Foto: Simon Rawles / WWF

Goda resultat 2017 - människan och naturen

Några exempel på vad som hänt under året.

 

Beyond the stripes: Rädda tigern - rädda så mycket mer!

Tiger, Theo Allofs WWF-US

 

Alla de pengar som har investerats av olika länders regeringar, av hjälporganisationer och som samlats in av supportrar över hela världen för att rädda världens sista vilda tigrar, har visat sig ge många andra, avgörande viktiga fördelar för Asiens vilda djur och miljontals människor. Det framgår i en WWF-rapport: ”Beyond the Stripes: Save tigers, save so much more”. 

 
Rapporten visar att ett levande tigerlandskap…
• minskar risken för naturkatastrofer
• erbjuder mediciner och gynnar människors andliga hälsa
• säkrar tillgången på rent vatten och stabiliserar vattenflöden
• lagrar mer koldioxid än andra skogar och minskar därför klimatpåverkan
• bevarar några av världens rikaste ekosystem
• skyddar andra viktiga flagskeppsarter 
• är viktigt för att förverkliga många av FNs utvecklingsmål i Asien

  

Rapportem visar att om tigrarna och deras livsmiljöer bevaras, räddas samtidigt tusentals andra hotade djur och växter och därmed även vårt vilda apotek. Värdet av medicinalväxterna på den internationella marknaden beräknas till mer än 50 miljarder dollar årligen.

 

Tigrar är en stark symbol för mycket ”brett” bevarande av biologisk mångfald.

 

 

Tillgång till färskvatten med solcellsdrivna vattenpumpar

Foto: Telge Energi

 

WWF och Telge Energi har installerat solcellsdrivna vattenpumpar i två byar vid Lake Niassa (Malawisjön) i Moçambique. Nu har två borrhål för vatten tagits i bruk och närmare 1 000 skolbarn och deras familjer ser fram emot att undvika smittorisker från sjön.


Regnsäsongen leder till fler infektioner och ökar risken för kolera. Eftersom utbildningsnivån
är låg kring hygien, har ett nyhetsbrev och annat utbildningsmaterial tagits fram. Detta distribuerades till utvalda personer från byarna Malangalanga, Meluluca och Metangula. 
Även lokala skolor och kommuner bidrog till att öka medvetenheten om vatten och sanitet. Sedan dess har även distriktsregeringen varit mer involverad i projektet genom att mobilisera fler människor i kampanjen.

En överenskommelse träffades med en kommunalradio från Lago-distriktet att sända utbildande inslag om sanitet. Programmen är tänkt att omfatta debatter, intervjuer, drama (teater) och kommer att sändas tre gånger per vecka under regnperioden.

 

 

Lokala byar bygger dammar med WWF och skyddar Sebangau mot bränder


 

Nationalparken Sebangau, där mycket av WWFs arbete med att rädda orangutangerna utförs, är ganska oförstörd. Men områdena runt omkring är kraftigt avskogade och utdikade. Mycket av våra insatser går ut på att försöka att återställa ekosystemen och få tillbaka vattennivåerna i skogen. Det gör vi på flera olika sätt. Bland annat genom trädplantering men också genom att helt enkelt bygga dammar i de största kanalerna. På så vis kan man dämpa avvattningen och med tiden kommer träden tillbaka och ekosystemet återbildas. Men det tar lång tid.

Att bygga dammar är kostsamt och komplicerat men under det senaste året har WWF tillsammans med flera lokala byar lyckats bygga 308 dammar, något som vi är väldigt stolta över och kommer att fortsätta med. Det här hjälper långsiktigt till att minska bränderna och återställa ekosystemet.

 

Andra mer direkta åtgärder vi arbetat med under året för att skydda Sebangau från brand är att vi grävt och konstruerat 155 vattenkällor att ta vatten ifrån vid eventuella bränder. Vi har även tillsammans med lokalbefolkningen organiserat brandbekämpningsberedskap, typ lokala brandkårer. Vi har också hållit flertalet utbildningar för lokalbefolkningen om hur man hanterar eld och bekämpar den. Allt detta har gjorts möjligt med hjälp av insamlade medel från er faddrar och andra givare.
 
Vi hoppas att vi även kommande år ska kunna försvara Sebangau så att den kan fortsätta att vara ett tryggt hem åt de cirka 6 000-7 000 orangutanger som bor här.


 

Ungdomar för miljön


 

WWF-Madagascar och deras ungdomsgrupp ”tog över” Världsnaturfonden WWFs snapchat den 13 mars och lade ut foton och filmer. Detta är ett av ungdomssamarbetena mellan våra prioriterade regioner. Aktiviteten arrangerades av WWF Sweden Youth.

 

Stärkt civilsamhälle i västra Balkan

 

i Västra Balkan finns naturområden med mycket stora naturvärden. För att skyddet av dessa ska bli hållbart är det viktigt att det sker ett lokalt utbyte mellan befolkningen, företag och de ansvariga myndigheterna. WWF arbetar med åtta länder i området för att stärka lokalbefolkningens medbestämmande i skyddet av den värdefulla naturen. Det är samtidigt viktigt att förbättra de sociala och ekonomiska förutsättningarna för dem som bor i anknytning till nationalparker.  Här följer nåra exempel.

Inkomster från turism

I Kroatien drar alla skyddade områden nytta av turismen. I två tredjedelar av dessa har turismen varit den främsta vinstkällan för de närliggande samhällena. I 39 procent av alla skyddade områden är sysselsättning inom området den viktigaste inkomstkällan för lokalbefolkningen.

Kulturell utveckling

Runt Una National Park i Bosnien har WWF arbetat för att främja kulturella värden. Några exempel är traditionell stickning av mattor, gamla recept för matberedning, tillverkning av traditionella souvenirer och föremål. 

Utbildning ger ansvarsfulla medborgare

I Serbien satsas på utbildning av yngre generationer för att öka medvetenheten om vikten av naturens betydelse för hälsa och välbefinnande. Här uppmuntras medborgarna att agera ansvarsfullt och aktivt för att skydda naturen nu och i framtiden.

Björnskådning

WWFs projekt har med hjälp av kamerafällor kunnat konstatera att det finns björn i nationalparken Biogradska Gora i Montenegro. Samarbete sker nu med jägare och lokalsamhällen för att utveckla björnskådning som aktivitet för turister. Olika turisttjänster och produkter det för med sig hjälper till att skapa samexistens mellan människa, björn och skyddad natur.

 

Mer information: https://natureforpeople.org

 

 

Lokala förvaltningsgrupper ska skydda Naivashasjön

 

WWFs arbete bidrog till att hållbar vattenförvaltningsplan initierades för Naivashasjön (Kenya) samt att man på prov skapat förvaltningsgrupper i fem närliggande floder.

 

Genom förbättrad skogsrestaurering har fram tills nu över 452 hektar förstörda områden restaurerats i Naivasha, Kenya, vilket bidrar till skydd av vattenkällor och säkrade vattenflöden.

Det blir helt förbjudet att fiska i större delen av naturreservatet och i resten blir fisket kraftigt begränsat. Avtalet gäller i 35 år.

 

Ett kliv framåt för kustländerna runt Moçambique-kanalen

 

Samarbetet mellan WWF i Madagaskar och Moçambique, har lett till att länderna med sina respektive regeringsrepresentanter aktivt deltog i förmötet om SDG 14 i New York. WWF Madagaskar presenterade vikten av att skydda och förvalta det marina livet i Norra Moçambique-kanalen. Ett stort steg framåt för kustländer i regionen.

 

Byskogsbruk med certifierat sågverk

Foto: Peter Denton / WWF

 

WWF arbetar tillsammans med Mpingo Conservation Development Initiative (MCDI) med att utveckla ett hållbart byskogsbruk i södra Tanzania. Under hösten FSC-certifierades deras egna nystartade sågverk i Kilwa.

Senast uppdaterad 2018-01-17