Gröna obligationer - ett lyckat koncept i Göteborg

 

Botaniska trädgården i Göteborg Foto: Superstudio D&D

Göteborgs stad blev 2013 världens första stad att använda så kallade gröna obligationer. Det är en av anledningarna till att staden nu är en av tre svenska finalister i Earth Hour City Challenge, WWFs utmaning för att ge städer och kommuner möjlighet att agera förebilder för hållbar utveckling.

 

Magnus Borelius Foto: Stadsledningskontoret Göteborg- Intresset från investerarna har varit jättestort. Vi märker även ett stort intresse från olika miljöorganisationer, vilket är roligt. De gröna obligationerna har gett finans- och miljösektorn en naturlig gemensam arena som inte funnits förut, säger Magnus Borelius, finanschef vid Göteborgs stad.

De ursprungliga investerarna var stora institutioner som till exempel Svenska kyrkan, Andra AP-fonden och Nordea Bostadsobligation; de kan sedan ha sålt dem vidare.

- Men vi har faktiskt fått ett par förfrågningar från privatpersoner. Även om det inte går i dag är det spännande att folk vill investera i sin egen stad, säger Magnus Borelius.
Gröna obligationer lanserades 2008 av Världsbanken, och är ett verktyg för att garantera att pengar investeras i hållbara projekt.

Göteborgs stad satsar på elbilarHittills har Göteborgs stad fått låna 2,3 miljarder kronor med hjälp av de gröna obligationerna. Bland annat har man köpt in 100 elbilar till stadens förvaltningar. Det var kommunens finansavdelning som kom med förslaget.

Därefter började arbetet med att se över vilka gröna projekt som fanns i kommunen och undersöka intresset från investerarna. Det visade sig vara mycket stort och på bara några månader hade en halv miljard kronor släppts på marknaden. Under 2014 fick staden in ytterligare 1,8 miljarder kronor genom obligationerna.

Exakt vilka projekt pengarna ska gå till är inte bestämt i förväg men man har definierat ett antal prioriterade områden, nämligen avfallshantering, energieffektivitet, energismarta hus, förnyelsebar energi, kollektivtrafik, smarta elnät och vattenrening.  Svante Sjöstedt, miljöutredare på Miljöförvaltningen i Göteborgs stad 

Hittills har Göteborgs stad investerat i elbilar, en biogasanläggning och vattenrening.

- Vi märker att transparensen med de gröna obligationerna uppskattas väldigt mycket. Det är attraktivt för investerarna att veta vad pengarna går till, och att det är något bra, säger Svante Sjöstedt, miljöutredare på Miljöförvaltningen i Göteborgs stad.

Tack vare sitt engagemang att göra städerna klimatsmarta, och berätta om sina hållbara projekt, har Göteborg, Eskilstuna och Västerås valts ut som Sveriges finalister i Earth Hour City Challenge 2014-2015.


Göteborgs stads gröna obligationer


De obligationer Göteborgs stad har emitterat löper på sex år och handlas på Londonbörsen. Storebrand/SPP, Andra AP-Fonden, Nordea Bostadsobligationsfond, SEB Företagsobligationsfond Flexibel, Svenska Kyrkan och Länsförsäkringar Västerbotten är exempel på institutioner som har tecknat hela emissionen.
Mer info:
http://finans.goteborg.se/greenbonds/

 

Senast uppdaterad 2015-03-16

Klimatkolla dina fonder

Under 2015 lät WWF granska alla 357 svenskregistrerade aktiefonders innehav i världens största listade fossila kol-, olje- och gasreserver.
 
Kontakta din bank, ditt försäkringsbolag eller pensionsmyndigheten och byt ditt sparande till en fond utan innehav i de bolag vars tillgångar vi inte får släppa ut om vi skall klara oss under två graders global uppvärmning!

Se vår granskning här:
DU ÄGER! Svenska aktiefonders ägande av fossila reserver

Hur klimatsmart är din pension?

Användbara länkar för dig som vill se över ditt pensionssparande och ta reda på vad fonderna investerar i:

 

Pensionsmyndigheten

Fondinnehav/Finansinspektionen
Hållbarhetsprofilen

WWF granskar AP-fonderna

De svenska allmänna pensionsfonderna äger andelar i 133 av världens 200 mest koldioxidintensiva kol-, olje- och gasföretag, till ett värde av 32 miljarder kronor. Detta medför risker både för klimatet och oss som pensionssparare.
Läs mer och se kartläggningen