Humlesidan   

Lär om svenska humlearter! I Sverige har vi inte mindre än 40 olika. Vid en snabb anblick kan humlor se lika ut, men tittar man närmare kan man se att de skiljer sig väsentligt, både vad gäller utseende och val av mat och boplats.

 

 

Humlor är våra bästa pollinerare

  • De besöker alla typer av blommor - dock inte de långpipiga.
  • De flyger även vid kyligt väder, till och med i lätt regn.
  • De pollinerar strängt taget varenda blomma de besöker.
  • Det är många humlor i varje bo.

 

Humlesidan är ett informationsmaterial om humlor anpassat för Internet. Det kan användas i skolundervisningen i biologi eller av allmänt naturintresserade. Materialet har tagits fram inom Svenska vildbiprojektet på ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Uppsala med stöd av Världsnaturfonden WWF.Text & illustration Björn Cederberg. Copyright: ArtDatabanken, SLU. Allt material får användas för undervisningsändamål om källa uppges.

 


Mer om humlors betydelse:

Kris för våra viktigaste pollinatörer

Senast uppdaterad 2018-02-15