© Staffan Widstrand / WWF © naturepl.com / Anup Shah / WWF © naturepl.com / Mark Carwardine / WWF

DE FÖRSVINNER NÄR
VI TAR ÖVER DERAS MARK 

 

Naturskogar och våtmarker blir allt mer sällsynta. De får ge plats för jordbruk, skogsbruk, betesmark, gruvdrift och bebyggelse.

 

© Staffan Widstrand / WWF © naturepl.com / Anup Shah / WWF © naturepl.com / Mark Carwardine / WWF

Idag har de flesta stora landlevande däggdjur halverat sina ursprungliga utbredningsområden. Ett exempel är geparden vars historiska utbredningsområde har minskat med hela 91 %.  

 

Sumatranoshörningen
– så få att varje individ är viktig

I ett hörn av Borneos djungler arbetar WWF med att fånga in en av de sista individerna av detta skygga urtidsdjur för att föra henne till en säkrare plats innan bulldozers påbörjar skövlingen av hennes hem.  

 

© WWF-Indonesia / Gert PoletPå Borneo är 55 % av all regnskog borta. På Sumatra är det ännu värre – 80 % av skogen är skövlad och omvandlad till något annat, som till exempel oljepalmsodlingar.

 

I den krympande regnskogen på dessa två öar lever jordens sista exemplar av världens minsta noshörningsart – sumatranoshörningen. Totalt tror man nu att det finns färre än 100 individer kvar i det vilda.


Arten har betraktats som helt utdöd ifrån indonesiska Borneo, eftersom ingen sett den på 30 år. Men med hjälp av kamerafällor och fotavtryck lyckades WWF nyligen säkerställa att några individer trots allt fanns kvar.

 

I och med det föddes nytt hopp om att vi ska kunna rädda denna art från totalt utdöende och en stor räddningsinsats har påbörjats.

 

WWF och ett flertal naturvårdsorganisationer, som IUCN och National Geographic, har gått ihop med den indonesiska staten och bildat "The Sumatran Rhino Rescue". Denna allians kommer att fånga in de sista sumatranoshörningarna på planeten och flytta dem till gemensamma hägn. Målet är att de ska bli fler och kunna släppas ut i en framtid när deras livsmiljö är säker igen.


 

 

© Scott Masciarelli  © naturepl.com / Roland Seitre / WWF

Många arter drabbas av
förstörda och krympande livsutrymmen

En av de hårt drabbade arterna är bergsgorillan vars skogar utsätts av illegal avverkning samtidigt som arten dessutom är mål för tjuvjakt.  Ett annat exempel är floddelfiner vars hem hotas av föroreningar och dammbyggen.

 

WWF driver politisk påverkan i Sverige och internationellt för fler och bättre skyddade områden, inventerar, skapar bevarandeplaner och samarbetar med både lokalsamhällen, företag och organisationer för att skydda naturområden. 

 

Tillsammans kan vi stoppa utrotningen.

 

 BLI FADDER 


 

Hot från flera fronter  

 

Livet på planeten är hotat. De flesta djur påverkas på flera sätt av människans framfart – av förstörda livsmiljöer, klimatförändringar, föroreningar, tjuvjakt och rovfiske

 

Läs mer om den pågående utrotningen.

 

Tillsammans kan vi bevara den biologiska mångfalden.

 

 BLI FADDER SKÄNK EN GÅVA