Renoverade miljonprogramhus är framtidshus

Visste du att hus kan vara smarta? Västerås kommun har tagit fasta på det och renoverat lägenheter i ett miljonprogramsområde med smarta lösningar för hållbart boende.

 

 

Smart lägenhet i Framtidsgränd, Västerås Foto: Mimer

 

Mikael Söderberg, bostadsbolaget Mimer i VästeråsDet började med en enda lägenhet där Västerås kommunala bostadsbolag testade lösningar för energibesparing och hållbart boende. Lägenheten har också fungerat som en modell för scenarier av hur boendet kan se ut i framtiden. I dag har man infört flera av lösningarna i 18 lägenheter i Västerås miljonprogramsområde Vallby.

 

- Projektet startade när vi skulle fira 90-årsjubileum och gjorde en framtidsspaning. Den gjordes med hjälp av vår prototyplägenhet Framtidslägenheten där vi funderade över hur boendet kommer se ut om 10-15 år, säger Mikael Söderberg på Mimer.

 

Projektet är ett samarbete mellan Västerås kommuns bostadsbolag Mimer och tillika kommunägda energibolaget Mälarenergi. Dessutom är en rad företag och forskare involverade.

 

Solpaneler i Västerås Framtidsgränd Foto: Mimer

De boende på Framtidsgränd deltar i tre olika forskningsprojekt om hur man kan leva hållbart, nu och i framtiden.

- Vi ville testa lösningarna från Framtidslägenheten i verkligheten och renoveringen av miljonprogramhusen gav möjligheten. Det finns många hållbara lösningar för nybyggen men mindre har gjorts för att göra befintliga hus hållbara. Renoveringen gjordes med tanken att husen ska bli smartare och bekvämare samtidigt som de boende ska ha råd att bo kvar, säger Mikael.

Bostäderna i huset som kallas Framtidsgränd är nu toppmoderna, energisnåla lägenheter där energiförbrukningen synliggörs med hjälp av en app och ett datorprogram. De boende får också tips på hur de kan minska sin energiförbrukning och deltar i intervjuer för olika forskningsprojekt.

Grannarna har dessutom en digital mötesplats, GrannNet, där de kan chatta, dela foton, tips och tricks samt köpa, sälja, skänka och byta grejer. Det leder till ökad gemenskap, och människor som bor i hus där grannarna hälsar på varandra trivs bättre och känner sig tryggare.

Husen är inte så kallade lågenergi- eller passivhus men har utrustats med displayer som visar elförbrukningen i realtid. Alla apparater är kopplade till ett system som gör det lätt att sätta på och stänga av dem även utifrån. Att varje lägenhet dessutom har en egen solpanel på balkongen gör att de är delvis självförsörjande på el.

Läs mer om projektet på Mimers hemsida

Eskilstuna, Göteborg och Västerås i final för att bli årets klimatstad (2015)


Lösningarna finns i städerna

Eftersom allt fler människor bor i städer kommer lösningarna på framtidens utmaningar att avgöras där. Earth Hour City Challenge är WWFs utmaning till städer att satsa på lösningar för en hållbar framtid. 2014-2015 valdes 44 städer från hela världen ut till finalister.
Tre finalister är svenska: Göteborg, Västerås och Eskilstuna. Här kan du lämna hållbara förslag till din egen kommun, och rösta på din favoritstad:

www.welovecities.org/sweden

 

Senast uppdaterad 2016-04-28

Så får du hållbar el hemma

För Joel och Lotta Sundström tog det bara sju minuter att skifta från ett bolag med 87 procent kärnkraft till ett med 100 procent förnybar energi, alltså el från till exempel sol, vind och vatten.
Min vardag: Viktigt välja förnybar el

Ola producerar sin egen förnybara el till lägre kostnader

Ola Jennersten är tigerexpert och ansvarig för flera av WWFs internationella naturvårdsprojekt. Han producerar sin egen energi hemma – eldar med ved, har solvärme för vatten från maj till september och solpaneler för el.

Men vägen dit var lång och snårig

WWF-rapport om hållbar energi

Det är fullt möjligt att ställa om till 100 procent förnybar och hållbar energi i Sverige
– Vårt mål är att all energiproduktion ska ske inom naturens ramar, med minimal negativ påverkan på klimat, biologisk mångfald och ekosystem, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Ladda ner och läs rapporten

Goda exempel från andra länder

Danmark har nytt världsrekord i vindkraft. I december 2013 kom mer än hälften av el som landet använde från vindkraftverken. Danmark stramar även åt byggstandarden då de har förstått att det är ekonomiskt, miljömässigt och socialt ohållbart att fortsätta slösa energi i denna sektor.

 

Tyskland planerar att avveckla all sin kärnkraft innan 2022 och samtidigt fördubbla andelen förnybar energi. De stora elbolagen står bara för 7 procent av den förnybara elen som nu utgör en fjärdedel av Tysklands elproduktion –  resten kommer från bönder, hushåll, företag och byar som framför allt har satsat på sol- och vindkraft. Tyskland har sedan 2004 också dubblat antalet jobb inom den förnybara energisektorn.