ger ekonomiskt stöd till parkvakter och anti-tjuvjaktteam som ofta jobbar med fara för sina egna och sina familjers liv. Tjuvjakt straffas med 20-30 års fängelse i Tanzania, men en dramatisk ökning i efterfrågan har gjort jakten mer lönsam än den varit tidigare.

 

Flodhäst. Foto: Michael Poliza / WWF

Flodhäst. Foto: Michael Poliza / WWF

Giraffer finns bara norr om Rufijifloden. Foto: Torbjörn Hegedus

Giraffer finns bara norr om Rufijifloden. Foto: Torbjörn Hegedus

Nationalparken Mikumi är en del av Selous. Foto: Torbjörn Hegedus

Nationalparken Mikumi är en del av Selous. Foto: Torbjörn Hegedus

Troligen finns det runt 800 vildhundar i området, en stor del av världens population. Foto: Robert Pritchard / WWF

Troligen finns det runt 800 vildhundar i området, en stor del av världens population. Foto: Robert Pritchard / WWF

Selous lejonstam är Afrikas största. Foto: Florian Schulz / WWF / Vision of the wild

Selous lejonstam är Afrikas största. Foto: Florian Schulz / WWF / Vision of the wild

Stoppa tjuvjakten! Stötta WWF att rädda Afrikas sista vildmark.

Stoppa tjuvjakten! Stötta WWF att rädda Afrikas sista vildmark.


Tillsammans kan vi rädda Selous

 

 BLI FADDER SKÄNK EN GÅVA