Elefanter Foto Martin Harvey WWF- Canon

Elefant

Afrikansk elefant (Loxodonta africana), Amboseli nationalpark, Kenya Foto: Martin Harvey / WWF-Canon

 

En gång i tiden fanns elefanter i miljontal över hela Afrika och Asien. Under 1900-talet minskade de kraftigt i antal, främst till följd av den massiva handeln med elfenben.

 

Det finns i dag tre elefantarter. Två av dem lever i Afrika – savannelefanten och regnskogselefanten. Den tredje arten finns i Asien och kallas helt enkelt för asiatisk elefant.

 

Afrikansk elefant

Den afrikanska savannelefanten är världens största, landlevande däggdjur. Fullvuxna hannar kan väga över sex ton, men numera är det sällsynt.

 

Den afrikanska savannelefanten lever i sociala grupper organiserade runt honor och deras kalvar. Varje familjegrupp består av cirka tio individer, men ofta håller flera familjegrupper ihop och bildar så kallade klaner, bestående av 6–70 individer som leds av en stor hona.

 

Afrikansk regnskogselefant (Loxodonta africana cyclotis) Foto: naturepl.com / Jabrson / WWF-CanonAfrikanska  skogselefanter lever i mycket mindre grupper.

Hanarna vandrar oftast ensamma. De kan också bilda små, tillfälliga grupper, där äldre hanar omger sig med yngre. När hanen är brunstig och får korn på någon brunstig hona, dyker han upp. Brunstiga hanar är mycket aggressiva.

 

Honorna föder en unge med 2,5–9 års mellanrum och är fertila upp till 55–60 års ålder.

Hur många elefanter finns det i Afrika?

De afrikanska elefanterna har på grund av jakten på elfenben minskat dramatiskt i antal. De har reducerats från uppskattningsvis 10 miljoner i början av 1900-talet till omkring 1,3–1,5 miljoner på 1970-talet och till endast omkring 400 000 i dag. Elefanterna lever i drygt 30 länder i Afrika.

Två nyligen presenterade rapporter (2016) visar på en dramatisk minskning av Afrikas elefanter:

Great Elephant Census

Huge fall in African elephant population as poaching crisis continues

 

Tjuvjakten på elefanter har nått nya rekordnivåer. De senaste beräkningarna pekar på att 20 000 elefanter dödas varje år.

 

I vissa länder är minskningen särskilt märkbar. I Demokratiska Republiken Kongo fanns omkring 100 000 elefanter på 1960-talet. I dag återstår högst 5 000. Även Tanzania och Moçambique har drabbats hårt av tjuvjakt på elefanter.

Inte ens skyddade områden går fria från tjuvjakt. I Afrikas största skyddade område, nationalparken Selous i södra Tanzania, har antalet elefanter sjunkit från över 120 000 år 1976, till cirka 13 000 år 2013. Särskilt bekymmersam är situationen nu även i  Ruaha-Rungwa-ekosystemet i Tanzania, där antalet sjunkit från över 34 600 elefanter 2009 till uppskattningsvis 8 272 år 2014. Men i Serengeti ökar elefanterna och där finns nu 6000 (2015), god övervakning är lösningen.

 

Elfenbenet förs illegalt till bland annat Thailand, Vietnam, Kina och Egypten. Fortsätter denna tjuvjakt kommer det om tio år att finnas elefanter i bara 6–8 länder. 

 

Asiatisk elefant

Den asiatiska elefanten är mindre än den afrikanska och lever uteslutande i skogen. Asiatisk elefant (Elephas maximus bengalensis), Thailand Foto: Hartmus Jungius / WWF-Canon Andra kännetecken är att öronen är mindre än hos dess afrikanska släkting, och att den ofta saknar betar.


I skogarna lever elefanterna i grupper om 3–40 individer bestående av honor och deras ungar. Flera grupper bildar större klaner, där individerna är besläktade med varandra.

 

Den asiatiska elefanten är lätt att tämja, och används i Sydöstra Asien som arbetsdjur.

 

Det finns idag uppskattningsvis bara  26 000–33 000 viltlevande asiatiska elefanter kvar.

 

 

Tjuvjakt och konflikter hotar elefanterna

Förutom människan har elefanten nästan inga naturliga fiender. För de asiatiska elefanterna är ett stort hot att livsutrymmet krymper i snabb takt, vilket skapar konflikter med lokalbefolkningen. Idag  dödas elefanter oftast på grund av att småbönder vill skydda sina  grödor.

 

I Afrika är bilden annorlunda. Där dödas elefanter av kriminella nätverk som tjänar stora pengar på elfenben. Elfenbenet används för prydnadsföremål, vackra snidade elfenbensfigurer har blivit investeringsobjekt bland nyrika kineser.

 

Det är främst köpstarka marknader i Asien som är drivkraften. När man har studerat handelskedjan från Selous till Sydostasien har man sett hur värdet på rått elfenben ökar cirka 20 gånger under kedjans gång. En tjuvjägare i Selous får cirka 500 kronor per kilo elfenben, i Dar es Salaams hamn som är en av Afrikas största utförselportar av elfenben har värdet ökat till  3000 kronor/kilo och när en bete sedan når Sydostasien betingar den ett värde på runt 9 000 kronor/kilo*.

 

Det genomsnittliga kilopriset för afrikanskt elfenben på den asiatiska marknaden är så högt som 2000 dollar (cirka 15 000 kronor).

 

 

Vilka internationella lagar skyddar elefanterna?

Den så kallade CITES-konventionen reglerar in- och utförsel av djur och växter mellan länder. CITES står för Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora  (Konventionen om internationell handel med hotade arter av vilda växter och djur).


*Källa: Rapporterna Ivory´s Curse och Out of Africa, augusti 2014

Senast uppdaterad 2017-12-05

Stoppa tjuvjakten!

Kampen forstätter. Tillsammans kan vi stoppa tjuvjakten.
Bli Noshörningsfadder.

Artfakta

  • Familj: elefanter (Elephantidae)
  • Arter: afrikansk savannelefant (Loxodonta africana), afrikansk regnskogselefant (Loxodonta cyclotis), asiatisk elefant (Elephas maximus)
  • Storlek: höjd upp till 3,3 meter, vikt upp till 6 ton
  • Livslängd: oftast 40–60 år.
  • Könsmognad: vid 12–14 års ålder
  • Dräktighetstid: 22 månader
  • Utbredning: den afrikanska regnskogselefanten finns i den tropiska regnskogszonen i västra och centrala Afrika. Den afrikanska savannelefanten finns i östra och södra Afrika, med flest populationer i Botswana, Tanzania, Zimbabwe, Kenya, Zambia och Sydafrika; den asiatiska elefanten finns i tropiska och subtropiska skogar i Indien, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Laos, Kambodja, Vietnam, Kina, Malaysia, Indonesien (Borneo och Sumatra).
  • Status enligt IUCN: sårbar (afrikansk elefant), starkt hotad (asiatisk elefant)

Vad gör WWF

Antitjuvjaktspatrull i Kamerun Foto: James Morgan / WWF-Canon

WWF jobbar främst efter två spår för att skydda elefanter: att minska efterfrågan på elfenbensprodukter och att stoppa handeln med elfenben.

 

Vi  stödjer också arbetet med att bekämpa tjuvjakten genom att anställa fler parkvakter, förse parkvakter med modern utrustning och genom att skapa naturvårdslandskap där människor och elefanter kan samsas om livsutrymmet.

 

Läs mer på vår internationella hemsida:

WWFs African Elefant Program

Asian Rhino and Elephant Action Strategy (AREAS)

Vad kan du göra

 Var på din vakt mot produkter av elfenben. De är förbjudna att föra in i EU. Acceptera aldrig att en butik har sådana produkter i sitt sortiment!

 

Turista gärna i nationalparker och reservat där det finns elefanter. Bo på lokalt drivna lodger och hotell och använd lokala guider, så att lokalbefolkningen tjänar på din vistelse.

 

Du kan också stödja WWFs arbete med alla de komplicerade faktorer som påverkar elefantens framtid.

 

Läs mer

Rapporten Ivory´s Curse - the Militarization & Professionalization of Poaching in Africa (0bs 15 MB!)

Rapporten Out of Africa - Mapping the Global Trade in Illicit Elephant Ivory

CITES-konventionens hemsida:

CITES
The wildlife trade monitoring network är ett samarbete mellan IUCN och WWF. TRAFFIC är världens ledande organisation mot handeln med illegala arter:

TRAFFIC