Malmö satsar på klimatcoacher och grönskande tak

Malmö blev 2011 först i världen att ta hem titeln Årets klimatstad* i den numera globala stadsutmaningen One Planet City Challenge. Staden har fortsatt visa framfötterna. Genom sina många projekt på olika nivåer har Malmö även lyckats engagera invånarna och fått stor uppmärksamhet i Sverige och internationellt.

 

I området Rosengård har man storsatsat på en mängd hållbara lösningar i samband med en större renovering av några bostadshus. Samtidigt utbildade staden några engagerade boende till klimatcoacher som kunde hjälpa till att peppa sina grannar till fler miljö- och klimatvänliga beteenden.

 

En av Malmö stads engagerade klimatcoacher, Robin Cluley Foto: Daniel Ekbladh
 
- Vårt uppdrag var att berätta för de boende hur klimatet hänger ihop med våra vanor och hur vi kan minska vår påverkan, säger Robin Cluley, en av klimatcoacherna. 

 

Några av förändringarna som gjordes var att förbättra isoleringen och ventilationen i husen.

 

Dessutom mättes klimatpåverkan med hjälp av ett datorprogram. Det planerades även för solhybrider, regnvatteninsamling och en cykelpool med elcyklar som de boende kunde använda. En del satsningar blev succé medan andra var för krångliga för att fungera i praktiken, berättar Robin Cluley.

- Datainsamlingen blev lite för komplicerad när var och en skulle fylla i enkäter om sin vardag, däremot var det många som ändå började tänka mer på sin konsumtion och förbrukning.

 

- Det som engagerade flest var maten. När folk fyllde i enkäter som visade vilken effekt maten har på klimatet blev många intresserade och ville diskutera. Mitt tips till andra som vill göra ett liknande projekt är att utgå från de boendes intressen, säger Robin Cluley. 

 

Gemensam trädgård

I dag är projektet avslutat men kvar finns en liten trädgård där grannarna, däribland många barn, samlas och odlar lite olika matväxter.

 

Malmöbon Robin Cluley i bostadsområdets gemensamma trädgård Foto: Daniel Ekbladh

 

Även solcellerna på taket finns kvar och kommer på sikt att göra att bostadsrättsföreningen sparar pengar som man annars skulle ha lagt på el. Att sköta ett bokningssystem för elcyklarna, och att serva och förvara dem säkert, innebar för mycket arbete, men cyklarna finns på sätt och vis kvar i föreningen då de sålts till boende som vill minska sitt bilåkande.

 

Odlar på taken

En annan av Malmös satsningar är att odla växter på taken på ett antal bostadshus runt om i staden. Växterna tar upp luftföroreningar, bidrar till biologisk mångfald, fungerar som ett extra lager isolering och minskar effekterna av ett varmare klimat.

 

En av Malmös takträdgårdar, Augustendal


Malmös långsiktiga mål är att vara fossiloberoende till år 2030. Ett annat viktigt mål är att det ska vara lätt att leva miljövänligt i staden, bland annat genom bra kollektivtrafik och cykelbanor. När nya områden byggs satsas det stort på att de ska var hållbara. Till exempel genom att de försörjs helt på förnyelsebar energi och att det finns bilpooler så att varje hushåll inte behöver en egen bil.


Lösningarna finns i städerna

Eftersom allt fler människor bor i städer kommer lösningarna på framtidens utmaningar att avgöras där. One Planet City Challenge (tidigare Earth Hour City Challenge) är WWFs utmaning till städer att satsa på lösningar för en hållbar framtid.

Senast uppdaterad 2018-01-19

Så får du hållbar el hemma

För Joel och Lotta Sundström tog det bara sju minuter att skifta från ett bolag med 87 procent kärnkraft till ett med 100 procent förnybar energi, alltså el från till exempel sol, vind och vatten.
Min vardag: Viktigt välja förnybar el

Ola producerar sin egen förnybara el till lägre kostnader

Ola Jennersten är tigerexpert och ansvarig för flera av WWFs internationella naturvårdsprojekt. Han producerar sin egen energi hemma – eldar med ved, har solvärme för vatten från maj till september och solpaneler för el.

Men vägen dit var lång och snårig

WWF-rapport om hållbar energi

Det är fullt möjligt att ställa om till 100 procent förnybar och hållbar energi i Sverige
– Vårt mål är att all energiproduktion ska ske inom naturens ramar, med minimal negativ påverkan på klimat, biologisk mångfald och ekosystem, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Ladda ner och läs rapporten

Goda exempel från andra länder

Danmark har nytt världsrekord i vindkraft. I december 2013 kom mer än hälften av el som landet använde från vindkraftverken. Danmark stramar även åt byggstandarden då de har förstått att det är ekonomiskt, miljömässigt och socialt ohållbart att fortsätta slösa energi i denna sektor.

 

Tyskland planerar att avveckla all sin kärnkraft innan 2022 och samtidigt fördubbla andelen förnybar energi. De stora elbolagen står bara för 7 procent av den förnybara elen som nu utgör en fjärdedel av Tysklands elproduktion –  resten kommer från bönder, hushåll, företag och byar som framför allt har satsat på sol- och vindkraft. Tyskland har sedan 2004 också dubblat antalet jobb inom den förnybara energisektorn.