© Photoshot License Ltd / Alamy Stock Photo © pixabay/creativecommons © Bo Dabi

NYA ARTER DRABBAS
AV HÄNSYNSLÖS TJUVJAKT

 

Länder som Kina, USA och Storbritannien har förbjudit handel med elfenben från elefant. Illegal jakt beräknas omsätta nästan 125 miljarder kronor per år globalt och den cyniska handeln hittar ständigt nya vägar. Det "nya elfenbenet" består av fågelnäbbar och flodhästtänder.

 

© Staffan Widstrand / WWF © naturepl.com / Anup Shah / WWF © naturepl.com / Mark Carwardine / WWF

 

 

Flodhästens långa tänder
riskerar att bli dess död

I flodernas grunda vatten dödas flodhästar med handgranater. Efterfrågan på flodhästens tänder ökar när det blir brist på elfenben från elefant.

 

Flodhästtänder har använts som elfenben i konsthantverk i flera tusen år, men nu ökar denna handel och hotar arterns framtid.

Flodhästar är extra sårbara, i och med att de minskar i antal även på grund av mänsklig påverkan på de våtmarker de lever i. Stora delar av populationer i centrala och östra Afrika har dessutom skjutits under oroligheter de senaste 50
åren. Arten jagas också illegalt för sitt kött och som hämnd för skador på grödor.

 

WWF arbetar kraftfullt för att skydda flodhästen. I Östafrika finansierar WWF projekt med hundar, som söker upp och håller kvar tjuvjägare och även hittar vapen som är gömda i djungeln. ​I Selous i Tanzania är WWFs parkvakter och utrustning som drönare ett effektivt skydd. Och beslagen av flodhästtänder går upp tack vare tullkontroller.

 

  

 Hjälp oss att rädda hotade arter.

 

 BLI FADDER 


© naturepl.com / Tim Laman / WWF

Näshornsfågeln minskar i rasande fart

På marknader i Kina säljs nytillverkade prydnadsföremål skapat av näshornsfågelns näbb. 

 

Hjälmnäshornsfågeln håller på att drivas till utrotning till följd av en intensiv illegal jakt. På bara några år har antalet fåglar minskat drastiskt.

 

Fågeln är lätt att jaga, eftersom den låter mycket och är relativt stor. Näbben säljs för flera gånger priset av elfenben på den kinesiska svarta marknaden och kallas "det röda elfenbenet". Den är populär till prydnadsföremål, eftersom näbben är mjukare än elfenben, och därmed lättare att bearbeta. 

 

Tillsammans med TRAFFIC arbetar WWF med att försöka stoppa handeln och jakten.
 

© Richard Barrett / WWF-UK

Nu jagas inte bara elefanthanar för sina betar. När tjuvjägarna vill komma åt skinnet drabbas även honor och kalvar.

På en marknad säljs elefanthud och andra djurdelar.

Myanmars elefanter
flås för sitt skinn 

I skydd av den täta djungeln smyger tjuvjägare på elefanthonor och deras kalvar. Den asiatiska elefantens försvinnande sker i det tysta.

 

Efterfrågan på elefantskinn ökar kraftigt, och i Myanmar är läget för elefanterna akut. Jakten på elfenben är inriktad på hanar med betar, men efterfrågan på skinn gör att man nu även dödar honor och deras kalvar. Elefanterna skjuts med förgiftade pilar och dör en utdragen död innan de flås. 

 

Handeln med elefantskinn är inte ny, men det är däremot omfattningen. Skinnet används till smycken eller som "mediciner" utan vetenskapligt bevisad effekt. För några decennier sedan fanns det tiotusentals vilda elefanter i Myanmar. I dag tror man att de kan vara så få som 1 400 kvar. 

 

WWF samarbetar med Myanmars regering för att specialutbilda parkvakter och var med när landets regering tog fram aktionsplanen Myanmar Elephant Conservation Action Plan. Planen omfattar bland annat tjuvjakt, handel med elefantdelar och hur elefanternas livsområden kan bevaras, men även illegalt infångande och hantering av landets arbetande elefanter.


 

© Photoshot License Ltd / Alamy Stock Photo © pixabay/creativecommons © Bo Dabi

 

Tjuvjakt och illegal handel hotar många arter

Kampen mot den illagala jakt och handel med hotade arter är inte över. Djur dödas dagligen för sitt speciella skinn ellera andra kroppsdelar. Afrikas elefanter och noshörningar är hårt ansatta och de senaste beräkningarna pekar på att 20 000 elefanter dödas varje år. 

 

WWF bekämpar tjuvjakten konkret på plats och långsiktigt med allt från specialutbildade parkvakter till samarbeten med regeringar och organisationen TRAFFIC.

 

 

 Hjälp oss att stoppa utrotningen.

 

 

 BLI FADDER 

 


Hot från flera fronter  

 

Livet på planeten är hotat. De flesta djur påverkas på flera sätt av människans framfart – av förstörda livsmiljöer, klimatförändringar, föroreningar, tjuvjakt och rovfiske.

 

Läs mer om den pågående utrotningen.

 

Tillsammans kan vi stoppa utrotningen och bevara den biologiska mångfalden.

 

 BLI FADDER SKÄNK EN GÅVA