Varg i Sverige

Vargen har ökat i antal i Sverige sedan den nästan helt försvann under 1970-talet. Stammen är fortfarande liten med ca 340 vargar enligt inventeringsresultaten från vintern 2015/16. Enligt Artdatabanken är vargen sårbar i Sverige.

 

 

En vargflock är en familj

En vargflock består nästan alltid av en familjegrupp med ett föräldrapar, det så kallade alfaparet, och deras valpar. Ungarna föds i början av maj och en kull består oftast av 4-6 ungar. När valparna är knappt ett år vandrar de flesta iväg för att hitta ett eget hemområde och förhoppningsvis en livskamrat. Det händer dock att en eller flera ungvargar stannar och hjälper föräldrarna att ta hand om den nya valpkullen under ytterligare något år.

 

Vargen har god anpassningsförmåga

Vargen har en anpassningsförmåga som få andra djur. Den är därför inte utrotningshotad i ett globalt perspektiv. Däremot har man lyckats utrota den inom stora delar av dess forna utbredningsområde. I Sverige fanns länge en så kallad skallplikt, en skyldighet att på olika sätt jaga varg. Det var på den tiden när Sverige var ett bondesamhälle och vi fruktade vargen för att den hotade bondens försörjning genom att döda tamboskap.
 

Vargen är hotad i Sverige

När vargen fredades i Sverige, så sent som 1966, fanns det bara ett fåtal djur, troligen färre än 10. Efter en trevande start under 1980-talet har vargen i Skandinavien börjat återta sina gamla jaktmarker. Ett stort bakslag för vargen i Sverige var när regeringen i januari 2010 gav klartecken för licensjakt på arten. Även 2015 sköts 44 vargar. Vargens möjligheter att överleva idag beror på om vi människor vill dela med oss av livsrum och skogens bytesdjur.  Inventeringsresultat från vintern 2015/2016 visar att det i Sverige finns 340 vargar.
Det är en minskning jämfört med vintern 2014/15 då resultatet var ca 415 vargar. 

 

Visste du att ...

... varg och hund fortfarande är så mycket släkt att de kan para sig med varandra och få fertil avkomma.


... mellan åren 1827 och 1839 dödade man i genomsnitt 520 vargar per år i Sverige. Då fanns vargen i alla landskap, utom på Gotland.


... varg ylar när de ska berätta för familje-medlemmarna var de är eller tala om för andra vargar att området är upptaget.

Litteraturtips:
 

  • Tidningen "Våra Rovdjur" som ges ut av Svenska Rovdjursföreningen innehåller fortlöpande rapporter om de stora rovdjuren. 
     
  • Den lilla boken om vargen, av Magnus Elander, Johan Lewenhaupt och Staffan Widstrand, Egmont Richter förlag. 
     
  • Hemsidan www.de5stora.com 

 

  • Vargen - den jagade jägaren av Herik Ekman, Nordstedts 

Senast uppdaterad 2017-12-11

Fakta

Vetenskapligt namn:
Canis Lupus
Kroppslängd: 90-150 cm
Vikt: 30-55 kg
Antal vargar i Sverige: 340 individer vintern 2015/2016

 

Vad gör WWF?

WWF anser att vargen  har en rättmätig plats i vårt land. Arten tillhör den naturliga skandinaviska faunan.

 

Samtidigt finns det olika problem med vargar som tar tamdjur som behöver lösas. Det är viktigt att skapa bra skydd för de får och andra tamdjur som finns i vargrevir.

 

För att få till en förvaltning av vargstammen som bygger på biologiska fakta så stöder WWF det Skandinaviska Vargprojektet, ett svenskt/norskt vargforskningsprojekt. Inom ramen för projektet studeras vargarnas levnadssätt, genetik, antal och utbredning.


WWF arbetar mot illegal jakt på varg. Ofta i samarbete med andra organisationer som Natur-skyddsföreningen och Svenska Rovdjursföreningen. WWF arbetar även aktivt för att främja samarbetet mellan tull, polis och naturbevakare i kampen mot den illegala jakten på vargar och andra djur.


Årligen arrangeras ett seminarium om vargar och andra rovdjur, där senaste forskningsrönen presenteras och företrädare för olika åsikter om rovdjuren får komma till tals.