© naturepl.com / Anup Shah / WWF  ©  Martin Harvey / WW © Dmitry Deshevykh / WWF-Russia

KLIMATFÖRÄNDRINGAR,
PLASTER OCH GIFTER DÖDAR 

 

Det finns djur vars hela liv präglas av livsfarliga problem som människan skapat. Arter som har svårt att överleva, eftersom allt från klimatförändringar till gifter förstör deras livsmiljö. De dör i tysthet.

 

 

 

© naturepl.com / Jordi Chias / WWF

Ungefär 1 av 1 000 havssköldpaddor överlever till vuxen ålder.

© Troy Mayne / WWF

Klimatförändringar, plastnedskräpning och försvinnande korallrev är några av hoten.

Havssköldpaddans
fortplantning är i fara 

 

I våra allt varmare hav kämpar hungrande havssköldpaddor för att komma loss från plastskräp och drivande fiskenät.  

  
© Roger Leguen / WWFHavssköldpaddans reproduktion är långsam och lättstörd. Det tar mellan 10-30 år innan den är könsmogen, beroende på art, och äggen läggs ofta på den strand där havssköldpaddan själv kläcktes.

 

Här spelar klimatförändringarna en obehaglig roll. Vilket kön havssköldpaddans ungar får beror nämligen på temperaturen i marken där de kläcks. Ju varmare klimat desto fler honor. De populationer där balansen mellan hanar och honor rubbas riskerar att dö ut. Det händer redan nu i Australien.

 

© Jürgen Freund / WWFHavssköldpaddorna hittar sin föda i korallrev och sjögräsängar - miljöer som påverkas kraftigt av klimatförändringar och miljöförstörelse.


Många havssköldpaddor fastnar i nät avsedda för fisk, drabbas av tjuvjakt och trängs undan av exempelvis hotellbyggen på deras stränder.

 

De hotas även av oljeutsläpp och nedskräpade hav. Kringflytande plastpåsar ser ut som maneter och slukas av havssköldpaddan. Plasten fastnar i matspjälkningsorganen och de svälter ihjäl.

 

WWF hjälper havssköldpaddan

WWF arbetar bland annat för reglering av turism och infrastruktur för att skydda havssköldpaddorna. Andra åtgärder är uppfödning av sköldpaddsungar och skydd av äggen och de kläckta ungarna när de sedan tar sig ut i havet. Vi arbetar också för att skapa marina reservat, stoppa illegal handel med hotade arter, minska plastskräpet och att färre sköldpaddor ska dö i nät och fisketrålar. 
 

 

Tillsammans kan vi stoppa utrotningen.

 

 BLI FADDER 


© naturepl.com / Andy Rouse / WW © Richard Barrett / WWF-UK

Isbjörnar hotas
när världen blir varmare

 

Isbjörnarna jagar den säl som vilar på Arktis isar. Därför drabbas de extremt hårt när deras livsområden numera består av öppet vatten en stor del av året.

 

Isarna fryser till senare än vanligt, och smälter tidigare på grund av det varmare klimatet. Om vi inte snabbt minskar klimatutsläppen riskerar vi att förlora en tredjedel av världens isbjörnar inom tre isbjörnsgenerationer. Redan nu drunknar hundratusentals grönlandssälarsungar varje år på grund av bristen på havsis.

 

Kanada, Danmark, Norge, Ryssland och USA har åtagit sig att genomföra 62 åtgärder under tio år för att bevara isbjörnen. Men vår granskning visar att de bara gjort tre åtgärder under de första två åren. WWF kommer därför fortsätta driva på isbjörnsländerna för att de ska uppfylla avtalet.

 

 

 

© Shutterstock / John Carnemolla / WWF © naturepl.com / Anup Shah / WWF

Både människor och djur drabbas av klimatförändringar

 

Grodarter i tropikerna hotas av utrotning, orangutangens livsmiljö och mattillgång hotas av ökade skyfall samtidigt som en ökning av torra områden krymper elefantens tillgång till sötvatten. Även människan drabbas av klimatförändringarna. Hetta och extrema översvämningar kommer att bli vanligare och kan leda till fler mygg som sprider sjukdomar som malaria och denguefeber. 

 

WWF arbetar stenhårt för att hejda klimatförändringarna. Vi arbetar med politisk påverkan i Sverige och internationellt, utbildar allmänheten och driver globala projekt tillsammans med städer och företag i deras omställningen mot en hållbar framtid.

 


Hjälp oss att hålla planeten levande.

 

 BLI FADDER SKÄNK EN GÅVA


 

Hot från flera fronter  

 

Livet på planeten är hotat. De flesta djur påverkas på flera sätt av människans framfart – av förstörda livsmiljöer, klimatförändringar, föroreningar, tjuvjakt och rovfiske.

 

Läs mer om den pågående utrotningen.

 

 

 

Tillsammans kan vi stoppa utrotningen och bevara den biologiska mångfalden.

 

 BLI FADDER SKÄNK EN GÅVA