Global Warming Images / WWF-Canon

Seize Your Power - förnybar energi åt alla

Vill du ha en hållbar framtid för vår planet och för oss som bor på den?
Stöd oss i vårt arbete att göra förnybar energi till den nya standarden.

Foto: Carlos G Vallecillo / WWF

Om vi globalt kunde hitta en hållbar lösning till vårt energibehov och bli av med vårt beroende av olja, kol och gas, skulle vi också lösa vår tids största problem. För att göra det måste vi få beslutfattarna att agera. De måste globalt fatta rätt beslut kring investeringarna i dessa källor.

Foto: Sarah Leen / WWFDet är en stor uppgift och vi kan inte göra det själva under ett enda år, men vi kommer att jobba målmedvetet för att öka användandet av förnybar energi genom att uppmana våra finansiella institut och regeringar världen över att investera mer pengar i en framtid som bygger på förnybar energi.

Vi vill ha en hållbar framtid. Att gå över till förnybar energi är inte bara det bästa valet. Det är faktiskt vårt enda alternativ. Inte minst som vi måste agera mot klimatförändringarna. 

Foto: WWFTekniken bakom förnybar energi är kostnadseffektiv och möjliggör alternativ som vi har råd med och som skulle kunna försörja hela världen med hållbar energi.

Förutsättningarna för en övergång till förnybar energi är betydligt bättre nu, än vad de var för fem år sedan. Investeringar i förnybart ökar kontinuerligt. Till exempel vinner solenergi över fossil energi i delar av Indien, vindkraft är billigare än kol i Australien och städer världen över börjar sätta upp mål på 100 procent förnybar energi.

Det enda sättet att säkra en framtid som stöds av ren och hållbar energi, det vill säga av vind, vatten och sol, är att säkra fler investeringar i dessa energikällor. Och det måste göras nu.

WWFs kampanj Seize Your Power kommer att bidra till påverkansarbete för fler investeringar i förnybar energi. Kampanjen syftar till att skapa stöd från allmänheten i frågan - och politiskt utrymme till att göra förnybar energi till den nya standarden.

Var med och visa ditt stöd - skriv på uppropet Seize Your Power nu >

 

Senast uppdaterad 2014-10-27

 

Visa ditt stöd för en framtid driven av hållbar energi.

 

Skriv på WWFs upprop!

WWF granskar AP-fonderna


De svenska AP-fonderna äger andelar i 133 av världens 200 mest koldioxidintensiva kol-, olje- och gasföretag, till ett värde av 32 miljarder kronor. Detta medför risker både för klimatet och oss som pensionssparare.

Läs mer och se kartläggningen

Rapporter om hållbar energi

Kontakt

Barbara Evaeus. Foto: WWF

Har du frågor om klimatet, lösningarna och WWFs arbete?

Barbara Evaeus

Klimatkommunikatör

Världsnaturfonden WWF

barbara.evaeus@wwf.se