Foto Nils Aukan WWF-Canon

Havssköldpaddor

Havssköldpaddor (Cheloniidae) är en familj i ordningen sköldpaddor med sex arter. Havssköldpaddor ingår tillsammans med havslädersköldpaddor (som är placerade i en egen familj, Dermochelyidae) i överfamiljen Chelonioidea inom ordningen sköldpaddor (Testudines).
Havsköldpaddans skal är strömlinjeformat och benen är omvandlade till simfötter. De tillhör klassen kräldjur (Reptilia) och lägger ägg.

 

Arter

Oäkta karettsköldpadda eller falsk karettsköldpadda (Caretta caretta)
Soppsköldpadda (Chelonia mydas)
Karettsköldpadda eller äkta karettsköldpadda (Eretmochelys imbricata)
Bastardsköldpadda eller atlantisk bastardsköldpadda (Lepidochelys kempii)
Sydlig bastardsköldpadda (Lepidochelys olivacea)
Plattskaligsköldpadda (Natator depressus)

Samtliga sju arter havssköldpaddor finns med på CITES listan (Convention of International Trade in Endangered Species), enligt Appendix 1. Det innebär att det krävs särskilt tillstånd om handel ska ske med dessa arter. Två av de sju arterna är klassad som akut hotad, två är klassade som starkt hotade och yterliggare två är klassade som sårbara enligt Internationella naturvårdsunionen, IUCN. Plattskalighavsköldpadda är ej klassad i dagsläget på grund av otillräcklig data.

 

Internationell handel av olika produkter som till exempel sköldpaddsskal, skin och fett från karettsköldpadda, grön havssköldpadda och sydlig bastardsköldpadda äger fortfarande rum trots att detta är olagligt och att samtliga havssköldpaddor är listade i CITES.

 

Habitat och ekologi

Havsköldpaddor tillbringar större delen av livet i havet. De förekommer främst i varma tropiska och subtropiska hav, men vissa arter lever även i tempererade vatten. Hanarna lämnar aldrig havet och honorna kommer endast upp på land för att lägga ägg på lämpliga sandstränder.

 

Livscykel

Det tar flera decennier innan en havssköldpadda når könsmogen ålder. Havssköldpaddor kan lägga hundratals ägg per säsong. Dock överlever bara ungefär en per 1 000 havssköldpaddor till vuxen ålder.

 

När äggen väl kläcks är det dags för de små havssköldpaddorna att raskt ta sig ner till havet och vidare ut till öppet hav för att söka föda och skydd. Vägen ner till havet kantas av många faror och hot; både naturliga och mänskliga.

 

Cirkeln fullbordas slutligen då havssköldpaddan når könsmogen ålder och återvänder tillbaka för att lägga ägg på den strand där den själv föddes.

 

Vilka är de största hoten?

I dagsläget är det människan som utgör det största hotet främst genom fiske som bifångst, miljöförstöring, föroreningar och strandnära bebyggelse. Jakt på både vuxna och unga havssköldpaddor samt deras ägg leder till kraftigt minskade populationer över hela världen. Forskare uppskattar att det årligen dödas mer än 30,000 gröna havssköldpaddor olagligt i Baja Kalifornien och fler än 50,000 havssköldpaddor dödas i Sydostasien och södra delen av Stilla havet varje år.

 

Viktiga födoplatser som t.ex. korallrev och sjögräsängar är utsatta för kontinuerlig degradering samt miljöförstörelse och försvinner i alarmerande takt. Destruktiva fiskemetoder, ökad turism och klimatförändringar bidrar ytterligare till en negativ rubbning av havssköldpaddornas sköra ekosystem.

 

Växthuseffekten tillsammans med andra klimatförändringar har en stor påverkan på havssköldpaddspopulationer i och med att könsutvecklingen i äggen är temperaturberoende. Detta medför rubbningar i balansen mellan antalet honor och hannar som kläcks och påverkar därmed artens överlevnad.

 

Föroreningar i form av skräp, plast, oljeutsläpp och övriga utsläpp leder ofta till döden hos havssköldpaddor. Kringflytande plast i haven förväxlas med deras naturliga föda, som maneter. Plasten fastnar i havssköldpaddans matspjälkningsorgan och gör att de svälter ihjäl.

Senast uppdaterad 2017-12-11

Välj rätt fisk!

 

Du som konsument kan bidra till ett mer hållbart fiske genom att göra ett medvetet val när du äter fisk och skaldjur. Besök Fiskguidens webbsida eller ladda ner mobilappen idag!