Earth Hour, 30 mars 2019

Tema: BOSTADEN

Halvera energianvändningen från din bostad, och fördubbla ditt positiva bidrag genom att producera egen förnybar el. När det gäller energianvändningen kan du gärna börja med belysningen!

 

 

Nästan 40 procent av all energi som används i Sverige går till byggnader

Bostäder och servicelokaler i Sverige använder lika mycket energi i form av elektricitet, fjärrvärme och bränslen som hela industrisektorn. Det finns tekniska möjligheter att radikalt minska energianvändningen och till och med göra våra bostäder till energiproducenter, men ändå ligger vi i princip kvar på samma energianvändningsnivå som på 1970-talet. Genom att energieffektivisera våra hus kan vi göra enorma energibesparingar, vilket även är bra för den privata ekonomin. 

Även om el- och värmeenergin i Sverige har en liten andel från fossila bränslen, är det bra för miljön att spara energi. All energiproduktion har miljöpåverkan. Och dessutom: sparar vi el i Sverige används överskottet till att ersätta fossilbaserad elproduktion i EU!

Det här kan du göra för miljön hemma

Med enkla medel kan du minska ditt ekologiska fotavtryck från bostaden. Vi kan alla hjälpas åt att spara energi och hejda klimatförändringarna!


 • Byt alla lampor till effektiva och bra LED-lampor

 • Spara onödig elförbrukning genom att släcka lampor när ljuset inte behövs, dra ur mobilladdare när de inte används och stänga av apparater istället för att ha dem i standby-läge.

 • Täta kring fönster och dörrar med nya tätningslister så att värmen hålls kvar inne. Använd gärna tjocka gardiner att dra för på natten.

 • Sänk värmen med en grad och ta på dig mer kläder istället.

 • Tvätta i 30 eller 40 grader istället för 60 grader, så ofta som möjligt. Detta nästan halverar energianvändningen.

 • Spara på varmvattnet, till exempel med hjälp av snålspolande kranmunstycken. Hur ofta och hur länge du duschar påverkar också energianvändningen. Att diska i full diskmaskin sparar energi jämfört med att diska för hand.

 • Kolla upp möjligheten att tilläggsisolera om du bor i ett gammalt hus. Alla hus kan idag byggas eller renoveras till en standard där de genererar mer energi än de använder på ett år. Läs gärna mer om renovering av gamla hus hos Svenska Byggnadsvårdsföreningen.


 • Byt fossil värme och el mot förnybar från vind, sol, vatten, miljömärkt fjärrvärme och geotermisk energi, som bergvärme. Se till att inte möbler blockerar elementen.

 

 • Kyl och frys tillhör de produkter i hemmet som drar mest energi. Har du över tio år gamla vitvaror så byt till nya med bästa energiklass (A+++) så kan du mer än halvera energiförbrukningen. Nya kylar och frysar har effektivare kompressorer och tjockare isolering.

 

 • När du behöver köpa något nytt till hemmet, kolla först begagnatmarknaden. Välj gärna saker av hög kvalitet som håller länge. Ta hjälp av miljö- och energimärkningen.

 

 • Börja producera egen förnybar energi. Förutom att köpa och sätta upp egna solceller och vindsnurror kan du även bli andelsägare i sol- och vindkraftverk. Du kan även köpa en tjänst som ser till att strömförbrukning motsvarande din mobil eller dator blir solproducerad under 15 år. Bor du exempelvis i Umeå kan du hyra solpaneler som sätts upp på din bostad och ger billigare elräkning. WWF vill att sådana tjänster ska erbjudas över hela Sverige.

 

 • Engagera dig i miljöfrågor och ställ krav på kommunpolitiker att vidta lokala åtgärder för att att energieffektivisera, stödja förnybar energi och minska klimatpåverkan på andra sätt. 

 

 • Jobba hemma någon dag i veckan om det är möjligt för dig, så undviker du onödiga transporter och ökar din produktivitet.

 

 • Minska matsvinnet genom att planera inköpen, förvara maten rätt och ta vara på resterna. Läs mer om hur du äter planetvänligt på wwf.se/biffen

 

 • Cykla och åk kollektivt, gå gärna med i en bilpool eller använd lokala delningstjänster om det finns där du bor. Ska ni ha egen bil, välj el- eller biogasbil. Läs mer på wwf.se/bilen

 

 

Från problem till del av lösningen – om politikerna vågar ställa krav

Ansvariga politiker – ställ högre energikrav på nybyggen, gör byggnaderna till energiproducenter och se till att befintliga byggnader energieffektiviseras när de renoveras så att energin inte slösas bort.

Redan för 40 år sedan utvecklades tekniker för att bygga energisnåla hus, så kallade passivhus. Idag finns teknik som gör att vi även i Sverige kan bygga så kallade plushus – hus som faktiskt genererar mer energi än de använder! Den tekniken bör användas vid alla nybyggen, och befintliga hus bör i största möjliga mån renoveras och uppgraderas åtminstone till så kallade nära-noll-energihus med sikte på att bli plushus.  

 

Eftersom allt fler människor bosätter sig i städer är det där de största energibesparingarna kan göras. Fastighetsägare och byggbolag kan både spara pengar och bidra till hållbar energiförsörjning genom att bygga välisolerade, energisnåla plushus med solceller på tak och väggar. Detta är beprövade och säkra tekniker som testats i flera decennier. Även banker, försäkrings- och fondbolag måste underlätta genom nya affärsmodeller där de tillför kapital, så att nödvändiga investeringar blir av och samtidigt ger tillbaka en säker och miljömässigt hållbar avkastning.

 

Påverka dina förtroendevalda!

Det största ansvaret för energifrågan vilar hos politikerna, i synnerhet nu när partierna har kommit överens om mål för energieffektivisering och helt förnybar elproduktion. Regeringen behöver ställa mycket högre krav på nybyggen och renoveringar, skapa drivkrafter för energibesparande investeringar och förenkla för alla att sluta slösa energi och ställa om till hållbar och förnybar energi i hemmen.

 

Det behövs ett nationellt renoveringsprogram som gör befintliga byggnader mer energieffektiva. Regeringen måste dessutom låta kommunerna gå före i att ställa ännu högre miljökrav så att de kan minska kostnader och utsläpp samt driva fram lokala och globala innovationer på marknaden.

 

Det behövs också en ordentlig uppföljnings- och kontrollprocess. Idag riskerar många nybyggda hus att inte ens klara de byggnormer vi har idag.

Det måste bli lätt och lönsamt för privatpersoner att tilläggsisolera sina hem och att producera egen el genom antingen solceller på sina tak eller andelar i vind- och solkraftverk. Vi tycker att regeringen måste göra det lättare för privatpersoner så att investeringarna verkligen blir av. Det kan till exempel vara genom att ha enkla regler för investeringar i mikroproducerad el, tillskott från en grön investeringsfond och att stimulera gröna obligationer.

 

Avkastningen för investeringar i effektivisering och mikroproducerad el är idag bra mycket bättre än avkastningen på ett sparkonto, men för att bli populärt behöver det bli enkelt!Goda exempel från andra länder:

Danmark har nytt världsrekord i vindkraft. Under 2015 kom 42 procent av all den el som landet producerade från vindkraftverken. Danmark stramar även åt byggstandarden eftersom de har förstått att det är ekonomiskt, miljömässigt och socialt ohållbart att fortsätta slösa energi i denna sektor.

 

I Frankrike krävs grönt eller solpaneler på varje nytt tak. 2015 infördes en lagstiftning i Frankrike som kräver solpaneler eller gröna tak för alla nybyggda kommersiella fastigheter. Argumenten är helt enkelt att vi ej längre får slösa bort redan bebyggd yta till att inte göra någon nytta för miljön och samhället. Trycket på naturen utanför våra bebyggda ytor är redan stort.

Texas och Dubai har nya världsrekord i solpris. Solpriserna kommer gå ner i år igen precis som de har sjunkit till att bli 250 gånger billigare under en 38-årings livstid idag. Under 2015 skrevs först ett 25-årigt avtal på 100 MW osubventionerad solkraft för 51 öre per kWh i Dubai. Strax därpå i Austin, Texas skrevs ett 25-årigt avtal på 300 MW osubventionerad solkraft för 33 öre per kWh. Under 2016 skrevs motsvarande avtal i Chile på 27 öre per kWh samt senare i Abu Dhabi på 22 öre per kWh.

Samtidigt tvingas Storbritannien ta in kinesiska investerare och införa ett garantipris på 112 öre per kWh under 35 års tid för att eventuellt kunna bygga ett nytt, modernt kärnkraftverk. 


Fakta: Sveriges el

Sveriges el kommer främst från vatten- (47 procent), kärn- (34 procent) och vindkraft (10 procent). Vattenkraften är förnybar, men måste miljöanpassas för att leva upp till moderna miljökrav så att livet i våra vattendrag inte utarmas ytterligare. Befintliga vattenkraftverk kan uppdateras tekniskt för att ge större elproduktion men WWF tycker inte att några nya vattenkraftverk bör byggas.

 

Kärnkraften kommer med både höga kostnader och problem såsom avfallshantering och risk för olyckor. Därför tycker vi inte att några nya verk ska byggas när de nuvarande succesivt avvecklas. 

 

Förutom förbättrad vattenkraft föreslår WWF ytterligare satsningar på sol- och vindkraft, där investeringar kan ske snabbt, i kombination med utbredd småskalig energiproduktion och ett mer flexibelt elnät med goda lagringsmöjligheter. Även bergvärme, solvärme, biopellets och miljömärkt fjärrvärme är bra energialternativ för våra bostäder. Men bäst av alla är en minskad användning av energi.  

 

WWF-rapport om hållbar energi

Det är fullt möjligt att ställa om till 100 procent förnybar och hållbar energi i Sverige
– Vårt mål är att all energiproduktion ska ske inom naturens ramar, med minimal negativ påverkan på klimat, biologisk mångfald och ekosystem, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Ladda ner och läs rapporten

 

Senast uppdaterad 2018-12-13

Lätt göra hemmet mer miljösmart

Det miljösmarta hemmet Foto: Johan Söderblom

Visste du att bostaden står för i snitt en fjärdedel av vårt ekologiska fotavtryck? Men det går att minska miljöpåverkan från våra hem både med enkla knep, och genom att tänka helt nytt.

Ta del av expertens tips

Halvera din elanvändning från belysning!

Anta belysningsutmaningen och halvera din elanvändning från belysning. Foto: Shutterstock

I Sverige står belysningen i bostäder, offentliga lokaler, kontorslokaler och utomhusbelysning för en betydande del av elanvändningen. Den kan och bör halveras. 

 Anta Belysningsutmaningen och halvera din elanvändning från belysning

Familjen som ändrar vanor:
”Måste vara enkelt”

Carl-Johan Löfgren och Jennie Löfgren med barnen Filippa, 9, Ludwig, 7, Meja, 15. Foto: Elin Dunås

Vi besökte en nästan helt vanlig familj som strävar efter att minska sin klimatpåverkan – utan att tumma på livskvaliteten.

Många enkla åtgärder gör skillnad

Hållbart att bo och bygga ihop

Pernilla Ottosson hjälper byggemenskaper

 

Bo- och byggemenskaper kan vara en viktig väg till en mer hållbar framtid. Vi berättar varför, och möter några eldsjälar som jobbar för fler kollektiva lösningar.
Lär dig mer!

Renoverade miljonprogram-
hus är framtidshus

Visste du att hus kan vara smarta? Västerås kommun har tagit fasta på det och renoverat lägenheter i ett miljonprogramsområde med smarta lösningar för hållbart boende.

Lär dig mer om satsningen

Grönskande tak och klimatcoacher
i Malmö

 

Malmö blev Årets Klimatstad redan 2011. Staden håller fortsatt hållbarhetsfanan högt - bland annat genom att satsa på gröna tak och klimatcoacher.

Häng med till området Rosengård

Så får du hållbar el hemma

För Joel och Lotta Sundström tog det bara sju minuter att skifta från ett bolag med 87 procent kärnkraft till ett med 100 procent förnybar energi, alltså el från till exempel sol, vind och vatten.
Min vardag: Viktigt välja förnybar el

Ola producerar sin egen gröna
el till lägre kostnader

Ola Jennersten är tigerexpert och ansvarig för flera av WWFs internationella naturvårdsprojekt. Han producerar sin egen energi hemma – eldar med ved, har solvärme för vatten från maj till september och solpaneler för el.

Men vägen dit var lång och snårig

Fakta: Energiöverenskommelsen

Sverige fick 2016 en energiöverenskommelse som innebär att 100 procent av vår elproduktion ska vara förnybar till år 2040 och att vi ska energieffektivisera med 50 procent till 2030 (relaterat till BNP).

WWF vill också se ett mål för ett helt förnybart energisystem (inte bara el) helst redan 2030 och ett tuffare effektiviseringsmål som styr mot en absolut minskning av energianvändning till 2030, dvs inte ett mål relaterat till BNP.

Remissvar/synpunkter från WWF

I de här remissvaren kan du läsa mer om WWFs ställningstaganden kring förnybar energi och energieffektivisering.

Världsnaturfonden WWFs remissvar på Energimyndighetens förslag till strategi för ökad användning av solel (ER 2016:16)
2017-01-17 

Världsnaturfonden WWFs remissvar på Energikommissonens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:2)
2017-04-25