© Ideeone/iStockphotos + WWF/Kevin Schafer + National Geographic Stock/WWF

Investera i framtiden

I världens städer krävs enorma investeringar för att ställa om till en hållbar utveckling. För utvecklingsekonomiernas snabbväxande städer är det avgörande att grundläggande infrastruktur byggs upp på ett hållbart sätt. I den äldre industrialiserade världen behöver befintlig infrastruktur ställas om till klimatsmarta och resurseffektiva system.  

   

Städer har en nyckelroll för de storskaliga investeringar som krävs för att klara klimatutmaningen och en hållbar utveckling. Det handlar om avsevärda belopp och satsningar – men också om stora positiva värden. Inlåsningseffekter i en ineffektiv fossilbränsleberoende ekonomi måste till varje pris avvärjas. 

 

En kärnpunkt är att innovationer inte bara handlar om teknik: minst lika viktiga är finansiella, sociala och institutionella innovationer; nya sätt att organisera sig och samverka för att uppfylla mänskliga behov på ett resurseffektivt sätt.  Läs WWFs budskap för hållbara städer


 

Enabling and commercialising climate innovative ideas and products are very important challenges. WWF's Stefan Henningsson talks about some crucial steps to realise creative solutions to support a sustainable future. 

 

 

 

 

© WWF

Financing Sustainable Cities

Tillgång till finansiering är avgörande för att städer ska kunna ställa om till en klimatsäker och hållbar framtid. WWF jobbar internationellt för att påverka och stärka finansieringsflöden till hållbara investeringar.

 

Mer om finansieringen

 


 

© WWF

Enabling the transition

I rapporten "Enabling the Transition – Climate Innovation Systems for a Low Carbon Future" analyseras innovationssystemen i nio ekonomier: Kina, Indien, Kenya, Tanzania, Uganda, Ghana, Nederländerna, Sverige och EU. 

Innovationer för en hållbar framtid

 


© WWF

Climate solver

Climate solver är ett initiativ där WWF lyfter fram klimatinnovationer för att stärka utvecklingen och användningen av teknik som kan minska koldioxidutsläppen avsevärt världen över.
  


Så här stora är möjligheterna

   


 

© Thomas Haugersveen WWF-Norway

Low Carbon Cities Initiative

Shanghai och Baoding i Kina deltar i ett WWF-initiativ för att hitta mindre koldioxidintensiva vägar för urban utveckling. Projektet fokuserar på energieffektiva byggnader och produkter samt på förnybara energikällor.

Low Carbon Cities Initiative

 


 

© San Fransisco 

Energismarta staden

I projektet "Energy smart cities: The potential of socio-technical innovation to reduce energy demand from developed cities" visar WWF att en energismart stad med hög livskvalitet är möjlig.
Mer om Energy smart cities

 

 

Hållbar ekonomi grunden för omställningen

Vårt samhälle och vår ekonomi är helt beroende av naturen. WWF visar hur nya idéer kan leda till en ekonomi som är hållbar och vad du som individ kan göra.

 

Mer om hållbar ekonomi

 


Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Världsnaturfondens arbete med investeringar, innovationer
och entreprenörskap för hållbara städer? Välkommen att kontakta oss.

 

 

 

Projektledare Carina Borgström-Hansson

eller

Sakkunnig Hållbara städer internationellt Jeet Mistry


Senast uppdaterad 2018-04-09

 

WWFs position

One Planet Cities –

Ledarskap för en levande planet

Här ger WWF rekommendationer till den svenska staden eller kommunen som vill driva ett aktivt klimatarbete för att bidra till en hållbar framtid.

 

Rapporter

Reinventing the city

En internationell rapport om hållbar stadsutveckling och om vad som står på spel i den snabba globala urbaniseringsprocessen.


Enabling the transition
Climate innovation systems for a low-carbon future


Urban Solutions Handbook
Urban Solutions Handbook 

Här presenteras en rad städer som på något intressant sätt jobbar med att minska det ekologiska fotavtrycket och

att bevara och öka biologisk mångfald och ekosystemtjänster i ett urbant sammanhang.

Visit the homepageHållbar energi
En presentation av WWFs energiexpert Mattias de Woul om 100 procent förnybart på naturens villkor.