© WWF International/Elma Okic

Lärande och delaktighet

Lärande och delaktighet är ledstjärnor för en hållbar stadsutveckling. Utbildningssektorn har en central roll. När elever möter verkliga frågeställningar kan mångsidiga vinster nås. Nya kunskaper skapas som stärker barn och ungdomars handlingskompetens. Genom utåtriktade projekt och pedagogiska metoder får också samhällsaktörer värdefull feedback från ungas synpunkter och engagemang.  

 

Delaktighet är grunden för ett aktivt medborgarskap – att människor i sina olika roller får möjlighet att ta ansvar för att påverka utvecklingen. Arbetet med hållbara städer är en fantastisk resurs för att utveckla den lokala demokratins verktyg. Skolan har en nyckelroll. Det handlar om att greppa hela skolan och se utbildningssektorn som en aktör i samhället.

 

WWF jobbar med utveckling av pedagogiska modeller och material som stödjer lärare och elever i lärande för hållbar utveckling. Vi medverkar till fortbildning av lärare, lokala utvecklingsprojekt och vi driver på beslutsfattare för att skapa goda villkor för utåtriktat lärande för hållbar utveckling.

 

 


 

© Germund Sellgren

Skola på hållbar väg

WWF har genomfört utvecklingsprojektet Skola på hållbar väg för att finna framgångsfaktorer för skolor som greppar hållbar utveckling i hela sin verksamhet.

Läs mer om projektet

 


© Germund Sellgren

Material, metoder, exempel

Här finns pedagogiska material, koncept och metoder som passar för att öka kunskap, delaktighet och engagemang i samhällsplanering och hållbar konsumtion.

Ta del av pedagogiska material

 © BioRegional

Skola, samhälle, näringsliv

Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande är självklara verktyg i omställningen till hållbara städer.

 Entreprenörskap och hållbar utveckling  


Högre utbildning sätter spår

Världsnaturfonden WWF har inventerat 15 inspirerande exempel inom högre utbildning och hållbar stadsutveckling.

 Högre utbildning som sätter spår  


© WWF

Hållbar kompetensutveckling

Sustainknow är en utbildningsportal om aktuella frågor inom miljö och hållbar utveckling.

Vill du veta mer om Sustainknow

 

© WWF

One Planet City Challenge

One Planet City Challenge är WWFs stadsutmaning till städer i Sverige och i världen.

Vill din stad inspirera världen?

 


Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Världsnaturfondens arbete med lärande och delaktighet för hållbara städer? Välkommen att kontakta oss.

 

Gitte Gutvik-Guterstam WWF Swe

 

 

 

 

 

Projektledare

Germund Sellgren

germund.sellgren@wwf.se

 

 

 

 

 

 

 


Senast uppdaterad 2018-10-05

Vår stad 2030

Handledning: Vår stad

 

Vår stad 2030

En webbsida om Vår stad 2030 med handledningar, filmer och en utvärdering.

 

WWFs position

One Planet Cities –

Ledarskap för en levande planet

Här ger WWF rekommendationer till den svenska staden eller kommunen som vill driva ett aktivt klimatarbete för att bidra till en hållbar framtid.

Hållbara städer handledning

© WWF

Hållbara städer handledning

En lärarhandledning som syftar till att eleverna ska fördjupa sina kunskaper om de möjligheter och utmaningar som finns inom hållbart samhällsbyggande. De får även möjlighet att ta ställning till hur våra framtida städer ska se ut och inte minst få verktyg för att själva påverka utvecklingen.

In English