Foto: National Geographic Stock/Michael Nichols/WWF

Goda resultat 2017 - tjuvjakt och illegal handel

Några exempel på vad som hänt under året. 

 

Myrkottar i smugglartoppen

Foto: John E Newby

Myrkottar har en sorglig topplacering i den illegala handeln med vilda djur. I Sabah-provinsen på nordligaste Borneo stoppades nyligen en smugglare med 24 levande myrkottar packade i trånga burar. I lasten fanns också säckar med myrkottfjäll. Myrkottarna skulle sannolikt dödas för sina fjäll som används i traditionell kinesisk medicin. Istället kunde de släppas ut i ett skyddat område och smugglaren dömdes till dryga böter.

 

Mannen greps i en kontroll som utfördes av WWFs antitjuvjaktsteam i samarbete med Malaysias myndigheter. 

 

Många ingripanden mot illegal handel

Foto: Erling Svensen

WWF har under många år arbetat för att stoppa illegal handel med vilda djur och växter.
De senaste fem åren har stora framsteg skett och under 2017 kom ingripanden och domar
i rask takt.

 

  • I Spanien och Grekland arresterades 17 personer för illegal handel med ålyngel från södra Europa. Glasålarna skulle till Kina och man beräknar att nätverket har smugglat ålyngel till ett värde av 100 miljoner kronor under 2016. WWF Sverige var pådrivare för att få ålen på CITES listor och det var helt avgörande för att tillslaget skulle kunna göras.

 

  • Arbetet med spaningsflygning i Ruaha i Tanzania har bland annat lett till att fyra aktiva tjuvjaktsläger hittats och att ett antal tjuvjägare har arresterats.

 

  • En av ledarna för elfenbenshandeln i Östafrika dömdes till 12 års fängelse.

 

  • I två naturvårdsområden i Masai Mara har parkvakter fått ny utrustning och tränats i nya tekniker för tjuvjaktbekämpning. Detta har varit mycket framgångsrikt och antalet lyckade tillslag mot tjuvjägare har ökat.  

 

  • I Sverige deltog polis, åklagare och tillsynsmyndigheterna i en världsomfattande aktion ”Operation Thunderbird” för att spåra upp och agera mot illegal handel med djur och växter. Ett omskrivet tillslag gjordes mot antikmässan i Stockholm där flera olika föremål beslagtogs för vidare utredning.

 

Tjuvjakten minskar på spetsnoshörning 

 

Foto: Pip Mortlock

 

För att minska tjuvjakten på Afrikansk spetsnoshörning i Selous har en metod med värmekameror provats vilket ledde till att 28 tjuvjägare greps enbart under jul och nyår.

 

Tjuvjakten på noshörningar minskade förra året från 1 175 djur (2015) till 1054 djur (2016), enligt siffror från Sydafrikas miljödepartement.  Ett decennium av anti-tjuvjaktsarbete i Afrikas största naturreservat, Krugerparken, har bidragit till att vända trenden. Det handlar bland annat om hårdare kontroller av smuggelvägar och fler åtal mot tjuvjägare. 

WWF ser positivt på trendbrottet, men antalet tjuvskjutna djur är fortfarande alarmerande högt. Varje dag förloras tre noshörningar till tjuvjägarna. Och fortfarande minskar de vilda populationerna eftersom det föds färre ungar än de som dör.

Pulver från noshörningshorn anses som mirakelmedicin i Asien mot allt från cancer till baksmälla. Organiserad brottslighet ligger bakom smugglingen av noshörningshorn där Vietnam och Kina pekas ut som de främsta mottagarländerna.

WWF driver sedan 2012 en global kampanj mot den illegala djurhandeln – från tjuvjakten, smugglingen och transportvägarna till marknaden och konsumenterna. I Sydafrika finns idag cirka 20 000 vita noshörningar (trubbnoshörning) och färre än 5000 svarta noshörningar (spetsnoshörning).
 

Selous utbildar mot tjuvjakt

En allt större tjuvjakt och exploatering från gruvor, gas och olja hotar Selou i Tanzanias. Av
120 000 elefanter finns bara cirka 15 000 kvar i dag. WWF har under 2017 kraftsamlat för att rädda det värdefulla landskapet. En drömgräns för namninsamling uppnåddes i augusti då
500 000 personer hade skrivit på för att rädda Selous. Dessa namn lämnades över till presidenten.

 

En utbildning för domare och åklagare kring brott mot artskydd och undersökning av brottsplatser hölls under 2017 i alla distrikt som gränsar till Selous. Under hösten utbildades också 50 så kallade "village game scouts" i området. Det är volontärer som arbetar utan vapen för att skydda naturresurserna. Totalt har WWF finansierat utbildning och utrustning för 75 sådana parkvakter.

 

I slutet av september höll WWF en workshop om naturvårdsdrönare för användning i parken. De förarlösa och kameraförsedda planen ska förbättra skyddet mot tjuvjakt. Under två veckors tid utbildades 10 nya piloter. Drönare är ett mycket effektivt verktyg för att upptäcka tjuvjägare. Ofta är områdena mycket stora. Planen kan flyga på flera hundra meters höjd och är förprogrammerade att köra en bestämd rutt som scannas av.

 

WWF har också satsat på märkning med mikrochips och GPS-sändare av både elefanter och noshörningar i både Tanzania och Kenya. GPS-signalen ger information om var djuret befinner sig och kan dessutom programmeras att larma sambandscentralen om djuret lämnar säkert område.
 

 

Lyssna på poddserien Giganternas land


 

I samband med den stora kampanjen för Selous tog WWFs Charlotte Permell med lyssnarna till det hotade världsarvet med hjälp av gästerna Allan Carlson, WWFs Afrikaexpert och bevarandefotografen Mattias Klum. I programmet möter vi också Asukile Kajuni, som är ansvarig för Selous hos WWF i Tanzania. En podd om Selous - Afrikas sista stora vildmark.
Lyssna här på WWFs poddserie om Selous.

 

 

Tusentals havssköldpaddor kläcktes under WWFs skydd

Foto: Nils Aukan / WWF

 

WWF jobbar i alla stora hav med att minska bifångsterna av havssköldpaddor inom fisket, med att stoppa den illegala jakten och handeln samt att rädda stränder där havssköldpaddorna lägger sina ägg. På den grekiska stranden Sekania kläcks varje vår tusentals havssköldpaddor. Tack vare WWFs givare kan vi hjälpa till att skydda den. Vakter ser till att turister håller sig på avstånd så att ungarna kan utvecklas i lugn och ro, kläckas ifred och sedan tryggt och säkert ta sig till vattnet och simma ut i havet.

Under fyra kritiska månader vaktades den skyddade stranden. Mer än 200 faror avvärjdes, såväl människor som försökte ta sig in på stranden, som hotande bränder. Vakternas insatser ledde till att 276 sköldpaddebon, med 100-150 ägg i varje bo, klarade sig igenom säsongen.

På många platser samarbetar WWF med lokalbefolkningen för att minska jakten på sköldpaddor och deras ägg. Oftast dödas sköldpaddorna för köttet som säljs och ger en god förtjänst. Därför hjälper vi till att skapa alternativa sysselsättningar som inte skadar naturen.

En viktig del i arbetet med att skydda havssköldpaddor är också utbildning i deras betydelse för turism och för ekosystemet.

 

Kina förbjöd äntligen handeln med elfenben

Tiotusentals elefanter och noshörningar tjuvskjuts varje år i jakt på elfenben och noshörningshorn. En stor del av handeln har skett i Kina, som har varit världens största lagliga elfenbensmarknad. Men 2017 var sista året som det var lagligt att köpa och handla med elefantbetar i Kina. I praktiken betyder det att både alla som har licens för att bearbeta nytt elfenben och alla elfenbenshandlare måste lägga ned sin verksamhet med omedelbar verkan.

Enligt en omfattande kartläggning som gjordes av WWF och TRAFFIC i Kina, var det bara 19 procent av de tillfrågade som kände till att handeln med elfenben hade blivit olaglig. Närmare hälften av de tillfrågade, 42 procent, hade tänkt köpa elfenben i framtiden, men andelen föll till 18 procent när de fick kännedom om förbudet.

Förhoppningen är nu att det kinesiska förbudet ska minska efterfrågan på elefantprodukter och bidra till att färre elefanter dödas.

 

Senast uppdaterad 2018-01-21