Spansk lo


© Wild Wonders of Europe / Pete Oxford / WWF

Kris för den spanska lon!

Endast högst 150 (2012) vuxna exemplar återstår av det spanska lodjuret. Det gör den till det mest hotade kattdjuret i världen.

 

Enligt Luis Suarez på WWF i Spanien så finns det troligen endast tre "stabila" vilda populationer kvar i södra Spanien. Det är endast på dessa ställen som djuren kan sägas ha en chans i det vilda och där man vet att de får ungar.


WWF uppmanar den spanska regeringen och det regionala styret i Andalusien att implementera ett uppfödningsprogram och se till att artens habitat skyddas på bästa sätt.


WWF har aktivt arbetat med skyddet av den spanska lon och presenterat en aktionsplan för att rädda arten.

 
Viktigt är även att det finns gott om kaniner i lons jaktmarker. Den spanska lon är ungefär hälften så stor som lodjuret som finns i Sverige och lever nästan uteslutande på kaniner.

 

Spansk lo med unge

© WWF /Ministerio de Medioambiente y Junta de Andaluciandar.

 

Fakta

 

Den  spanska lon har en fläckig päls.


Spansk lo (panterlo) är en utrotningshotad art som troligen enbart lever i Spanien, möjligen även i Portugal. Arten försvann från Portugal 2001 men 2010 har en spansk lo observerats i landet. Det var en sändarmärkt individ från Spanien som var inne och vände i Portugal.


En vuxen hona väger runt 10 kg. Hanen ca 13 kg. Längd: hona upp till 88 cm, hane runt 1 meter.


De dödar även konkurrenter som rävar, mungo samt förvildade katter och hundar.

 

Tidigare har den spanska lons artstatus debatterats men fossila fynd, morfologiska skillnader och genetiska bevis visar att det är en egen art med det latinska namnet lynx pardinus.

 

Arten är trots att den är skyddad utsatt för en hel del som att fastna i fällor för kaniner och även den ökande biltrafiken dödar lodjur.

 

I nationalparken  Doñana i södra Spanien lever landets största population av vilda spanska lodjur. En av grundarna av nationalparken på 1960-talet var Världsnaturfonden WWF. WWF söder fortfarande aktivt nationalparken med den hotade lon. Nationalparken är även en av europas finaste fågelvåtmarker.


 

Senast uppdaterad 2017-12-11