© Julia Thiemann / WWF-Germany

STOPPA DEN TYSTA TJUVJAKTEN 

 

Det är tyst om den tjuvjakt som tömmer Asiens artrikaste skogar på elefanter och andra djur. Tjuvjakten sker i mediernas och myndigheternas tystnad, och dessutom ljudlöst med giftpilar och snaror.

 

Djurdelarna säljs i den mångmiljardindustri som är världens fjärde största illegala verksamhet. Skogar som en gång myllrade av liv töms nu på sin biologiska mångfald. Skogsskövling, gruvdrift och vägbyggen kantar tjuvjakten. WWF agerar på plats för att rädda Myanmars elefanter och djurliv.

 

 Den barbariska jakten på blodpärlor

En larmrapport från Myanmar avslöjar ett nytt, vidrigt hot mot landets sista vilda elefanter – handeln med så kallade blodpärlor. "Pärlorna" tillverkas av elefanternas hud och används till armband.

 

Handeln pågår öppet på internet. En av sajterna visar stolt upp bilder på blodröd, torkad elefanthud, redo att formas till pärlor. Samma sajt skryter också med att elefanterna skinnflås direkt efter att de fallit omkull – medan blodet fortfarande flyter i ådrorna. Det påstås ge pärlorna en extra stark färg. Men det leder också till ett obeskrivligt lidande för elefanterna.

 

När tjuvjägarna är ute efter elfenben riktar de in sig på elefanter med betar. Men nu slaktar de allt i sin väg – hanar, honor och ungar – i sin jakt på elefanthud att använda till smycken, verkningslös medicin och hudvård. Det här utskiljningslösa dödandet ökar risken för en snabb kollaps, eftersom det inte finns någon återväxt när honor och deras ungar dödas.

 

"Handeln är så allvarlig att om den inte stoppas, kan våra elefanter vara borta år 2030."  

Dr Christy Williams, chef för WWF Myanmar

 

Marknaden – ett svart hål för djurdelar  

Med dold kamera besöker vi besöker det laglösa området mellan Myanmar, Laos och Thailand som kallas "Den gyllene triangeln". Här pågår en obehaglig verksamhet.

 

Det här området är navet och porten där världens illegala djurdelar säljs till den asiatiska marknaden. Här skaffar storskaliga uppköpare allt från myrkottsfjäll och elfenben till björnramar och tigertänder. Statusbringande souvenirer, smycken, prydnadsföremål traditionell medicin  och verkningslös "mirakelmedicin".

Handeln med vilda djur är världens fjärde största illegala marknad – efter narkotika, människohandel och märkeskopior. WWF arbetar för att stänga ner marknaderna. I Myanmar har vi drivit igenom nya förbud mot handeln, och hårdare straff för tjuvjakt. Globalt har var vi arbetat framgångsrikt för nya lagar, som nu är på plats.

 

   GPS-halsband hjälper oss att patrullera smartare

Den tysta tjuvjakten i Myanmars skogar är framförallt ute efter elefanternas hud, som används till allt från hudvårdsprodukter och smycken till verkningslös medicin. Det urskillningslösa dödandet av även honor och ungar innebär att populationen kommer att kollapsa snabbt om vi inte gör något. 

 

Skogsområdena är enorma. Där någonstans finns elefanterna vi ska skydda... För att kunna skydda elefanterna söker vi upp dem, söver dem och sätter på ett GPS-halsband. På så vis vet vi var elefanterna uppehåller sig, hur de rör sig i skogarna och vart vi ska rikta våra resurser för att stoppa tjuvjakten. Det är också ett sätt för våra parkvakter att arbeta effektivare mot konflikter med lokalbefolkningar, vars odlingar kan locka djuren till sig.

 

"Om jag kunde tala med en elefant skulle jag säga förlåt för vad vi människor gjort mot dig och ditt hem. Och jag skulle säga att vi vill inget illa när vi söver dig och sätter på dig halsband.
Vi försöker hjälpa dig. Vi försöker rädda dig."
 
Dr Christy WIlliams, chef för WWF Myanmar


Vägbygget som skär av Myanmars urskog – och WWFs tydliga krav

 

Tvärs igenom Asiens mest artrika skogsområde byggs den flerfiliga motorvägen Dawei Road. Den går från Bangkok till Myanmars kust, där Thailand bland annat planerar att bygga ett oljeraffinaderi och Asiens största djuphavshamn. Vägen kommer att vara mycket trafikerad och riskerar att ytterligare öka illegal jakt och skogsskövling i landet.  

 

Motorvägen kommer skära av urskogar där elefanter, tigrar och andra arter lever ostört. Elefanterna kommer inte kunna följa sina vandringsleder och riskerar att dödas i trafiken när de försöker. Det här är dessutom urskog som ger ovärderliga ekosystemtjänster och behöver bevaras för framtiden.

Myanmar är ett fattigt land som behöver social utveckling. Men lokalbefolkningen kommer inte gynnas av det stora ekonomiska centrum som skapas. Deras ekonomi påverkas istället av att de tvingas flytta sin odlingsmark där motorvägen dras. Deras liv påverkas när den skog som ger försörjning och resurser skövlas och skärs av.

Ett annat stort problem med den planerade motorvägen är att den ger tjuvjägarna och deras fordon tillgång till tidigare svårtillgängliga urskogsområden. Bygget är påbörjat och vägkrogarna som redan nu växer fram längs bygget går hårt åt djurlivet när de serverar illegalt jagat viltkött, så kallat "bushmeat". 

 

Det går inte att stoppa motorvägsbygget helt. Men WWF driver på beslutsfattarna för att motorvägen ska göra så lite skada som möjligt. Vi har ett alternativt förslag som skonar de allra värdefullaste skogarna och vi kräver djurpassager över och under vägen.

 

Goda nyheter: WWF på plats ger resultat  

 

WWF finns på plats i Myanmar. 2017 påbörjade vi ett intensivt arbete för att skydda elefanterna. Vår kampanj bidrog till Myanmars förbud mot elfenbenshandel år 2018.

 

När vi upptäckte att elefanterna dog var vi tvungna att göra något. WWF har byggt upp utbildningscamps och arbetar med att lokalisera de mest sårbara djuren i de täta skogarna. Bara en så till synes enkel sak som att utrusta parkvakterna - ett par kängor slits ut på bara några månader i den extrema terrängen... Vi har också etablerat samarbeten för den avancerade tekniska utrustning som behövs.

 

Arbetet ger resultat – antalet dödade elefanter har minskat i de områden vi patrullerar. Idag har vi 220 parkvakter och 40 WWF-medarbetare som arbetar intensivt. Vi fortsätter att patrullera, placera ut kamerafällor och sätta på elefanter GPS-halsband. Tjuvjakten har minskat med närmare 60 procent i områden där WWF är aktiva.

Allra viktigast är samarbetet med lokalbefolkningen – utan deras stöd kan vi inte lyckas. Vårt arbete försvåras dock av de interna konflikter landet kämpar med sedan många år. Trots det har vi fått förtroenden och skapat bra samarbeten.

WWF hjälper bland annat tjuvjägare att "byta karriär" och istället leva av att odla och sälja kardemumma i ett hållbart byskogsbruk, där lokalsamhället får ett bestämmande och inflytande över skogen och skapar bättre inkomster till byn genom att skogen inte huggs ner.


Det finns hopp, men mycket mer behöver göras. Målet är noll dödade elefanter år 2020. Fler parkvakter behöver anställas och fler tjuvjägare omvändas.

 

© Photoshot License Ltd / Alamy Stock Photo © pixabay/creativecommons © Bo Dabi

 

Tjuvjakt och illegal handel hotar många arter

Kampen mot den illagala jakt och handel med hotade arter är inte över. Djur dödas dagligen för sitt speciella skinn ellera andra kroppsdelar.  

 

 

 Hjälp oss att stoppa utrotningen.

 

 

 BLI FADDER