© WWF

Mer om One Planet City Challenge


One Planet City Challenge 2018 är i full gång med totalt 118 deltagande städer från olika delar av världen. Kristianstad, Lund, Malmö, Stockholm, Uppsala, Umeå, Vårgårda och Örebro är de åtta svenska kommuner som deltar för att visa upp sitt klimatledarskap. Årets tema är hållbar mobilitet!

 

I årets omgång kvalificerade sig 118 städer från 23 länder till utmaningen genom att rapportera in på klimatdataplattformen carbonn Climate Registry.  Nu pågår den spännande processen där finalister och vinnare utses nationellt och därefter globalt. Samtidigt erbjuds deltagande städer och kommuner olika kommunikationsaktiviteter i samarbete med WWF. Ta kontakt med oss för att veta mer!

 

 

 

Städer avgör framtiden

I dag bor över hälften av världens befolkning i städer och dessa orsakar mer än 70 procent av de globala koldioxidutsläppen. Urbaniseringen går fort, inte minst i snabbt växande ekonomier i utvecklingsländerna.  Städer kommer att spela en avgörande roll för om vi lyckas bromsa och hantera de pågående klimatförändringarna och samtidigt skapa hållbara och rättvisa utvecklingsvillkor för människor. Med god planering och styrning kan städer möta människors behov effektivt, med kraftigt minskade fotavtryck, bevarad eller ökad biologisk mångfald och med förbättrad livskvalitet.

 

Välkommen till en ny omgång!

Världsnaturfonden WWF inbjuder svenska kommuner att delta i den nya omgången av WWFs stadsutmaning som löper under 2017-18. Utmaningen handlar både om att visa upp ett starkt helhetsgrepp i arbetet och att lyfta fram särskilt intressanta satsningar på årets tema. Ni rapporterar klimatmål och åtgärder på en internationellt erkänd klimatdatabas, ni får feedback på ert arbete och ni inbjuds att delta i processer för erfarenhetsutbyte och kommunikation. 


Nytt tema: hållbar mobilitet

Temat för One Planet City Challenge 2018 är hållbar mobilitet. Över hela världen pågår ett intensivt arbete att ställa om städer för en klimatsäker framtid – och hållbar mobilitet är en nyckelfråga. Genom att arbeta med klimatanpassade transportsätt, smart samhällsplanering, lärande och delaktighet kan städer kraftigt minska utsläppen och samtidigt skapa hälsosamma och attraktiva stadsmiljöer. Vi vet att många svenska kommuner jobbar ambitiöst med mobilitet. Genom att delta i One Planet City Challenge får din kommun möjlighet att fokusera aktuella utmaningar och lösningar inom just mobilitet – och ta del av andras arbete: Kontakta oss för att få veta mer.

 

   

 

Deltagande länder 2015-2016

 

 

WWFs stadsutmaning - en tillbakablick

Utmaningen startade i Sverige

WWFs stadsutmaning startade 2010 som en svensk utmaning till kommuner som ville göra mer än att släcka ljuset under Earth Hour. Malmö blev 2011 först att utnämnas till Årets klimatstad. Sedan dess har utmaningen växt internationellt och i den senaste omgången deltog 125 städer från 21 länder.  Totalt har över 320 städer bidragit till ett ledarskap i klimatarbetet genom att delta i WWFs stadsutmaning. Här kan du läsa mer om de kommuner och städer som tidigare blivit utnämnda nationellt och internationellt .

 

Paris - global vinnare 2016 

I förra omgången deltog 125 städer från 21 länder, varav 16 svenska kommuner. Årets klimatstad 2016 blev Umeå och Paris utnämndes till Global Earth Hour Capital. Paris lyftes fram som en förebild med ett ambitiöst  klimatarbete och för att visionärt och framgångrikt engagera näringslivet, medborgarna och andra städer i arbetet för en mer hållbar värld.  


Umeå - Årets klimatstad 2016

Umeå blev svensk vinnare och Årets klimatstad 2016. "Juryn imponerades av Umeås förmåga att kraftfullt driva arbetet med sina klimatstrategier. Flera konkreta satsningar med både bredd och djup gör det enklare för kommunens aktörer och invånare att agera mer hållbart. Umeå är en förebild med inspirerande exempel på hur arbetet med hållbar stadsutveckling kan se ut", sade Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF. Läs mer i pressmeddelandet.  

 

Konkurrensen var hård när Umeå tillsammans med Eskilstuna och Lund gick till final i den svenska omgången av WWFs stadstutmaning 2016. Läs mer om motiveringen bakom utnämningen av städerna i WWFs city challenge-blogg och i pressmeddelandet.
Fotograf: Catarina Rolfsdotter-Jansson

 

WWFs stadsutmaning 2016 i Sverige avslutades med en festlig finalkonfens på temat Från Paris till One Planet Cities – inspiration, konsumtion och livsstil. Du kan läsa mer om konferensen i WWFs citychallenge blogg.

 

Nationella vinnare 2016

Den internationella juryn utnämnde följande städer till nationella vinnare i sina respektive länder och det var mellan dessa som den globala vinnaren korades:

 • Belo Horizonte, Brazil
 • Boulder, USA
 • Chiangrai, Thailand
 • Edmonton, Canada
 • Hue City, Vietnam
 • Jakarta, Indonesia
 • Lappeenranta, Finland
 • Montería, Colombia
 • Murcia, Spain
 • Paris, France
 • Petaling Jaya, Malaysia
 • Quito, Ecuador
 • Rajkot, India
 • Santa Rosa, Philipines
 • Shenzhen, China
 • Singapore, Singapore
 • Tshwane, South Africa
 • Umeå, Sweden

 

Deltagare 2016

Hela 16 svenska kommuner deltog i WWFs stadsutmaning 2016. Ett stort tack till Eskilstuna, Göteborg, Helsingborg, Karlstad, Kristianstad, Lund, Piteå, Sollentuna, Stockholm, Täby, Trollhättan, Umeå, Upplands Väsby, Vårgårda, Växjö och Örebro och grattis till en bra rapportering.

» Klicka här för att komma till WWFs city challenge blogg 2016.

 

We Love Cities

Finaliststäderna deltog även i WWFs sociala medier-kampanj We Love Cities. Där fanns möjlighet rösta på sin favoritstad och att skicka in förbättringsförslag till dem. Årets vinnare av We Love Cities blev Bogor i Indonesien, grattis till denna folkets utnämning av "Most Loveable City" 2016.

» Klicka här för att komma till We Love Cities Facebook-sida.

 

Varför One Planet City Challenge?

WWF jobbar på flera sätt med städer och stadsutveckling, vilket du kan läsa om på våra Hållbara städer-sidor som du hittar genom att klicka här. Mer än 50% av jordens befolkning bor redan i städer och tillsammans står de för över 70 % av koldioxidutsläppen. Inom ett par årtionden beräknas så många som 70 % av alla människor att leva i städer.

 

Det betyder att i städer avgörs i stor utsträckning vilken framtid vi går till mötes. WWF har som vision ett gott liv för alla inom ramen för EN levande planet. Ska vi nå det målet måste städer kraftigt minska sina klimatutsläpp och ekologiska fotavtryck. Städer måste gå före med hållbara lösningar när det gäller omställning av energisystem och  konsumtionsmönster. Många städer har redan påbörjat den resan och WWF vill utmana fler att ta på sig ledartröjan och gå mot en klimatsäker och hållbar framtid. Genom One Planet City Challenge kan städer visa upp sitt arbete, utbyta kunskaper, mobilisera stöd och agera förebilder gentemot både andra städer och beslutsfattare på alla nivåer.

 

Vad handlar utmaningen om?

 WWFs One Planet City Challenge  handlar om att erbjuda städer och kommuner en möjlighet att agera förebilder  och ta ledarskap för hållbar utveckling runt om i världen. I den nya omgången av WWFs stadsutmaning, som löper 2017-18 är städer från 30 länder inbjudna att delta. Årets tema är hållbar mobilitet. Över hela världen pågår ett intensivt arbete att ställa om städer för en klimatsäker framtid – och hållbar mobilitet är en nyckelfråga. Vi vet att många svenska kommuner jobbar ambitiöst inom området. Är ni en av dem? Välkomna att bidra till ledarskap för hållbar stadsutveckling genom att delta i One Planet City Challenge 2018.

Vad innebär det att delta i One Planet City Challenge?

Att delta i One Planet City Challenge är att vara med i en global utmaning för städer som vill bidra till ledarskap i den nödvändiga klimatomställningen. Det handlar om att både visa upp ett helhetsgrepp i arbetet och att lyfta fram särskilt intressanta satsningar inom hållbar mobilitet. För att delta rapporterar städerna in utsläpp, åtaganden och åtgärder på den digitala plattformen cCR i enlighet med instruktioner.

Genom att delta i One Planet City Challenge sätter ni er kommun på kartan i klimatarbetet och får också ta del av support, feedback och kommunikationserbjudanden. WWF ser lärande och delaktighet som en nyckel till framgångsrikt klimatarbete och vi uppmärksammar städers viktiga roll genom ett globalt perspektiv på hållbar utveckling. Alla deltagare bjuds in till kommunikationsarbetet. Finalister och vinnare uppmärksammas särskilt under våren 2018 och den svenska vinnaren går även vidare till internationell final.
Förutom chansen att vinna One Planet City Challenge nationellt eller globalt kommer WWF även att dela ut en speciell utmärkelse inom området hållbar mobilitet. 

WWF samarbetar sedan 2012 med organisationen ICLEI (Local Governments for Sustainability). ICLEI når genom sitt stora nätverk ut till många städer och deras internationellt erkända plattform carbonn Climate Registry används inom utmaningen för inrapportering av data från deltagande städer.

Representerar du en kommun som vill delta i One Planet City Challenge?
 » Klicka här för att få veta hur det går till

 

 

Christiana Figueres, UNFCCC, om Earth Hour City Challenge

Som ordförande för den internationella juryn talade Christiana Figueres via videolänk på prisceremonin för WWFs City Challenge 2013. Här understryker hon städers nyckelroll i att tackla klimatförändringarna och att leda vägen framåt.

 

 

 

 


Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Världsnaturfondens position för hållbara städer?
Välkommen att kontakta oss.

 

 

Sofia Widforss WWF Swe

 

Projektledare OPCC Sverige

Sofia Widforss  

 

 

 

Projektledare OPCC Internationellt

Jennifer Lenhart

 

 

Senast uppdaterad 2018-05-28

 

 

© WWF

 

 

Rapporter

City Challenge Digest - Commitments and actions of 328 cities towards a climate smart future
En ny rapport som sammanfattar uppnådda resultat från WWFs stadsutmaning.

 

 

Intervju med Anneli Hulthén

 

Snabba fakta:

 • Över 50 % av världens befolkning bor idag i städer
 • Städerna står för mer än
  70 % av världens koldioxidutsläpp
 • 70 % av världens befolkning kommer att bo i städer år 2050 
 • Städer har en stor potential
  till lösningar för minskade fotavtryck