Earth Hour, 30 mars 2019

 

Delta i Earth Hour och tänd hopp 

1,3 miljarder människor saknar tillgång till elektricitet, och mer än 800 miljoner människor lever i extrem fattigdom. För att vi ska kunna avhjälpa fattigdomen behöver världens fattiga få bättre tillgång till långsiktigt hållbar, förnybar energi. När vi engagerar oss i Earth Hour kan vi samtidigt tända både lampor och hopp i andra delar av världen!

Under Earth Hour i Nairobi, Kenya tänds klimatsmarta solcellslampor.
Klimatsmarta solcellslampor under Earth Hour i Nairobi, Kenya.

Syftet med Earth Hour är att skicka en politisk signal till makthavare om att ta klimatförändringen och behovet av global rättvisa på allvar. Syftet är också att inspirera till klimatsmarta vanor i vardagen. Glädjande nog visa våra egna undersökningar visar att många som deltar i Earth Hour börjar med nya klimatsmarta vanor. Även med att hjälpa dem som drabbas värst av klimatförändringarna.

 

17 hållbarhetsmål

2015 antog världens ledare 17 nya globala hållbarhetsmål, där det främsta målet är att utrota den extrema fattigdomen till 2030 för alla människor, överallt (1). Mål 7 är att till 2030 försäkra oss om att alla människor har tillgång till pålitliga och moderna energitjänster.

Fattigdom, energi och klimat hänger ihop.  Därför har 48 länder lovat att sträva efter att 100 procent av landets egen energiproduktion ska bli förnybar. Parallellt med detta ska man utrota energifattigdom, det vill säga ge alla tillgång till ren el och uppvärmning. Man ska också skydda vatten- och livsmedelsförsörjning.
 

En solidarisk handling

Visste du att 2,7 miljarder människor är beroende av traditionell vedeldning för sin matlagning? Det drabbar skogarna och får också stora hälsokonsekvenser.
Enligt WHO dör 4 miljoner människor i förtid varje år på grund av dålig inomhusluft orsakad av vedeldning inomhus. Ytterligare 4 miljoner per år dör i förtid på grund av luftföroreningar utomhus, som orsakas av förbränningen av fossila bränslen. Att delta i Earth Hour är en solidarisk handling med alla som idag saknar elektricitet och lever i extrem fattigdom.

 

Sociala entreprenörer blir fler

En stark positiv trend i Sverige och globalt är att det finns fler sociala entreprenörer, det vill säga företag som kombinerar en god affär med att göra gott. Några exempel är TRINE, Givewatts och HiNation som sprider solenergilampor, Solvatten som gör soldrivna vattenreningssystem för fattiga hushåll samt Emerging Cooking Solutions som bidrar till säker och billigare matlagning genom pellets i effektiva kokkärl. Se fler exempel världen över på WWFs sida för innovation inom klimat och energitillgång - Climate Solver, se även nedan!


 

Hjälp till att lysa upp indiska tigerområdet Sundarban


Stötta projektet Beacon for the Sundarbans 

 

Skänk solcellslampor till byn Palawan i Filippinerna


Stötta projektet Gift of Light

 

WWFs pris Climate Solver stöttar klimatsmarta innovationer

The Solar Turtle är ett lysande exempel på hur man kan bidra till en hållbar utveckling. Idag uppskattas cirka 585 miljoner människor leva utan tillgång till elektricitet söder om Sahara i Afrika. The Solar Turtle, som utsågs till en av vinnarna i “Climate Solver Awards” i Sydafrika, kan ge invånare långt ut på landsbygden tillgång till elektricitet, som producerats på ett hållbart och miljövänligt sätt, genom solcellsteknik.


Fler WWF-prisade innovationer mot energifattigdom: 
Emerging cooking solutions - Biomass-waste pellets for efficient cookstoves
HiLight - Solar light & charger
Trine - Invest in solar and get return on investment
Solvatten

Onergy
Simpa Energy 

 
WWF har fler projekt kring energitjänster och utveckling i världen. Några exempel:

Hållbara energilösningar i östra och södra Afrika

Förnybar energi på Sumatra

WWFs initiativ för klimatet i Kina


(1)  Mäts som människor som lever på mindre än $1.25 per dag

Senast uppdaterad 2018-10-31

 

Förnybar energi är vår enda framtid

Vindkraft. Foto: Michael Gunther / WWF

Vi behöver ställa om till 100 procent förnybar energi. Det är enda vägen till en hållbar framtid.

Samtidigt måste vi alla bli mer energieffektiva i hur vi transporterar oss, bor och äter. Industrin, jordbruket och finanssektorn behöver också ställa om.

Allt det här behöver göras globalt. Är det möjligt? Svaret är enkelt: Ja.   

Förnybar energi åt alla

Rättvisa och klimat

Rapporten Twin Tracks - Developing sustainably and equitably in a carbon-constrained world visar på hur viktiga sambanden är mellan fattigdom, energi och klimat , och att det finns ett gemensamt intresse att uppnå 100 procent förnybar energi globalt senast år 2050.  Bakom rapporten står WWF och organisationen Care.

Kontakt

Frågor om Earth Hour?

Läs gärna frågor och svar eller kontakta:
 

Cecilia Stenström, Projektledare för Earth Hour


Cecilia Stenström

Projektledare för Earth Hour
cecilia.stenstrom@wwf.se