bonobo  © R Isotto Homo Abiens WWF

Bonobo 
Bonobo© naturepl.com /Karl Ammann / WWF

Bonobo (Pan paniscus)

  • Populationsstorlek: 10 000-50 000 individer
  • Status: Hotad


Arten som även kallas för dvärgschimpans förekommer bara i centrala Kongo. Där finner man den på låglandet i sumpregnskog, savann-skogsmosaik och låglandsregnskog. Huvudutbredningsområdet är i Grand Curvette, som avgränsas i norr av den mäktiga Kongofloden och i söder av Kasaifloden. Arten överlappar inte med någon annan av människoaporna.

 

Salonga NP på 36 000 km² är den enda nationalpark som skyddar arten. Vid den senaste inventeringen (2004) av arten fann man inte ett enda bo av Bonobo och man såg inte en enda individ. Detta är mycket alarmerande uppgifter, som antyder att människans närmaste släkting är akut utrotningshotad. Hotet kommer framförallt från skogbruket som tränger längre in i denna del av den orörda skogen. I spåren på skogsbolagen följer jägare och nybyggare. Enligt senaste uppgifterna från WWFs Afrikaexpert Allan Carlson så är läget fortfarande svårt för arten i Salonga, men ungar och grupper ses bland annat i några delar av nationalparken (2013).


Mer om världsarvet Salonga nationalpark

 

Senast uppdaterad 2017-12-04