© Andy Rouse WWF-Canon

Gorillor i Afrika 

Cross-river gorilla

Den största av människoaporna 

Gorillor delas in i två arter: västlig och östlig gorilla. Man finner gorillor i sumpregnskog, låglandsregnskog och bergsregnskogar upp till ganska höga höjder. Den vidsträckta låglandsregnskogen i Kongo-bäckenet skiljer utbredningen av västlig och östlig gorilla med drygt 900 km.
 

Västlig gorilla (Gorilla gorilla)

Denna art delas in i två underarter: västliga låglandsgorilla och Cross River-gorilla. Utbredningsområdet för den västliga låglandsgorillan är låglandsregnskogen medan den andra underarten återfinns i bergsregnskogar. Så sent som 2002 upptäckte man en ny population i Ebo-bergen i Kamerun. Denna population finns mitt emellan den västliga låglandsgorillan och Cross River-gorillan. Forskare försöker studera Ebo-gorillorna och fastställa vilken underart den ska klassas till.
 

Västlig låglandsgorilla (Gorilla gorilla gorilla)

  • Populationsstorlek: 361 900 (2018) 
  • Status: hotad

Arten har sina starkaste fästen i Gabon och Republiken Kongo (Kongo Brazzaville). Forskare har slagit larm om utveklingen för den västliga låglandsgorillan. Under tidsperioden 1983-2000 har populationen mer än halverats inom vissa områden. I norra Gabon i Minkebe har tjuvjakt och Ebola-viruset slagit ut 99 procent av populationen på bara 10 år.

 

Cross River-gorilla (Gorilla gorilla diehli)

  • Populationsstorlek: < 260 individer
  • Status: akut hotad

Cross River-gorillan har en mycket begränsad utbredning, kanske så liten som 200 km², i bergsregnskogarna på gränsen mellan Nigeria och Kamerun. Arten är uppsplittrad i sex delpopulationer där vissa inte har någon kontakt med varandra.

 

Östlig gorilla (Gorilla berengei)

Östlig gorilla lever i bergsregnskogarna utefter Albertine Rift-förkastningen. Man delar in arten i två underarter: Grauers gorilla och bergsgorilla. En diskussion pågår om bergsgorillorna i Bwindi och Virunga möjligtvis är två separata underarter. Likaså om den lilla gorillapopulationen på Mount Tshiaberimu väster om Bwindi är en tredje ras av bergsgorilla.

 

Bergsgorilla (Gorilla berengei berengei)

  • Populationsstorlek: ca 880 individer (2011) 
  • Status: akut hotad

Bergsgorillorna finns i två populationer.

I Virungabergen finns nu totalt 480 bergsgorillor i 36 grupper tillsammans med 14 ensamma hanar – silverryggar. Det är en ökning med 100 individer sedan den senaste räkningen 2003 då antalet uppskattades till 380 djur. Denna människoapa räknas som en av världens mest utrotningshotade djurarter.

I Virungabergen finns tre sammanhängande nationalparker som spänner över gränsen mellan tre länder: Parc National des Virunga i  Demokratiska republiken Kongo, Volcanoes National Park i Rwanda och Mgahinga Gorilla National Park i Uganda. För övrigt finns bergsgorillor endast på en annan plats i världen, i Bwindi Nationalpark i Uganda.

Med de 400 bergsgorillor som inventerades 2006 i Bwindiparken i Uganda, består det kända antalet bergsgorillor i världen nu (2011) av 880 individer.

Grauers gorilla (Gorilla berengei graueri)

  • Populationsstorlek: 3000 - 5000 individer
  • Status:  starkt hotad

Grauers gorilla, även kallad östlig låglandsgorilla, har sitt starkaste fäste i nationalparken Kahuzi-Biega i östra Demokratiska republiken Kongo. Grauers gorilla har ett fragmenterat (uppsplittrat) utbredningsområde idag. Det finns små populationer i skogarna runt Itombwe, Kahuzi-Biega, Tshiberimu och Maiku. Arten har drabbats hårt av jakt efter så kallad bushmeat, med en 80-procentig minskning under 20 års tid. 


I Khuzi-Biega-parken finns ett par gorillagrupper som kan besökas av turister. Under de senaste årens oroligheter i regionen dödades några djur av de olika rebellgrupperna. Tack vare WWF-stöd till de Kongolesiska naturvårdsmyndigheterna har de under 2000-talets lyckats ta kontroll över hela Kahuzi-Biega. Det betyder att drygt 600 000 hektar regnskog som är Grauergorillans starkaste fäste nu ger ett visst skydd för arten även om det är politiskt oroligt i området.

 

Tillbaka till kartan

 

 

Senast uppdaterad 2018-05-09