© WWF-Canon/Anthony B. RATH

Nätverket TRAFFIC

Den internationella handeln med vilda djur och växter är mycket omfattande, och vi arbetar hårt för att stoppa den. WWF driver tillsammans med IUCN nätverket TRAFFIC som arbetar med att kartlägga handeln med vilda djur och växter samt stoppa den illegala handeln. I Sverige finns TRAFFIC representerat genom TRAFFIC Europe.

Handeln måste övervakas 

Tyvärr är det inte så att lagar och överenskommelser automatiskt leder till att den olagliga handeln upphör. Det är arbetskrävande och dyrt att bevaka vad som skickas mellan olika länder och att spåra varifrån djur och växter kommer. Därför bildades ett nätverk, TRAFFIC, 1976 med syfte att kartlägga handeln med djur och växter, bevaka att överenskommelserna i CITES-konventionen följs och att stoppa den illegala handeln. TRAFFIC betyder Trade Records Analysis of Flora and Fauna In Commerce.


Bakom nätverket står WWF och IUCN (Internationella naturvårdsunionen). Verksamheten bekostas av dessa två organisationer och får även stöd från många andra organisationer, från regeringar och myndigheter i olika länder och från privata företag.

TRAFFIC har 28 kontor spridda över hela världen med lite varierande verksamhet beroende på ländernas olika roller i den internationella växt- och djurhandeln. I Europa, Japan,Kina, Taiwan och USA ligger tyngdpunkten på att hjälpa myndigheterna att kartlägga och kontrollera importen av växter och djur. I Afrika, Indien, Sydamerika och Sydostasien koncentreras verksamheten på att bevaka exporten. I Storbritannien ligger TRAFFIC International som samordnar nätverkets verksamhet.

Många arbetsuppgifter

TRAFFICs arbete går ut på att verka för att handeln med vilda djur och växter sker på ett uthålligt och lagligt sätt. Detta sker genom att handeln övervakas och undersöks. Om illegal handel påträffas anmäls den till ansvariga myndigheter. För att uppnå dessa mål följer TRAFFIC handeln och ger förslag till förbättrad lagstiftning och kontroll i olika länder, hjälper till med utbildningar för tull, polis och naturvårdspersonal, samt sprider information om handeln för att konsumenterna bara ska handla med lagliga produkter som kommer från ett långsiktigt hållbart uttag från naturen. Genom kontakter med forskare och myndigheter, och genom sitt arbete med att bokföra handeln med noshörningshorn, elefantbetar, gallblåsor från björnar, orkidéer och tusentals andra växter och djur, skaffar sig TRAFFIC en överblick över både den lagliga och olagliga världshandeln. På så vis kan nya arter som riskerar komma i farozonen för utrotning föras upp på CITES listor efter förslag från olika medlemsländer i CITES-konventionen.

TRAFFICs arbete i världen och olika publicerade rapporter kan följas via www.traffic.org 

 

 Tullen beslagtar illegalt elfenben i Thailand. Foto James Morgan / WWF

  

 

Xu Ling från Wildlife China berättar om illegal handel i Kina.

 

 

Crawford Allan från TRAFFIC berättar om illegal handel med elefanter, norhörningar och tigrar.

Senast uppdaterad 2015-10-29

© WWF-Canon / Jürgen Freund

Av världens sju havssköldpaddsarter
är den strakt hotade gröna havssköld-paddan näst störst med sina 150 cm. 
© Jürgen Freund / WWF

 

Har du tips om illegal handel?

Vid misstanke om illegal handel inom landet, kontakta:

Närmaste polismyndighet

Telefon: 114 14

Polisens webbsida


Vid misstanke om smuggling, kontakta:
Tullverket
Telefon: 0771–520 520
Mer information finns på
Tullverkets webbsida
 
Har du tips om smuggling eller illegal handel, kontakta även gärna:
Mats Forslund, Världsnaturfonden WWF
Telefon: 070–399 81 63
mats.forslund@wwf.se

TRAFFIC - bakgrund

Foto: Martin Harvey / WWF-Canon

Den första augusti 2002 öppnade Världsnaturfonden WWF ett TRAFFIC-kontor, TRAFFIC Europe-Sweden. Därmed flyttades delar av WWFs verksamhet som rör handeln med vilda djur och växter över till detta svenska kontor. Kontoret bekostas av WWF och arbetet regleras i ett avtal med TRAFFIC Europe. Detta var en naturlig utveckling nu när EUs öppna marknad finns och arbetet med att stoppa illegal handel med vilda djur och växter kräver ett ökat samarbete inom EU.