NatureUp

 

Hjälp oss höja volymen på naturen!

Europa har ett fantastiskt arv av naturområden och arter. Här finns skogar som Bialowieza i Polen, vackra sjöar, hav, floder och våtmarksområden som Doñana i Spanien och fjällområden som Sarek. Europa hyser tusentals unika djur, till exempel lodjur, järvar, brunbjörnar, havsörnar, havssköldpaddor och valar.

 

Vi mår alla bra av att vara ute i naturen och ta del av dess rikedom, inte minst av naturens många ljud och arternas spännande läten. Alla naturens gåvor bidrar till vårt välbefinnande och till en god hälsa.

Europas miljöministrar och Junckerkommissionen diskuterar för närvarande ändringar i EUs naturvårdslagar – de lagar som i mer än 25 år har hjälpt till att skydda vårt naturarv.

Utformningen av dessa naturvårdslagar kommer att avgöras under de kommande månaderna. Hjälp oss vrida upp volymen i naturen med dina egna bidrag så att naturlagarna inte ändras utan i stället börjar efterlevas på ett korrekt sätt i hela Europa!


 

>> Varför hotas den lagstiftning som skyddar vår natur?

 


Svenska Pärlor

Svenska Pärlor är WWFs sommarkampanj som lyfter behovet av att den svenska naturen – skogar, fjäll, ängs- och hagmarker, sjöar, vattendrag och hav behöver bättre skydd. Sverige har idag bara skyddat cirka 14 av 20 procent av den yta på land som vi har lovat till år 2020. Enligt Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering 2015 når vi dessutom bara två av sexton miljökvalitetsmål.
 
Under åren 2013-2015 röstade allmänheten fram 63 extra vackra och skyddsvärda naturområden i Sverige – ett i varje län  per år under 3 års tid. Detta är platser med en fantastisk natur och med stor betydelse för naturupplevelser, men med många hotade arter och livsmiljöer i behov av skydd.
 
Passa på att bege dig ut i vår fantastiska natur och besöka alla vackra naturpärlor! Ta gärna en bild och skicka till svenskaparlor@wwf.se.

 

Besök kartan och titta på alla fantastiska pärlor.

 

NatureUp

 

 

NatureUp

Senast uppdaterad 2016-07-19

 

 

UNESCO-möte tog upp hot mot tre europeiska världsarv

Västra Kaukasus - ett hotat världsarv Foto: WWF Ryssland / Sergey Trepet

 

UNESCO är bekymrat över europeiska områden som hotas av industriell exploatering. Det gäller Bialowieza i Polen, Västra Kaukasus i Ryssland och Pirin Nationalpark i Bulgarien. Läs nyheten på vår internationella sida.

Ökande hot mot europeiska arv

Polen avverkar en av Europas främsta naturskogar

Foto: WWF Polen

Polens miljöminister vill tredubbla avverkningen i Europas unika naturskog Bialowieza. Efter protester mot den olagliga avverkningen hos EU, riskerar Polen nu att dras inför EU-domstolen.
Skogen är flera tusen år gammal

EU uppmanar Spanien:
Sluta utarma världsarvet Doñana!

Spanien måste sluta överutnyttja vattenresurserna i nationalparken Doñana. Det intensiva nyttjandet av grundvattnet till konstbevattning, förstör de naturliga livsområdena i den våtmarksrika parken, varnar EU.

Nya hot mot ett av Europas finaste fågelområden

Unika bilder:
varg möter lo i det vilda Europa

Det ovanliga mötet mellan en lodjursfamilj och en varg har fångats på en ny WWF film. Mötet ägde rum i de snöbetäckta Karpatiska bergen i Polen.

Se filmen här

 

Hjälp oss skydda svensk natur!

Fjällräv. Foto: Daniel Mallwitz


Sveriges natur är fantastisk. Men varken djur eller natur mår speciellt bra. Genom att bli Naturfadder bidrar du till WWFs arbete för att rädda våra hotade arter och bevara vår biologiska mångfald.

 

Bli naturfadder och skydda våra Svenska Pärlor!