Visa utbredning, gorilla
Ingen
Bergsgorilla
Östlig låglands
Västlig låglands
Cross river
Visa utbredning, schimpans
Ingen
Bonobo (dvärg)
Västlig
Nigeriansk
Central
Östlig

 

Människoapornas utbredning i Afrika

Afrikas skogar utgör 16,8 procent av den globala skogsarealen. Dessa skogar är hemvist för en enastående rikedom av livsformer, det är här man finner den mest spektakulära samlingen av stora däggdjur. Men bara 5 procent av skogsarealen åtnjuter någon form av legalt skydd. Dessa mäktiga skogar hotas av en accelererande skogsskövling. Mellan åren 1990 och 2000 förlorade Afrika 52 miljoner hektar skog.   

 

Afrikas människoapor

De Afrikanska människoaporna har ett intressant utbredningsmönster. Gorillorna finner man dels i västra Afrika, i "Afrikas armhåla", från gränsområdet mellan Nigeria/Kamerun ner till den mäktiga Kongoflodens norra strand. Därefter finns inga gorillor i det enorma skogsområde som kallas Kongobäcknet, utan det är när denna låglandsregnskog möter förkastningsbergskedjan utefter Albertine Rift som man finner gorillor igen. Schimpansen finns från Västafrika hela vägen från Senegals savanner till Östafrika. Schimpansens utbredningsområde tycks också vara begränsad av Kongofloden. Den återfinns bara i skogsområden norr och öster om Kongofloden. I det gigantiska låglandsregnskogsområde som i norr avgränsas av Kongofloden och i söder av Kasai floden, den så kallade Grand Curvette, finns bara bonobo, dvärgschimpansen.
 

Schimpans (Pan troglodytes)

Schimpanser © WWF-Canon / Martin Harvey

Schimpanser. © WWF-Canon / Martin Harvey

 

Schimpanser lever i en mångfald av skogsbiotoper. Idag finns schimpanser dels på glesa skogssavanner, i gräs-skogsmosaiker och inne i regnskog. Schimpanser kan leva i bergsområden upp till cirka 3 000 m höjd i bergsregnskogar. Det finns fyra underarter och utbredningsområdet sträcker sig idag över 21 länder. Man skiljer de olika underarterna åt bla genom färgen i ansiktet. Den västliga schimpansen har ett rosafärgat ansikte som mörknar med åldern. Den centrala schimpansens har ett mörkare ansikte som är mer svart pigmenterat. Den östliga arten har ett brons-/kopparfärgat ansikte och har dessutom längre hår.

Läs mer om schimpanser!

 

Gorilla

Västlig låglandsgorilla © WWF-Canon / Martin Harvey

Västlig låglandsgorilla. © WWF-Canon / Martin Harvey

 

Gorillan — den största människoapan — delas in i två arter; västlig och östlig gorilla. Man finner gorillor i sumpregnskog, låglandsregnskog och bergsregnskogar upp till ganska höga höjder. De vidsträckta låglandsregnskogen i Congo bäcknet skiljer utbredningen av västlig och östlig gorilla med drygt 900 km.
 
Västlig gorilla (Gorilla gorilla)

Denna art delas in i två underarter; västliga låglandsgorilla och Cross river gorilla. Utbredningsområdet för en underart är låglandsregnskogen medan den andra underarten återfinns i bergsregnskogar. Så sent som 2002 upptäckte man en ny population i Ebo bergen i Kamerun. Denna population finns mitt emellan den västliga låglandsgorillan och Cross river gorillan. Forskare försöker studera Ebo gorillorna och fastställa vilken underart den ska klassas till.
 
Östlig Gorilla (Gorilla berengei)

Den östliga gorillan lever i bergsregnskogarna utefter Albertine Rift-förkastningen. Man delar in arten i två underarter; Grauers gorilla och bergsgorilla. En diskussion pågår om huruvida bergsgorillorna i Bwindi och Virunga är två separata underarter. Likaså om den lilla gorillapopulationen på Mount Tshiaberimu väster om Bwindi är en tredje ras av bergsgorilla.

Läs mer om gorillor!

 

 

Senast uppdaterad 2015-04-15