Lärande och deltagandeprocesser


Foto: Germund Sellgren

Världsnaturfonden WWF jobbar för hållbara städer utifrån den långsiktiga visionen One Planet Future – en globalt hållbar utveckling på en levande planet där människor i alla länder ges möjlighet att leva ett gott liv och där planetens biologiska mångfald och ekosystem förvaltas på ett hållbart sätt.

 

Lärande inom hållbara städer

I vårt arbete med hållbara städer fokuserar vi speciellt på minskade ekologiska fotavtryck, bevarande av ekosystemtjänster och biologisk mångfald samt på lärande- och deltagandeprocesser. Vi arbetar med utbildning och kunskapsuppbyggnad, modellprojekt ute i fält och med utåtriktad kommunikation. I samarbete med andra aktörer vill vi sprida lärdomar som inte bara pekar på de stora problemen utan också på de goda modeller och lösningar som redan finns eller kan utvecklas.

 

Skolans nyckelroll

Skolan har en nyckelroll när samhället ska utvecklas i hållbar riktning. Kort sagt handlar det om att greppa hela skolan och se utbildningssektorn som viktig aktör i samhället. Skolan måste ge barn och ungdomar möjligheter att hitta lösningar och bidra till ett samhälle där vår konsumtion anpassas till vad jorden tål. Vi behöver kreativa nytänkare som kan utveckla klimatsmarta innovationer som sen kanske blir morgondagens ledare.

 

Skolutveckling

I tre år har WWF genomfört ett skolutvecklingsprojekt med namnet Skola på hållbar väg. Målet var att finna framgångsfaktorer för skolor som greppar hållbar utveckling i hela sin verksamhet och hur ett sådant utvecklingsarbete kan se ut.

 

Sex utvecklingsområden som visar att en skola är ”på hållbar väg”:
1. Värdegrund och delaktighet
2. Ledning, struktur och uppföljning
3. Undervisning och lärande
4. Eleven i centrum
5. Samverkan med samhället
6. Skolfastighet och resurshantering

 

Läs mer om Skola på hållbar väg
 


Kontakt

Vill du veta mer om WWFs arbete med utbildning och deltagandeprocesser för en levande planet? Kontakta projektledare Gitte Gutvik-Guterstam, gitte.jutvik-guterstam@wwf.se

08-624 74 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektledare Germund Sellgren, germund.sellgren@wwf.se

08-624 74 00

 

Senast uppdaterad 2012-05-31

 

Aktuella rapporter

 

 

Living Planet Report 2010

Detta är en sammanfattning av Living Planet Report 2010 som beskriver utvecklingstrender för världens biologiska mångfald och mänsklighetens konsumtion.
Rapporten visar också vilken betydelse denna utveckling har för mänsklighetens framtid och välbefinnande på planeten.

 


 

 

Skola på hållbar väg

En 84-sidig rapport som beskriver WWFs erfarenheter från ett skolutvecklingsprojekt där 10 skolor deltog.


 

Lärande på hållbar väg

I Lärande på hållbar väg ger Världsnaturfonden sin syn på utbildningens roll för att nå ett hållbart samhälle. Skriften är rikt illustrerad och tillhandahåller bl a diskussionsfrågor. Skriften finns även på engelska.

 

Engelsk version: Learning Sustainable Ways


Sätt spår i framtiden NU

Sätt spår i framtiden NU! är ett ämnesövergripande projekt för åk 7-9, där handlingskompetens för hållbar utveckling står i centrum.  Projektet innehåller ett historiskt perspektiv som underlättas av samarbete med hembygds-förening, museum eller naturskola.