Foto: Peter Cairns / Wild Wonders of Europe / WWF

Svensk natur- och miljövård med innovativa lösningar

Sånglärka Foto: Jörgen Lindberg

 

För att främja och bevarande den biologiska mångfalden samt minska de ekologiska fotavtrycken behöver vi alla hjälpas åt. Det behövs innovationer och nytänk för att kunna nå miljömålen. Världsnaturfonden WWF har därför delat ut medel till innovativa miljö- eller naturvårdsprojekt under 2010-2016.  

 

Syftet med detta stöd från WWF är att stödja innovativa projekt och idéer som ligger i framkant och bidrar till värdefullt nytänkande inom naturvården. En vidareutveckling av projekten kan därifrån få stor betydelse för att främja den biologiska mångfalden och minska det ekologiska fotavtrycket i Sverige. Det kan gälla utveckling av tekniska lösningar, förvaltningsformer, forskning och kunskapsuppbyggnad och fältprojekt.   
   

Snorkelled Foto: Anders Bouvin

Projekt i fokus

Exempel på projekt som fått stöd via Världsnaturfondens satsning på innovativ naturvård.

Blommor för bin

Naturens rättigheter

Snorkelled

Rädda sånglärkan

Förvaltning Höga Kusten 

 

 

 

Senast uppdaterad 2017-07-31

Innovativ naturvård

WWFs satsning på innovativ naturvård startade 2010. Medlen har delats ut en gång per år i form av projektbidrag. Stödet har getts till föreningar, organisationer, myndigheter och företag.

 

Medlen kommer från WWFs Innovativ naturvård samt de anknutna stiftelserna Skogsfonden STORA-WWF, Väktarfonden & Nils Dahlbecks minne samt Florafonden.