Foto: Martin Harvey / WWF-Canon

Live Well

Grönsaker.

 

Maten vi äter står för en stor del av det ekologiska fotavtrycket och vår klimatpåverkan. Sedan 2012 medverkar WWF Sverige därför i ett projekt som ska inspirera till hållbara matbeslut. 


Välj kött med omsorg. Foto: Ola Jennersten / WWFKött, svinn och hög konsumtion av onödigt fett och socker, bidrar till stor miljöpåverkan. Det leder till att klimatpåverkan ökar, den biologiska mångfalden minskar och att våra vattenresurser är ansträngda.

 

Sedan 2012 medverkar WWF Sverige i projektet Live Well, ett EU-finansierat projekt där syftet är att ta fram hälsosamma, hållbara matsedlar och att inspirera konsumenter, näringsliv och politiker till hållbara matbeslut. Medverkande kontor är WWF i Sverige, Frankrike, Spanien, Tyskland och Italien. WWF i England initierade projektet och WWF European Policy Office i Bryssel driver policyfrågorna tillsammans med organisationen Friends of Europe.


Grönsaker. Foto: Katrin Havia / WWF-FinlandI Sverige har en grupp inom livsmedelssektorn träffats sedan 2011 för att driva frågor under Live Wells namn. I gruppen ingår representanter från företag, forskare, universitet, organisationer och myndigheter.

 

Inom Live Well visar vi att det är fullt möjligt att äta gott och hälsosamt med minskad klimatpåverkan och att det inte blir dyrare för hushållskassan. Baserat på utredningarna som genomförts i projektet och i linje med de nordiska näringsrekommendationerna ser vi att matkonsumtionen behöver påverkas så att vi:
- äter mer grönsaker, baljväxter och fullkorn
- väljer kött med omsorg och begränsar mängden
- äter varierat
- äter certifierat
- äter mindre onyttiga fetter, socker och salt
- slänger mindre mat

 

Resultat:

• Vi har tagit fram hållbara, hälsosamma matsedlar anpassade till den lokala matkulturen. Hittills har matsedlar tagits fram för Sverige, Frankrike och Spanien.

 

• Vi har visat att det enkelt går att sänka sin matrelaterade klimatpåverkan med 25 %, utan att kostnaderna ökar. 

 

• Företag i de medverkande länderna har hjälpt till att sprida budskapet om "hållbar hälsosam mat för alla". 

 

• En livsmedelsstrategi för "hållbar hälsosam mat för alla" presenterades i Bryssel i december 2014.

 

• Projektet har föreslagit en europeisk satsning på hållbar upphandling av mat samt att "hållbar hälsosam mat för alla" integreras i skolor och utbildning genom hela EU.

 

• Fortsättningsansökan är inlämnad för 2016–2019 med fokus på kött, policy och företagssamverkan.

 

Läs mer:

Mer om Live Well och kostråden
Projektets europeiska hemsida, där du kan ladda ned rapporter om mat, hälsa och miljö
Ladda ned rapporten Sustainable food for all
WWF kartlägger framtidens mat

Världsnaturfonden WWF har beslutat att fokusera på Hållbar mat för alla under 2014 och 2015. Vi har tagit fram en bakgrundsrapport som nu sprids i Sverige och internationellt.

 

Rapporten beskriver de utmaningar som finns för att göra maten mer hållbar. Den tar också upp framtida scenarier för att försörja världen med livsmedel 2050. Den visar på utmaningar och möjligheter, och budskapet är tydligt: om vi fortsätter som vi gör i dag, klarar vi inte målet att försörja alla med mat inom planetens gränser. Det behövs åtgärder från politiker, marknadsaktörer och konsumenter.

 

Ladda ner rapporten Hållbar mat för alla / Sustainable food for all:

Engelsk version / English version

Kort presentation på svenska

Short version in English

Köttguiden

För planetens skull är det viktigt att minska konsumtionen av kött oavsett vilken sorts kött det är. Det är också viktigt att välja kött med omsorg. Köttguiden är ett bra redskap för kloka matval.

 

I juni 2014 tog Världsnaturfonden WWF över Köttguiden från projektet vid SLU där den utvecklats. Materialet uppdateras just nu, men vi vill ändå göra det tillgängligt redan nu. Materialet kommer att presenteras i nytt format under 2015.


Kolla in Köttguiden.se