Foto: Florian Schulz / visionofthewild.com

Goda resultat 2016 - klimat

 

Parisavtalet har trätt i kraft – en viktig milstolpe för klimatet

 

Den 5 oktober 2016 hade tillräckligt många länder slutgiltigt godkänt klimatavtalet som arbetades fram i Paris 2015 för att det skulle träda ikraft en månad senare. Långt tidigare än någon kunnat tro.


Klimatavtalet innebär bland annat att länderna förbinder sig att begränsa den globala uppvärmningen till två grader jämfört med förindustriell tid, och att världens utvecklade länder ska bidra med 100 miljarder dollar årligen i klimatbistånd till utvecklingsländer från år 2020.
En WWF-rapport som tagits fram, EHCC Digest, sammanfattar resultatet av det internationella initiativet Earth Hour City Challenge. Rapporten konstaterar att EHCC signifikant har ökat ambitionsnivån på de internationella klimatförhandlingarna.


WWF har under många år arbetat på bred politisk front och med olika samhällsaktörer för att bromsa den globala uppvärmningen. WWF arbetar på flera plan med klimatfrågan. Det rör sig om allt från projekt som rör enskilda områden och arter, till omfattande initiativ rörande nationella och internationella överenskommelser.


EHCC Digest


 

Oljeborrning i Kanada stoppad – en seger för djurlivet i Arktis

Foto: Norbert Rosing / National Geographic Stock / WWF Kanada

 

I ett fantastiskt havsområde i norra Kanada finns en unik livsmiljö för de arktiska djuren och inuiterna som lever här. Här i Lancastersundet finns det fortfarande is året om, något som blir allt ovanligare i Arktis.


Men området är precis lika viktigt av motsatt anledning – vissa delar av havet har öppet vatten även på vintern. Detta gör området oumbärligt för sälar, valar och isbjörnar som kan övervintra där. Så mycket som 75 procent av världens alla narvalar är beroende av Lancastersundet. Här finns också världens näst största population av isbjörnar.


Området har länge hotats av oljeborrning, något som totalt skulle kunna förstöra livsmiljön för djuren och förutsättningen för inuiternas överlevnad. Efter påtryckningar och mycket arbete från WWF, ursprungsbefolkningar och andra organisationer så har planerna stoppats.
Den amerikanska presidenten Barack Obama och den kanadensiska premiärministern Justin Trudeau beslutade efter flera månaders förhandlingar att förbjuda all ny exploatering av olja och gas i det nordamerikanska området av Arktis och delar av Atlantkusten.


Det mest akuta hotet eliminerades äntligen, men den ökande sjöfarten är fortfarande ett stort problem. Därför arbetar WWF med att göra hela Lancastersundet till ett skyddat område. Om detta går igenom så kommer det att bli det största skyddade marina området i Kanada, något som verkligen skulle gynna djurlivet i Arktis! 

 

Nytt globalt rekord för WWFs Earth Hour

Foto: WWF Spain

WWFs Earth Hour, världens största miljömanifestation, firade 10-årsjubileum. Hundratals miljoner människor i 178 olika länder var med under 2016, vilket är ett nytt globalt rekord. Engagemanget är fortsatt stort i Sverige och 84 procent av landets kommuner deltog med olika klimataktiviteter och hundratals skolor och kända byggnader släckte ner.


Det var alltså år 2006 fröet såddes till gräsrotsrörelsen Earth Hour i Sidney. Under ett decennium har världen gått från klimatanalfabetism till att vi fått ett globalt klimatavtal. Exempel på klimatåtgärder som Earth Hour bidragit till genom åren är att Galapagos kommer att fasa ut plastpåsar, att tusentals familjer på Madagaskar nu använder vedsnåla spisar och att tusentals förslag har kommit in till WWF i Kina hur man kan lösa luftföroreningsproblemet. I Sverige uppgav halva befolkningen att de blev inspirerade till att införa nya klimatsmarta vanor i samband med Earth Hour, enligt WWFs SIFO-utvärdering år 2015.

 

 

Världens städer tar ledarskap för klimatet

 

WWFs One Planet City Challenge (tidigare Earth Hour City Challenge) gjorde sin femte omgång med 126 deltagande städer från 21 länder.  Från Sverige deltog 16 kommuner, vilket är den högsta siffran sedan utmaningen blev internationell. I samband med klimatmötet i Paris deltog många av WWFs vinnarstäder i lanseringen av ”Paris declaration” där man bland annat utlovade omställning till 100 procent förnybar energi till senast år 2050.


Paris blev global vinnare 2016. Staden lyfts fram som en förebild med ett ambitiöst klimatarbete och för att visionärt och framgångrikt engagera näringslivet, medborgarna och andra städer i arbetet för en mer hållbar värld. I Sverige tog Umeå hem segern i jämn finalkamp med Eskilstuna, Lund och Umeå, som alla imponerade på juryn.

  

 

 

Senast uppdaterad 2017-02-08

 

Fler goda resultat från 2016

Resultatsidan 2016