Östersjötorsken blir allt mindre

Foto: Wild Wonders of Europe / Magnus Lundgren / WWF

 

Torsken (Gadus morhua) håller till i kalla nordliga vatten och ända ner till 600 meters djup. Under de senaste årtiondena har torsken i Östersjön minskat i storlek och förökar sig i allt yngre ålder, ett starkt tecken på att beståndet är stressat. Torsken som lever i Östersjön är unik i sitt slag, då den klarar av den låga salthalten i vattnet. Om vi förlorar torsken, förlorar vi en unik och viktig art i Östersjöns ekosystem. 

 

 

Torsken då och nu

På 1980-talet var det vanligt med stora och fina torskar, men torsken har med tiden blivit mindre. Orsaken är en försämring i Östersjöns miljö, tillsammans med ett hårt fisketryck. Torsken blir även könsmogen tidigare, vilket är en stark indikation på att arten har problem.

 

Torsken finns i alla Sveriges omgivande hav, och i Östersjön har torskbeståndens situation växlat kraftigt under de senaste åren. Idag är torsken generellt liten och smal. Endast ett litet antal torskar växer till sig och blir stora, vilket är bekymmersamt för torskens fortsatta utveckling i Östersjön. Minimimåttet för fiske av torsk har länge varit 38 cm men det har minskats till 35 cm på grund av att torskbeståndet antogs återhämta sig. Detta visade sig vara fel.

 

Foto: Gilbert Van Ryckevorsel / WWF-CanadaMöter många hot

Arten är anpassad till att leva i Östersjöns saltfattiga förhållanden, och håller sig gärna nere på djupet. Tyvärr har algblomningarna, tillsammans med bland annat syrebrist och döda bottnar, skapat en miljö där torsken får svårt att leva, föröka sig eller hitta föda.

 

När Östersjöns miljö blir allt sämre, så mår även torsken sämre. Det gör också torsken mer känslig för angrepp av parasiter såsom sälmasken, en inälvmask som använder torsken som mellanvärd för att sprida sig vidare till sälarna i Östersjön.

 

Som om detta inte vore nog har torsken fiskats hårt under lång tid, vilket gett den mindre och mindre möjlighet att återhämta sig.

 

 

Viktig art för Östersjön

Torsken har en viktig roll i Östersjöns ekosystem. Som en av de större rovfiskarna påverkar den hela kedjan, ända ner till det minsta av växtplankton. I bilden nedan ser du schematiskt hur minskningen av torsken ger utrymme för skarpsillen att bli fler. Skarpsill äter djurplankton, som då blir färre, och eftersom djurplanktonen då inte kan hålla nere mängden växtplankton så leder det till algblomning och bottendöd.


Torskens roll i ekosystemet

 

Illegala utkast leder till överfiske

Förutom de lagstadgade kvoterna fiskas även flera ton torsk upp som bifångst och kastas i igen. År 2017 räknar havsforskningsinstitutet ICES med att cirka 3,6 ton torsk kastades tillbaka, vilket motsvarar cirka 11 miljoner små torskar. Att kasta tillbaka torsken är olagligt, men sker ändå, eftersom fiskarna inte får betalt för dessa små torskar och de ändå räknas in i kvoterna. Men tyvärr är kontrollerna minimala.

 

 

Det här vill WWF att politikerna gör för torsken

• Arbeta för att drastiskt minska fisketrycket för att ge torskbestånden en paus och en möjlighet att återhämta sig.

• Öka kontrollerna till havs för att minska tjuvfiske och att oönskad fisk kastas tillbaka i havet illegalt.
• Arbeta med att Östersjöländerna ska sätta in kraftfulla åtgärder för att minska övergödningen, syrebristen och bottendöden i Östersjön.
• Erbjuda alternativa inkomstmöjligheter eller kompensera fiskare som drabbas av mer omfattande restriktioner.
• Arbeta för att återskapa ett hållbart torskbestånd som gynnar både miljön och fiskenäringen i Östersjön.

 

Läs mer om vad WWF gör för miljön och arterna i Östersjön

 

Senast uppdaterad 2018-06-13

Rött ljus för all Östersjötorsk

 

Foto: Karsten Dahl

 

All torsk i Östersjön har rött ljus i senaste versionen av WWFs konsumentguide Fiskguiden. Torsken mår inte bra och behöver få återhämta sig, så rådet är: Ät inte!

Nu måste politikerna ta krafttag

Det här kan du göra för torsken

 

  • Ät inte torsk från Östersjön!
  • Uppmana våra politiker att agera för att rädda Östersjötorsken! Det kan du göra genom att skriva till riksdagskansliet, eller uppmana det parti du ska rösta på att ta tag i frågan.
  • Hjälp oss att sprida budskapet vidare!

Välj rätt fisk!

 

Du som konsument kan bidra till ett mer hållbart fiske genom att göra ett medvetet val när du äter fisk och skaldjur. Besök Fiskguidens webbsida eller ladda ner mobilappen idag!

Rädda Östersjön

Foto: Germund Sellgren / WWF-Sweden

 

Vårt vackra innanhav är ett av världens mest förorenade. Övergödning, utsläpp, ohållbart fiske och den ökande sjöfarten har gjort Östersjön till ett hav i kris. Men Östersjön går att rädda. Och vi har allt att vinna på att göra det!

Läs mer här