Björn Foto Wild Wonders of Europe

Nyheter om vår stora rovdjur

 


 

Världsnaturfonden WWF kommenterar Högsta förvaltningsdomstolens dom om vargjakten i Värmland 2016

2016-12-30
Världsnaturfonden WWF har tagit del av domen från Högsta förvaltningsdomstolen om beslutet om licensjakten i Värmland 2016. Domstolen har analyserat grunderna för besluten och fastlagt hur tolkningar ska göras utifrån den rådande lagstiftningen. Domen kommer att utgöra rättesnöre för kommande beslut om licensjakt på varg.

Högsta förvaltningsdomstolen har också avslagit begäran om inhibition av 2017 års vargjakt och kommer senare att ta ställning till om prövningstillstånd ska beviljas.
Hela texten här

 

Världsnaturfonden WWF om jakt på varg

2016-12-19

WWF anser att jakt är en viktig del i den svenska förvaltningen av djur. WWF har dock påpekat de juridiska bristerna med besluten om licensjakt på varg då vi anser att det har varit en för liten vargstam för att kunna jagas samt att besluten inte har följt svensk lagstiftning. Under de senaste åren har licensjaktbesluten på varg prövats i svensk domstol och domstolarna har underkänt myndigheternas beslut om licensjakt. Därför har WWF föreslagit en praktisk väg framåt för att få till en juridisk lösning för att kunna driva en laglig licensjakt på varg. EU har tittat på frågan och anser liksom de svenska domstolarna att underlagen för besluten inte håller. I korthet föreslår WWF hur lagstiftningen som reglerar förvaltningen av rovdjuren ändras så att besluten om licensjakt i framtiden håller vid en domstolsprövning.

 

Vargjakten 2016

2016-12-18

Världsnaturfonden WWF konstaterar att förvaltningsrätten I Karlstad upphävt besluten om licensjakt i Värmlands och Örebro län. Det är i och för sig glädjande men också bekymmersamt att myndigheternas beslut utifrån gällande lagstiftning inte håller vid en domstolsprövning. Därmed har förvaltningsdomstolarna i tre prövade fall upphävt besluten i samtliga. Länsstyrelsen i Värmland har överklagat domen om vargjaktsbeslutet för Värmland 2016 till Högsta Förvaltningsdomstolen och fått prövningstillstånd. Domstolen kommer att avgöra ärendet under vintern 2016/17. Beslutet av domstolen kommer att få avgörande betydelse för den framtida förvaltningen av stora rovdjur och för kommande vargjaktsbeslut.

WWF har länge hävdat att jaktlagstiftningen inte håller måttet för en långsiktig, förutsägbar och tydlig förvaltning av vargen, vilket nu framkommer allt tydligare. Vi har framfört detta sedan 2009. Det har därför varit viktigt att få frågan prövad i domstol och det visar vikten av att det finns en överklagansrätt för sådana beslut, vilket högsta förvaltningsrätten konstaterade i dom i december 2015.

WWF uppmanade så sent som i augusti 2015 i en debattartikel politikerna att tillsammans, över partigränserna, ordna till de brister som finns i lagstiftningen och förvaltningen och de konflikter som uppstår på grund av detta. Läs debattartikeln här

 

Vargfrågan: Jaktbeslut i domstol kan överklagas av miljöorganisationer

2015-12-18

Miljöorganisationer ska få överklaga jaktbeslut. Det står klart sedan Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast att jaktbeslut för till exempel varg och andra rovdjur ska gå att överklaga till domstol.  Det är en principiellt viktig dom, enligt WWF


Miljöorganisationer överklagar vargjakten

2015-12-16

Licensjakten på varg i januari 2016 måste stoppas säger WWF, Naturskyddsföreningen och SRF i en gemensam överklagan
 

Regeringen måste sätta ned foten och våga ta beslut i vargfrågan

2015-10-06

Naturvårdsverket har överlämnat en forskarrapport om gynnsam bevarandestatus rörande varg till Miljöminister Åsa Romson.

Nu finns en unik chans att ta ett stort kliv framåt, menar WWF

 

WWF välkomnar ministrarnas debattartikel om varg

2015-02-05

Världsnaturfonden WWF kommenterar ministrarna Sven-Erik Bucht och Åsa Romsons debattartikel på SvD Brännpunkt om långsiktig, hållbar förvaltning av varg.

Bra att ministrarna agerar

 

WWF beklagar beslut om licensjakt på 36 vargar

2015-01-15

WWF beklagar dagens besked från kammarrätten i Göteborg som innebär att licensjakt på 36 vargar kan inledas i Värmlands och Örebro län.

Regeringen bör säkra långsiktigt hållbar rovdjurspolitik

 

 

 

Foto Staffan Widstrand

Varg

 Varg i Sverige

 

 

Foto: Ola Jennesten

Järv

Fakta om Järv 

 

 

 

Senast uppdaterad 2017-12-14

WWFs målsättning

Livskraftiga stammar av björn, järv, lo och varg i Skandinavien i samexistens med människor.

 

Saklig information om stammarnas storlek, beteende och utbredning är nödvändig för att öka allmänhetens förståelse och acceptans för våra rovdjur.

 

WWF har både i Sverige och internationellt en lång tradition av att arbeta med de stora rovdjuren.

I Sverige började arbetet 1972 i och med att Projekt Varg fick sitt första WWF bidrag. Satsningar på lodjur startade 1974, björn 1985 och järv 1990.

 

Här kan du ladda ner:
Skrivbordsbilder 

Se unik WWF-film från Polen när varg möter lo!

 

 

 

 

Foto Staffan Widstrand

WWF har varit en av de största bidragsgivarna till rovdjursforskningen i Sverige. WWFs mål är att rovdjursförvaltningen ska baseras på säkra biologiska kunskaper.