Fladdermöss i Sverige

nordisk fladdermus Foto: Tom Arnbom

I Sverige har totalt 19 arter fladdermöss påträffats. Nordisk fladdermus finns i hela landet och är troligen vår vanligaste art. Andra vanliga arter i Götaland och Svealand är Brandts fladdermus, vattenfladdermus, dvärgfladdermus och långörad fladdermus. Nästan en fjärdedel av alla sex tusen däggdjursarter på jorden är faktiskt fladdermöss. De största är fruktätande flygande hundar som kan nå en vingbredd på mer än 1,5 meter. 

 

WWFs projekt för att skydda fladdermöss i Sverige

Fladdermössen är en stor däggdjursgrupp i Sverige, som nästan glömts bort. Världsnaturfonden WWFs projekt fladdermus vill ändra på det och visa upp våra arter och se till att de skyddas på bästa sätt.

 

WWF har tillsammans med fortifikationsverket tagit fram ett arbetssätt för att säkerställa övervintringslokaler för fladdermössen, s.k. BATFORTS (se bilden till vänster). En annan viktig del är att uppmuntra de initiativ som finns för att sprida kunskap om dessa flygande däggdjur, till exempel inventering av fladdermöss i Värmdö kommun, fladdermusvandringar för allmänheten och produktion av en ny broschyr om fladdermöss riktad till barn. WWF kommer även uppvakta olika myndigheter som är ansvariga och/eller har verksamhet som berör fladdermöss för att öka skyddet för och kunskapen om fladdermöss. Ett led är att fler kommuner har tagit efter Värmdös modell för att ta reda på förekomsten av fladdermöss.


Skydd av fladdermöss
Sverige har skrivit under det europeiska fladdermusavtalet (EUROBATS, http://www.eurobats.org/) som innebär att Sverige har förbundit sig att bland annat förbjuda fångst av fladdermöss, peka ut platser som är viktiga för fladdermössens skyddsstatus samt främja allmänhetens medvetande om betydelsen av att fladdermöss skyddas. Det är förbjudet att flytta fladdermöss i hus utan länsstyrelsens tillstånd. Vill du hjälpa fladdermössen kan du bygga en fladdermusholk. Se ritning här!

 

 

Senast uppdaterad 2014-05-27