© WWF + Michel Gunther/WWF-Canon + Jeremiah Armstrong/WWF-Canada

Ekologiska fotavtryck och städer

WWFs övergripande mål är att mänsklighetens ekologiska fotavtryck har anpassats till planetens bärkraft år 2050. I dag överskrider det globala fotavtrycket planetens biokapacitet med mer än 50 procent. Därför behövs en målmedveten och snabb omställning till en ekonomi byggd på förnybar och hållbar energi. Viktiga områden är boende, mat och transporter.
  

Se en film om globala utmaningar för det lokala miljöarbetet. (öppnar sustainknow.se)

 

Living Planet Report beskriver WWF tillståndet för planetens biologiska mångfald och människans anspråk på jordens biokapacitet. Living Planet Report visar att om varje människa skulle anamma en livsstil motsvarande en genomsnittlig europeisk stadsbo så skulle det behövas tre planeter för att få fram alla resurser och absorbera utsläppen av koldioxid.

 

Svenskarnas fotavtryck är idag över 6 globala hektar (gha) per person, medan det globalt tillgängliga utrymmet bara är 1,7 gha. Sveriges ekologiska fotavtryck behöver alltså minska avsevärt för att närma sig en långsiktigt hållbar och rättvis nivå.  Läs mer om WWFs arbete med ekologiska fotavtryck


 

© WWF

One Planet City Challenge

One Planet City Challenge är WWFs stadsutmaning för städer  i Sverige och internationellt.

Vill din stad inspirera världen?

 


© Will IVY/Ivy Images/WWF-Canada

Urban Solutions

WWF presenterar en inventering av lärandeexempel inom hållbar stads-utveckling från hela världen.  

Till urban solutions for a living planet

  


© WWF-Canon/Richard Stonehouse

REAP för hållbar stadsplanering

Med verktyget REAP kan du få fram data om det ekologiska fotavtrycket och koldioxidfotavtrycket lokalt och regionalt.

Läs om REAP

  

 


© Sustainknow

Hållbar kompetensutveckling

Sustainknow är en utbildningsportal om aktuella frågor inom miljö och hållbar utveckling.

Vill du veta mer om Sustainknow

 

 


© San Fransisco

Energismarta staden

I projektet "Energy smart cities" visar WWF att en energismart stad med hög livskvalitet är möjlig.
Mer om Energy smart cities

  

©  Istockphoto.com / WWF-Canada

One Planet Mobility

One Planet Mobility är ett projekt som i samverkan med fyra europeiska städer utforskat vägar till en hållbar mobilitet.

 Hållbar mobilitet

 


Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Världsnaturfondens arbete med hållbara städer?
Välkommen att kontakta oss.

 

 

Projektledare Carina Borgström Hansson

  


 

Senast uppdaterad 2018-03-07

 

Rapporter

City Challenge Digest - Commitments and actions of 328 cities towards a climate smart future
En ny rapport som sammanfattar uppnådda resultat från WWFs stadsutmaning.

WWFs position

One Planet Cities –

Ledarskap för en levande planet

Här ger WWF rekommendationer till den svenska staden eller kommunen som vill driva ett aktivt klimatarbete för att bidra till en hållbar framtid.

Rapporter

Living Planet Report 2016 - klicka för att ladda ner.

 

WWF rapporterar regelbundet om planetens tillstånd och mänsklighetens ekologiska fotavtryck i Living Planet Report, LPR.

Ladda ner rapporterna här:
LPR 2016 
LPR 2016 - svensk sammanfattn


Städers koldioxidfotavtryck
Läs mer om svenska städers och kommuners koldioxidfotavtryck i en rapport vars underlag är baserat på mjukvaruverktyget REAP.


Reinventing the City
En internationell rapport om hållbar stadsutveckling och om vad som står på spel i den snabba globala urbaniseringsprocessen.