© Michael Buckley/WWF-Canada + Brent Stirton/Getty Images/WWF-UK + iulicanul/iStockphotos

Kontakta oss på WWF Hållbara städer

WWFs mission är att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bidra till en framtid där människor lever inom ramarna för en levande planet. Vi jobbar för att bevara världens biologiska mångfald,  för att minska föroreningar och för att ställa om till en hållbar konsumtion.

 

Städer spelar en avgörande roll och WWF arbetar med utbildning och kunskapsuppbyggnad, policypåverkan, pilotprojekt och med bred utåtriktad kommunikation. Tillsammans med våra samarbetspartners formar vi en röst som inte bara pekar på de stora problemen, utan också på de lösningar som redan finns eller kan utvecklas.


Våra projekt och samarbeten från A-Ö
Rapporter och publikationer
Tips och länkar  till fler som jobbar med hållbar stadsutveckling

 

 

Välkommen att kontakta oss!

Vi jobbar med WWF Hållbara städer:  

 

Carina Borgström Hansson  
Projektledare One Planet Cities och expert ekologiska fotavtryck

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Jennifer Lenhart

Projektledare One Planet City Challenge

 

Jeet Mistry 
Sakkunnig, One Planet Cities

 

Sabina Andrén
Programsamordnare One Planet Cities 
 

Sofia Widforss
Programsamordnare One Planet Cities

 

Anthony Pearce

Programsamordnare, One Planet Cities

 

 

Victoria Olausson
Kommunikationsansvarig, One Planet Cities

Henrik Waldenström
Programsamordnare

Urban grönska och ekosystemtjänster

 

Germund Sellgren

Programsamordnare

Lärande och delaktighet

 

 


Senast uppdaterad 2018-11-27

 

Rapporter

Living Planet Report 2016

WWF rapporterar regelbundet om planetens tillstånd och mänsklighetens ekologiska fotavtryck i Living Planet Report, LPR.
Läs mer här

 

Ladda ner rapporterna här:

 LPR 2016 – svensk sammanfattning

 LPR 2016

 LPR 2016 - engelsk sammanfattn


Urban Solutions Handbook

Här presenteras en rad städer som på något intressant sätt jobbar med att minska det ekologiska fotavtrycket och att bevara och öka biologisk mångfald och ekosystemtjänster i ett urbant sammanhang.

Visit the homepage 


Skola på hållbar väg

En rapport som beskriver WWFs erfarenheter från ett skolutvecklings-projekt där 10 skolor deltog.