Palmolja, soja och förändrade marknader

Hur många av oss konsumenter vet att det kan gå åt flera hekto soja för att producera ett kilo kött, ägg eller odlad fisk? Och hur många av oss tänker på vilken sorts matolja som finns i det vi äter? En av världens viktigaste vegetabiliska oljor, palmolja, finns i mat och produkter som vi använder varje dag.

 

Den snabbt expanderande produktionen av råvaror som palmolja och soja innebär ett stort hot mot några av världens mest värdefulla naturområden och lokalbefolkningens rättigheter samtidigt som den bidrar till ekonomisk utveckling.

 

År 2050 är vi kanske 9 miljarder som ska försörjas med energi, mat, fibrer för kläder, papper, byggnadsmaterial och mycket annat, samtidigt som vi bevarar natur, djur och växter, undviker sociala konflikter och tar hänsyn till människors rättigheter.

 

Tillsammans med en rad experter, producenter, frivilliga organisationer, handelsföretag, finansiella aktörer och andra som är delaktiga i hela kedjan, från producent till konsument, har WWF bidragit till att initiera och utveckla olika frivilliga standarder för en mer ansvarsfull produktion av femton av de viktigaste globala råvarorna från jordbruk, skogsbruk, fiske och vattenbruk. De innebär krav på hänsyn till både natur och människor. Målsättningen är att förändra en stor del av den globala produktionen så att den sker med minsta möjliga negativa påverkan på natur och miljö.

 

Arbetet med att påverka produktionen av globala grödor i en mer hållbar riktning är ett av de många verktyg WWF använder för att skydda värdefull natur och minska sociala konflikter.

 


 

Palmolja

Palmolja finns i mat och produkter som vi använder varje dag. Förutom i margarin, kakor, friterade produkter och choklad kan palmolja också finnas i många vardagsprodukter.

 

Palmoljeplantager hotar regnskogarna

Palm Oil Scorecard 2016

Soja

De senaste femtio åren har den globala produktionen av soja tiofaldigats. Den ökande konsumtionen av kött är den enskilt viktigaste orsaken till den snabba expansionen av odlingen.

 

Fördubblad sojaproduktion om 40 år

Soy Scorecard 2016

 

Förändrade marknader

Jordens ökande befolkning och en ökad konsumtion har inneburit att många miljoner människor fått högre levnadsstandard.

 

9 miljarder människor ska försörjas år 2050

 

Senast uppdaterad 2016-09-21
 

Palm Oil Scorecard 2016

 

WWF har undersökt 137 ledande företag i livsmedelsbranschen och analyserat hur ansvarsfulla de är när det gäller användningen av  palmolja. Företagen är livsmedelskedjor, måltidsleverantörer och producenter av livsmedel och produkter som tvättmedel, ljus och kosmetika. Företagen kommer från 15 länder.

 

Palm Oil Scorecard 2016

Soy Scorecard 2016

 

WWF har undersökt 133 ledande företag i livsmedelsbranschen och analyserat hur ansvarsfulla de är när det gäller användningen av den soja som används som djurfoder. Genom att välja rätt kött från rätt företag kan vi alla bidra till en ansvarsfull och hållbar produktion av soja.

 

Soy Scorecard 2016