© WWF-Canon/Anthony B. RATH

Handel med vilda djur och växter – vad gör WWF?

WWF har under många år arbetat med att stoppa illegal handel med vilda djur och växter. På internationell nivå har detta pågått sedan 1970-talet, och då bland annat genom ett aktivt stöd till den internationella organisationen TRAFFIC. Under senare år har samarbetet utvecklats och kostnaderna för TRAFFICs verksamhet bekostas numera delvis av WWF.

 

WWF i Sverige har sedan början av 1980-talet engagerat sig i frågor som rör den illegala handeln med vilda djur och växter.

 

Foto: Folke Wulf / WWF-Canon

Från mitten av 1980-talet har detta arbete intensifierats och ett omfattande arbete har lagts ned för att informera om den illegala handeln med vilda djur och växter, samt att påverka politiker och svenska regeringen att byta ut den bristfälliga svenska lagstiftningen mot en bra modern sådan.

 

Det tog ända fram till den 1 januari 1999 innan en ny, modern, svensk lagstiftning trädde i kraft.  Efter några år med igångkörningsproblem fungerar det nu väl och vi har numera en bra och modern lagstiftning.

 

Målsättningar

Världsnaturfonden WWF har sedan slutet av 1980-talet haft följande målsättningar i arbetet med att stoppa den illegala handeln med vilda djur och växter:

 

  • Stoppa illegal handel med vilda djur och växter.
  • Förändra den dåliga svenska lagstiftningen rörande reglering av handeln med vilda djur och växter.
  • Genom information påverka allmänheten att ej köpa viltfångade djur utan istället köpa sådana djur som är uppfödda under kontrollerade former.
  • Genom information påverka allmänheten att ej köpa souvenirer av hotade vilda djur och växter.
  • Verka för ett ökat samarbete mellan olika organisationer och myndigheter för att göra abetet med att stoppa illegal handel med vilda djur och växter så effektivt som möjligt.

 

 

Senast uppdaterad 2015-09-28

Har du tips om illegal handel?

Vid misstanke om illegal handel inom landet, kontakta:

Närmaste polismyndighet

Telefon: 114 14

Polisens webbsida


Vid misstanke om smuggling, kontakta:
Tullverket
Telefon: 0771–520 520
Mer information finns på
Tullverkets webbsida
 
Har du tips om smuggling eller illegal handel, kontakta även gärna:
Mats Forslund, Världsnaturfonden WWF
Telefon: 070–399 81 63
mats.forslund@wwf.se

TRAFFIC - bakgrund

Foto: Martin Harvey / WWF-Canon

Den första augusti 2002 öppnade Världsnaturfonden WWF ett TRAFFIC-kontor, TRAFFIC Europe-Sweden. Därmed flyttades delar av WWFs verksamhet som rör handeln med vilda djur och växter över till detta svenska kontor. Kontoret bekostas av WWF och arbetet regleras i ett avtal med TRAFFIC Europe. Detta var en naturlig utveckling nu när EUs öppna marknad finns och arbetet med att stoppa illegal handel med vilda djur och växter kräver ett ökat samarbete inom EU.