Foto: Martin Harvey / WWF-Canon

Ekologiska fotavtryck – så kan du hjälpa till!

Här ger vi förslag på hur du som konsument kan vara med och rädda tropiska skogar och savanner.

 

Palmolja och soja ger viktiga inkomster och arbetstillfällen i de länder där de produceras, men som det ser ut nu sker det på ett ohållbart sätt. Därför är din insats viktig! Tillsammans kan vi bidra till en mer uthållig produktion av palmolja och soja.

 

Välj miljömärkt

Vi ser inte att det skulle förbättra situationen i tropikerna om du som konsument försöker välja bort palmolja och soja. Dessutom är det mycket svårt eftersom palmolja ingår i massor av mat och andra varor och soja konsumeras främst indirekt då det till 98% används som djurfoder.

- Välj KRAV-märkta eller rättvisemärkta varor - detta sänder en tydlig signal till handeln.
- Välj FSC- märkt när du köper möbler eller annat som innehåller tropiskt trä.
- Efterfråga hållbart framtagen palmolja och soja.

 

Skicka e-post

Visa ditt intresse av att uthålliga alternativ tas fram - gör din röst hörd genom att skicka en e-post. Tala om för handeln och industrin att du bryr dig och uppmuntrar dem till att arbeta med dessa frågor.


Förslag till brev:

Världens tropiska skogar och savanner hotas av expansion av palmolje- och sojaodlingar. Som konsument vill jag inte bidra till detta. Därför uppmuntrar jag er att arbeta aktivt för att ställa krav på produktionen så att den är framtagen utan att värdefulla skogar eller savanner huggs ner och att plantager/odlingar sköts med större hänsyn till miljö och människor. Tillsammans kan vi bidra till en mer uthållig utveckling.

Med vänliga hälsningar

Förnamn Efternamn

 

 

Ställ frågor

Ställ frågor i butiken, på banken eller till producenter. Kräv miljövänligt och rättvist framtagen palmolja och soja.

Förslag på frågor:

- Innehåller denna vara palmolja eller soja?

- Har djuren, som det här köttet/mjölken/osten kommer ifrån, matats med sojafoder?

- Om så är fallet, hur är den producerad?

- Bidrar den till skövling av värdefulla regnskogar eller savanner?

 

Senast uppdaterad 2013-10-16