Foto: Florian Schulz / visionofthewild.com

Goda resultat 2017 - klimat

Några exempel på vad som hänt under året.  

 

Historisk stabilitet i sikte för svensk klimatpolitik med nytt lagförslag

Foto: Michel Gunther / WWF

 

I juni röstade riksdagen igenom en klimatlag med nya klimatmål som tillsammans med ett oberoende klimatråd kan skapa stabilitet i det svenska klimatarbetet. I och med det visade Sverige omvärlden att vi tar den globala omställningen på största allvar, oavsett kortsiktiga politiska skiftningar. 


Det övergripande målet är att minska växthusgasutsläppen till noll år 2045. Transportsektorn ska ha minskat utsläppen med 70 procent redan till 2030. Förslagen följer det förslag som miljömålsberedningen tidigare lämnat till regeringen och som stöds av sju  riksdagspartier. Lagen är tänkt att träda i kraft 1 januari 2018.


Genom att bli bäst i världen på innovation, teknikexport, klimatfinansiering och klimatsamarbeten kan Sverige bidra till utsläppsminskningar som är många gånger större än de vi gör i Sverige.


 

Ny klimatkalkylator håller koll: Hur många jordklot lever du av?I mars lanserade WWF och Stockholm Environment Institute, SEI, en mobilanpassad klimatkalkylator, lagom till världens största miljömanifestation Earth Hour 25 mars. På cirka tio minuter får du som privatperson svar på dina växthusgasutsläpp och hur många jordklot du använder genom ditt sätt att leva.


Att kolla sina egna växthusgasutsläpp koldioxidutsläpp genom kalkylatorn är ett bra sätt att bli medveten om sina val och göra förändringar för att leva mer klimatsmart. Enligt WWFs Living Planet Report lever vi i Sverige som om vi hade 4,2 jordklot till vårt förfogande. Att kolla sina egna växthusgasutsläpp genom kalkylatorn är ett bra sätt att bli medveten om sina val och göra förändringar för att leva mer klimatsmart. Det kan handla om att äta mindre kött och mer vegetariskt, resa mer kollektivt, minska flygresorna, shoppa mindre och satsa mer på second-hand. Till Klimatkalkylatorn


 

Nytt globalt rekord för WWFs Earth Hour

WWFs Earth Hour, världens största miljömanifestation, firade 10-årsjubileum i världen. Hundratals miljoner människor i 187 olika länder var med under 2017, vilket är ett nytt globalt rekord (178 år 2016). Engagemanget är fortsatt stort i Sverige och 87 procent av landets kommuner deltog med olika klimataktiviteter och 377 skolor och kända byggnader släckte ner.

I Sverige uppgav nästan halva befolkningen att de blev inspirerade till att införa nya klimatsmarta vanor i samband med Earth Hour.

 

Syftet med kampanjen är dels att skapa ett engagemang i klimatfrågan hos privatpersoner och dels att få politikerna att skapa förutsättningar för att kommuner, företag och privatpersoner ska kunna agera klimatvänligt.

 

WWF arbetar genom Bilen, Biffen, Bostaden, Börsen och Butiken. För Earth Hour 2017 var temat “Mat och livsstil för en globalt hållbar utveckling”.

 

 

WWF och H&M startar klimatprojekt i Bangladesh


 
WWF och H&M vill öka användningen av förnybara energikällor i Bangladesh. Landet är redan hårt drabbat av klimatförändringarna. WWF ska stödja omställningen av H&Ms leverantörskedja och uppmuntra resten av modeindustrin att övergå till förnybar energi. 

 

H&M har också gått med i WWFs Climate Savers under året.

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2018-02-02