Masdar City – världens grönaste stad


© WWF-Canon / Kevin SCHAFER

 

Går det att skapa en stad helt utan bilar med nollutsläpp av koldioxid och avfall? Det är tanken bakom Masdar City, ett samarbete mellan Världsnaturfonden WWF och Förenade Arabemiratens regering. Tillsammans ska vi bygga världens första koldioxidneutrala stad och hoppas till och med kunna överträffa de tio hållbarhetsprinciperna i WWFs "One Planet Living".

 

Förhoppningen är att Masdar City ska bli en förebild för hållbar urban utveckling över hela världen och visa att hållbar utveckling är lönsamt ur alla perspektiv.


När Masdar City är färdigbyggd år 2015 ska staden uppfylla
tio uppsatta mål:


1. Nollutsläpp av koldioxid: Genom solceller, koncentrerad solenergi, vind, energi från avfall och andra tekniker.


2. Nollutsläpp av avfall: 99 procent av avfallet ska undgå deponering, genom att minska avfallsmängden och återanvända, återvinna, kompostera och bränna avfallet.


3. Hållbara transporter: Nollutsläpp av koldioxid från transporter ska uppnås genom kommunala transporter, fordonsdelning och att stödja initiativ med lågutsläppande fordon.


4. Hållbara material: Byggprodukter ska ha ett högt innehåll av återvunna material och hållbara material såsom bambu och trä märkt med miljömärkningen Forest Stewardship Council. Man ska spåra och uppmuntra en minskning av energiinnehållet i material och genom hela byggprocessen.


5. Hållbar mat: Butiker ska klara uppsatta mål för leverans av ekologisk mat och hållbara eller rättvisemärkta produkter.


6. Hållbar vattenanvändning: Vattenkonsumtionen per capita ska minskas till hälften av landets genomsnitt och allt bad-, disk- och tvättvatten ska återanvändas.


7. Livsmiljöer och djur: Alla värdefulla arter ska bevaras eller omplaceras.


8. Kulturarv: Arkitekturen ska integrera lokala värden.


9. Rättvisa och rättvis handel: Rättvisa löner och arbetsförhållanden för alla arbetare enligt internationella standarder för arbetslivet.


10. Hälsa och lycka: Faciliteter och aktiviteter för alla demografiska grupper.

 

 
 
Senast uppdaterad 2013-09-17
   
  

 

Gör en insats för klimatet