Svart stork

Budbäraren från skogen

Den svarta storken är som namnet pekar på övervägande svart men den har en vit buk. Vingbredden är nära två meter, näbben och benen är däremot röda. I jämförelse med den vita storken så är den svarta mycket skygg och häckar i stora skogar.

 

Enstaka häckande par

Den svarta storken häckade sparsamt i södra och mellersta Sverige fram till mitten av 1800-talet när de snabbt minskade i antal. Den häckade sporadiskt i Sverige på 1940- och 1950-talet och sedan dröjde det länge innan nästa kända häckning år 1992. Det var faktiskt på två olika platser (Skåne och Västergötland). Under de senaste åren kan den svarta storken ha häckat med enstaka par på några få platser i Sverige. Totalt noterades 15 svarta storkar i Sverige 2015.(Källa SOF BirdLife Fågelåret 2015)

I Danmark finns observationer på något häckande par medan på andra sidan Östersjön, från Estland till Polen finns det nästan 3 000 par. Där verkar den glädjande nog öka i antal. Den svarta storken finns från Europa ända bort till Kina.

 

Båda vuxna hjälper till

Boet är byggt i ett stort träd med fri inflygning och används flera år i rad. Ofta vill den svarta storken ha tillgång till ensliga platser med bäckar, tjärnar och andra våtmarker där den huvudsakligen fångar fisk men även insekter, maskar, grodor och små däggdjur. Det är i april som det återvändande paret kommer tillbaka från övervintringsområdet i Afrika. Båda föräldrarna hjälper till att föda upp ungarna som lämnar boet vid 9-10 veckors ålder. Till skillnad från den vita storken behöver den svarta storken stora områden med lämplig miljö för att klara sig (50-150 km²).

 

Störningskänslig

Det moderna skogsbruket sparar inte tillräckligt med gamla träd för att den svarta storken skall trivas. Dessutom skogar med mycket vatten har vi till stor del dikat ut i södra Sverige. Tyvärr jagas även svarta storkar under flytten och på övervintringsplatserna. Antagligen drabbas den svarta storken av samma problem som den vita släktingen när de kolliderar med kraftledningar. Eftersom den undviker människor är det viktigt att där nyetableringar sker, ska platsen skyddas. All skogsbruksaktivitet bör undvikas under häckningsperioden samt se till att människor ej går närmare än 100 meter.

 

Mytisk fågel

Den svarta storken förekommer i flera myter bland annat som en dyster budbärare från dödsriket. Historiskt sett måste den svarta storken ha funnits i Sverige för på vikingatiden kallas den även för Odinsvalan, som i myten egentligen är guden Höners fågel. Till skillnad från den svarta storken anses den vita storken bringa lycka.

Senast uppdaterad 2017-12-13
Foto: Ola Jennersten/N
 
Fakta
Vetenskapligt namn:
Ciconia nigra
Utbredning: från Europa ända bort till Kina
Antal: från Estland till Polen finns nästan 3 000 par. I Sverige observeras enstaka  par årligen men ingen häckning konstaterad.