© WWF

Eskilstuna tar viktiga steg mot hållbar konsumtion

 

Eskilstuna kommun satsar på en ny galleria utanför staden. Men det är ingen vanlig galleria. Samtidigt byggs nämligen en återvinningscentral och företagen i köpcentrat kommer att ha ett tydligt fokus på återvinning, återbruk och hållbarhet.

 

© Eskilstuna kommun Skiss över Eskilstunas nya galleria för återbuk, ReTuna

 

Det är kommunägda bolaget Eskilstuna Energi och Miljö som står för det nya återbrukscentret. ReTuna som det kallas byggs i skrivande stund (mars 2015) och beräknas vara klart i juni 2015.


Gallerian byggs i anslutning till en återvinningscentral och meningen är att butikerna ska kunna använda prylar och kläder som människor lämnat för återvinning, redesigna och sälja.

 

Josephine Stefansson gör ljusstakar av andras skräp

- Dagens konsumtionsmönster är ganska extrema. ReTuna är ett steg i rätt riktning för att förändra konsumtionssamhället, tycker Josephine Stefansson som planerar att driva ett slags designtorg i gallerian.

Hon har tidigare läst Recycle Design på Eskilstuna folkhögskola. Tanken är även att utbildningen ska knytas till ReTuna – på så sätt blir platsen ett centrum för återvinning, återbruk, design och kunskap.

Kommunens mål med gallerian är att skapa en plats där människor kan lära sig om återvinning och återbruk, kretsloppstänkande och hållbarhet, men också en plats som erbjuder attraktiv shopping av produkter med återvunna material.

 

Kommersiell koppling nytt

Liknande projekt har gjorts förut i andra kommuner, men inte med lika stark kommersiell koppling. I gallerian kommer det att finnas åtta butiker som alla ska handla om återbruk på ett eller annat sätt.


Josephine Stefansson tillverkar bland annat ljusstakar av gamla böcker och kopparrör. Ljusstake tillverkad av återbrukat material. Design: Josephine StefanssonHon menar att det ofta är svårt att tjäna pengar på småskaliga designprodukter via återförsäljare. Därför ser hon fram emot att, tillsammans med några andra som också sysslar med konsthantverk och återvinning, driva en butik eller ett litet designtorg som hon kallar det.

- Skräp är den nya råvaran! Vi som håller på med återbruk tar sådant som andra tror är värdelöst och skapar nya fina, smarta produkter, säger , säger Josephine Stefansson.

 

Cirkulär ekonomi

Anna Bergström på kommunägda bolaget Eskilstuna Energi och Miljö är centrumledare för ReTuna. Anna Bergström vid Eskilstuna Energi och miljö är centrumledare för återbruksgallerian ReTuna.

- Vi kommer att genomföra träffar och seminarier på olika teman kopplat till hållbarhet för att marknadsföra ReTuna. Det kan vara allt från cirkulär ekonomi till textilåtervinning, berättar hon.

Utöver butikerna blir det en utställningslokal för konstprojekt och event. ReTuna ligger några kilometer utanför Eskilstunas centrum, därför ska busstrafiken göras tätare och det byggs en ny busshållplats vid centret just nu. Det finns även planer på att bygga en cykelväg, och erbjuda cykelvård och att hyra cyklar, för att det ska vara lätt att ta sig till och från gallerian och återvinningscentralen.

 

Eskilstuna är tillsammans med Västerås och Göteborg finalist i Earth Hour City Challenge 2014-2015

 

Mer om Eskilstunas miljöarbete i filmen Konsten att överlämna en planet


 

 

Senast uppdaterad 2015-03-12

ReTuna - ny plats för återbruk

Återbrukscentrets galleria

 

ReTuna drivs av kommunägda bolaget Eskilstuna Energi och Miljö. Det väntas vara klart i juni 2015 och kommer att ha en återbruksgalleria och en modern återvinningscentral med avlämningsplats för saker som kan återbrukas.

Gallerian ska inhysa verksamheter och organisationer med en tydlig återbruks- eller miljöprofil. Målet är att området ska bli ett centrum för återbruk och hållbarhet.

Besökare till återvinningscentralen lämnar prylar och material för återbruk innan de slänger sitt avfall. Detta används till och av gallerians verksamheter som i olika steg förädlar det innan försäljning.

Exempel på sådant som kan lämnas in är kläder, möbler, verktyg och andra prylar som kan återanvändas.
Mer om ReTuna

© WWF

 

 

© Torstensson Art & Design

 

Priset som delades ut till för Seoul var utformat för att passa hållbarhetstänket i Earth Hour City Challenge. Priset skapades och producerades av Torstensson Art & Design, och kallas Reflektion, vilket förmedlar tanken att arbetet den vinnande staden gör bör återspeglas ut i världen som en källa till inspiration för andra städer. Priset är tillverkat av återvunnet flytglas, återvunnet stål och träfiberplattor i en verkstad som drivs av el från förnybara energikällor.

Informationsbroschyr:

Snabba fakta:

  • Över 50 % av världens befolkning bor idag i städer
  • Städerna står för mer än
    70 % av världens koldioxidutsläpp
  • 70 % av världens befolkning kommer att bo i städer år 2050 
  • Städer har en stor potential
    till lösningar för minskade fotavtryck