© WWF-Canon/Anthony B. RATH

Handel med vilda djur och växter – Arter inom traditionell medicin

© WWF-Canon / Martin Harvey

 

Exempel på arter som används inom traditionell orientalisk medicin:

Noshörning

Malda noshörningshorn används för att bekämpa allt i från feber till kramper, näsblod och slaganfall. Idag ifrågasätts den medicinska användningen av noshörningshorn, man har konstaterat att det har viss dämpande effekt vid feber men endast vid mycket stora doser.
Läs mer om noshörningen

  
Tiger

Tigern finns i 14 länder - Bangladesh, Bhutan, Burma, Kambodja, Kina, Indien, Indonesien, Laos, Malaysia, Nepal, Nordkorea, Ryssland, Thailand och Vietnam. Tigern är en överlevare som har klarat sig genom en hög anpassningsförmåga. Men nu verkar gränsen vara nådd och situationen är besvärlig för flera tigerraser. I den asiatiska naturmedicinen används tigerns ben som ingrediens.
Läs mer om tigern

Vild ginseng

I Sverige används ingen vild ginseng, utan endast odlad. Roten är mycket eftertraktad och en del odlare sover beväpnade på fälten för att bevaka plantorna. Ginseng anses vara bra för lungor och mage och stärker mjälte och hjärta.

Snöleopard

Snöleoparden - de höga bergens härskare - lever farligt. Tjuvjägare hotar dess existens. Dess ben mals ner och används som ingrediens vid tillverkning av naturmedicin.
Läs mer om snöleoparden

Orkidé

Flera arter av orkidén löper stor risk att utrotas om inte den olagliga handeln upphör. Orkidéer används i den asiatiska naturmedicinen, men den kan ersättas med andra ingredienser. Handeln är idag till stora delar outredd och mer medel till forskning och undersökningar krävs.


Bli stödjande WWF-medlem

För vissa är de värda mer döda än levande. WWF hjälper till med att förbättra lagar för att bättre motverka den illegala handeln. Vi är med och utbildar polis och tullpersonal för att höja kunskapen om hotade arter och smuggelmetoder. Vi anordnar också utbildningar lokalt om alternativa mediciner. För WWF är dessa djur och växter mer värda levande än döda. Känner du som vi stöd oss med ett bidrag redan idag! Tigrar, noshörningar, ginseng, snöleoparder och orkidéer tackar för ditt stöd. WWF likaså.
Bli stödjande medlem 

 

Senast uppdaterad 2015-11-26

Har du tips om illegal handel?

Vid misstanke om illegal handel inom landet, kontakta:

Närmaste polismyndighet

Telefon: 114 14

Polisens webbsida


Vid misstanke om smuggling, kontakta:
Tullverket
Telefon: 0771–520 520
Mer information finns på
Tullverkets webbsida
 
Har du tips om smuggling eller illegal handel, kontakta även gärna:
Mats Forslund, Världsnaturfonden WWF
Telefon: 070–399 81 63
mats.forslund@wwf.se

TRAFFIC - bakgrund

Foto: Martin Harvey / WWF-Canon

Den första augusti 2002 öppnade Världsnaturfonden WWF ett TRAFFIC-kontor, TRAFFIC Europe-Sweden. Därmed flyttades delar av WWFs verksamhet som rör handeln med vilda djur och växter över till detta svenska kontor. Kontoret bekostas av WWF och arbetet regleras i ett avtal med TRAFFIC Europe. Detta var en naturlig utveckling nu när EUs öppna marknad finns och arbetet med att stoppa illegal handel med vilda djur och växter kräver ett ökat samarbete inom EU.