Ola producerar sin egen förnybara el till låg kostnad

Ola producerar sin egen förnybara el till lägre elkostnader, men vägen dit var lång och snårig. ”Informationen borde vara bättre för privatpersoner.”

 

Ola Jennersten är tigerexpert och ansvarig för flera av WWFs internationella naturvårdsprojekt. Han producerar sin egen energi hemma – eldar med ved, har solvärme för vatten från maj till september och solpaneler för el. Men vägen dit var lång och snårig.

– Det blev en lång process för mig! Marknaden är outvecklad och de flesta man frågar vet inte så mycket. Informationen borde vara bättre för privatpersoner som funderar på detta, så att de vet vad de ger sig in på och vad det kostar.

Till slut kom Ola i kontakt med en el-entusiast som i sin tur hade kontakt med en firma som säljer och sätter upp solpaneler. Solpanelsfirman beräknar att Olas solpaneler kommer att producera en tredjedel av familjens elbehov. Det betyder att han får lägre elkostnader. Efter att ha mejlat ett antal experter inom området fick han också veta att han kan sälja överskottet av elen han producerar.

– Den överskottsel jag producerar i fortsättningen, främst på sommaren, kommer att köpas av ett elbolag till marknadspris minus några ören för deras kostnader. Det finns också möjlighet att få en viss skattereduktion för den el jag producerar men det är inte i detalj beslutat än av myndigheterna.

– Jag hoppas på ett enkelt system, till exempel att om man producerar en watt, betalar man inte för en watt. Det kallas nettodebitering på fint språk och finns redan i andra länder. Ett sådant system skulle verkligen underlätta.

Läs mer:
Energimyndigheten om att producera egen el 
BOSTADEN - om hemmet och klimatet på wwf.se/bostaden 

 

 

Senast uppdaterad 2014-10-27

Så får du hållbar el hemma

För Joel och Lotta Sundström tog det bara sju minuter att skifta från ett bolag med 87 procent kärnkraft till ett med 100 procent förnybar energi, alltså el från till exempel sol, vind och vatten.
Min vardag: Viktigt välja förnybar el

Goda exempel från andra länder

Danmark har nytt världsrekord i vindkraft. I december kom mer än hälften av el som landet använde från vindkraftverken. Danmark stramar även åt byggstandarden då de har förstått att det är ekonomiskt, miljömässigt och socialt ohållbart att fortsätta slösa energi i denna sektor.

 

Tyskland planerar att avveckla all sin kärnkraft innan 2022 och samtidigt fördubbla andelen förnybar energi. De stora elbolagen står bara för 7 procent av den förnybara elen som nu utgör en fjärdedel av Tysklands elproduktion –  resten kommer från bönder, hushåll, företag och byar som framför allt har satsat på sol- och vindkraft. Tyskland har sedan 2004 också dubblat antalet jobb inom den förnybara energisektorn.