© WWF-Canon/Sindre Kinneröd

Länkar och publikationer

 

Här hittar du ett urval av WWFs publikationer om klimat. 

 

 G8 Climate Scorecards 2009 (WWFs klimatrankning av G8 och Sverige):

IT
Low-Carbon and Environmental Leadership in the ICT Industry by Gartner and WWF

From coal power plants to smart buildings AT the speed of light

Sammanfattande rapport från World Economic Forum i Davos

Saving the Planet @ the Speed of Light

Academic background report: Identifying and assessing the opportunities to reduce the first billion tonnes of CO2

Assessment of global lowcarbon IT leadership

Becoming a winner in a low-carbon economy: IT solutions that help business and the planet

 

Global IT strategy: A billion tonnes of CO2 reductions and beyond through transformative change

Originalversion (5,8Mb)

Mindre version (utan bilder) (2,4Mb)

 

Energi

Climate Solutions – WWF's Vision for 2050

Power Switch From Coal to Clean

Sverige som en globalt hållbar energiaktör

 

Sverige

12 Climate Entrepreneurs (in English)

12 Klimatentreprenörer - Innovationer för en lågfossil framtid

Import of CO2 emissions from China and India
Sifo-undersökning om  börsnoterade företags syn på klimatfrågor
Sifo-undersökning om allmänhetens syn på klimat- och miljöfrågor 

 

Globalt

Prepared to Ride the Green Dragon

"Climate Change: faster, stronger, sooner" – A European Update of Climate Science (October 2008)
WWF Climate Scorecards Comparison of the climate performance of the G8 countries

Indian Companies in the 21st Century
Chinese Companies in the 21st Century
Russian Companies in 21st Century

Stern report – Executive summary

Stern report – summary of conclusions

 

Investeringar

Fund Management in the 21st Century


 

För fler klimatrelaterade publikationer på engelska, gå in på WWF International.


På följande hemsidor kan du läsa mer om klimatfrågan:

 

Svenska sidor
Naturvårdsverket om klimatpåverkan
SVT om väder 

 
Engelska sidor

WWFs internationella hemsida

Om klimatkonventionen och Kyotoprotokollet  
FNs klimatpanel
Goddard Space Data center (NASA)

Save Our Climate
World Meteorological Organization

BBC om klimatförändring
BBC news – Guide to climate change

Senast uppdaterad 2013-11-18