© WWF-Canada/Frank Parhizgar + Germund Sellgren

WWFs stadsarbete i final i FNs nya hållbarhetsgala

FN har startat en ny hållbarhetsgala för de globala målen, där WWF är nominerade för vårt stadsarbete One Planet City Challenge! Vilka som vinner avgörs av allmänheten genom onlineröstning.

 
På vilket sätt bidrar One Planet City Challenge till de Globala målen?

Sabina Andrén, WWF Foto: Saga Sandin / WWF

- Vår vision är att stötta utvecklingen av One Planet Cities där människor kan blomstra inom de ekologiska ramarna för vår enda planet. Genom att utmana och belöna städers klimatarbete bidrar vi till många mål, främst: 3, 7, 9, 11, 12, 13 och 15. Klimatomställningen skapar hållbara och hälsosamma samhällen, men är också en stor vinst för djur och natur, säger Sabina Andrén på Världsnaturfonden WWF.Vad skulle det betyda för er att vinna det här priset?

- Vi arbetar med världens städer, stadskoalitioner, regeringar, FN och frivilligorganisationer för att bevara en levande planet. WWFs ledord är Together Possible –  genom att jobba tillsammans kan vi skapa en hållbar framtid. Att få vinna det här priset skulle vara ett oerhört fint erkännande för oss och alla våra samarbetspartners, samt en belöning till den svenska kärngruppen för de senaste årens målinriktade arbete.

Galan äger rum i Stockholm den 17 april, men innan dess samlas röster in. Så gå gärna in och rösta på One Planet City Challenge i kategorin Partnerskap, där vi är nominerade.

Du kan rösta fram till den 31 mars, på länken:
http://www.globalamalen.se/rosta-pa-finalisterna-kategorin-basta-partnerskap-en-malmedveten-kvall/

 

Om WWFs arbete med städer

WWF arbetar med städer eftersom över halva mänskligheten bor där. Världens städer är politiska och ekonomiska centrum som genererar hela 80 procent av BNP globalt. De står för 75 procent av konsumtionen av naturresurser och för över 70 procent av de globala energirelaterade koldioxidutsläppen. Men i städerna finns en stor potential till lösningar! Städerna har makt och möjlighet att gå före i omställningen, och när de gör det förändras hela vår planet med dem. One Planet City Challenge är världens största och längst pågående stadsutmaning. Här rapporterar städer in sitt klimatarbete vilket bedöms av en expertjury. De vinnande städerna och deras arbete uppmärksammas internationellt för att sprida goda exempel!

Mer info om One Planet City Challenge finns här

 

© Germund Sellgren

Ekosystemtjänster och städer

Naturens mångfald och processer utför myriader av uppgifter som vi människor är beroende av. Begreppet ekosystemtjänster står för alla de produkter, tjänster och värden som tillgodoses från naturen.

 Mer om ekosystemtjänster  

© iulicanul/iStockphotos

Vatten och grönska i staden ger flerfaldiga värden

Urban grönska och vatten bidrar till en god livsmiljö för människor men gynnar också den biologiska mångfalden och ger andra positiva miljöeffekter.

Mer om urbant grönt och blått 


© WWF/Thomas Atterdal

Kungliga Nationalstadsparken

Världsnaturfonden WWF arbetar med att lyfta fram inspirerande och nytänkande exempel inom urban grönska och ekosystemtjänster. 

 Läs om Nationalstadsparken i Stockholm

 

© Will IVY/Ivy Images/WWF-Canada

Urban Solutions for a Living Planet

Urban solutions beskriver över 100 projekt i städer som jobbar med att minska det ekologiska fotavtrycket och att bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Till Urban Solutions for a living planet 

Senast uppdaterad 2018-03-19

 

WWFs position

One Planet Cities –

Ledarskap för en levande planet

Här ger WWF rekommendationer till den svenska staden eller kommunen som vill driva ett aktivt klimatarbete för att bidra till en hållbar framtid.

Rapporter

Hållbara städer

I Fem utmaningar för hållbara städer sammanfattar Världs-
naturfonden sin syn på hållbar stadsutveckling och vilka utmaningar som Sveriges och världens städer står inför.

In English

 


Grönare städer

 

Urban Solutions Handbook

Urban Solutions Handbook 2017

Här presenteras en rad städer som på något intressant sätt jobbar med att minska det ekologiska fotavtrycket och att bevara och öka biologisk mångfald och ekosystemtjänster i ett urbant sammanhang.

Besök hemsidan