Ny antologi om hållbara transporter världen över

Foto: WWF

Vancouver utsågs nyligen till Earth Hour Capital 2013 av WWF. Den kanadensiska staden med sina gröna ytor, spårvägar och många cykelstråk är ett lysande exempel på hur en stad kan organisera sina transporter. Antologin Hållbarhetens villkor berättar om det och fler exempel.


Du vet det förstås redan - för att förflytta dig hållbart i staden bör du skippa bilen och välja cykel, promenad eller kollektivtrafik. Det är vad du själv kan göra.

 

Men i många fall är det alltför fördelaktigt med bil för att man ska vilja avstå. Ett stort ansvar ligger därför hos stadsplanerare och politiker för att göra det attraktivt att ställa bilen – eller allra helst – inte ha bil alls.


Här finns mycket kvar att göra, men lyckligtvis många goda exempel runtom i världen att inspireras av och att påverka beslutsfattarna att anta även där du bor. Många av dem tas upp i kapitlet ”Den hållbara stadens transporter” i antologin Hållbarhetens villkor (Arena).

 

Holland betalar hojen

I Holland får de som kan intyga att de cyklar minst tre gånger i veckan ett bidrag på 750 euro vart tredje år, för att kunna köpa ny cykel.

 

Här sker också 40 procent av persontransporterna med cykel! Holland gör detta inte bara av miljöskäl utan också för att främja folkhälsan och samhällsekonomin och för att minska trängseln. Många vinster samtidigt, således.

 

Foto: Iamsterdam

I Amsterdam sker 40 procent av persontransporterna med cykel, delvis tack vare det cykelköparbidrag som staten ger.


Bilfritt och BRT i Bogota

Colombias huvudstad Bogota införde bilfria söndagar redan på 1980-talet (och sedan år 2000 även en bilfri vardag!).

 

Bilfria dagar finns på flera håll i världen men Bogota är det exempel som tas upp i antologin.

 

Bogota och andra latinamerikanska städer har också skapat bilfria filer för snabbuss som blivit populära. Kallas Bus Rapid Transit (BRT). 

 

Vancouver – grönt och spårburet

Kandensiska Vancouver (bilden högst upp) som våren 2013 utsågs till WWF Earth Hour Capital för sitt hållbarhetstänk, tas också upp som ett framgångsrikt exempel.

 

Staden har trots sin kompakta form lyckats få plats med många grönytor. I stället för motorvägar har man satsat på kollektivtrafik som nya spårvagnssystem, samt cykelvägar.

 

Vinsten med spårvagnar är att de rymmer dubbelt så många resenärer som en vanlig buss, och samtidigt upplevs förhöja gatumiljöns värde. Man vill helt enkelt hellre vistas på en gata med spårvagn än en med bussar!

 

Supercykelvägar i Danmark

Även Köpenhamn satsar nu på att anlägga supercykelvägar för snabb och säker cykeltrafik - men också  en helt ny spårvagnslinje. Ett av målen med detta är att frigöra större ytor för öppet vatten eller grönområden som kan ta hand om regnvatten, viktigt för att undvika översvämningar.  Med biltrafik är det ju så att bilen tar upp utrymme även när den inte används (95 procent av dygnet).

 

Trafikdata från vår egen huvudstad visar att bilar disponerar 60 procent av gatorna i Stockholm trots att fotgängarna är fem gånger fler än dem som färdas i bil.

 

Ekokorridorer i Portland

Foto: City of PortlandPortland i USA satsar också på cykeltrafik och har anlagt diken med högt gräs mellan trottoarerna och cykelstråken, som kallas ”bike boulevards”.


Dikena blir ekokorridorer som främjar den biologiska mångfalden.

 

Det här är en del i stadens arbete för att nå målet att halvera biltrafiken. Trots att staden vuxit kraftigt har man faktiskt inte anlagt någon ny stor bilväg på 20 år.

 

I Sverige då?

Jo, kapitlet tar upp en del svenska transportprojekt som är på planeringsstadiet, samtliga söderut. Ett exempel är att Region Skåne, Malmö, Helsingborg och Lund planerar för spårvagnar gemensamt genom det så kallade SPIS-projektet.

 

Ytterligare ett projekt söderut är en planerad 19 kilometer lång supercykelväg mellan Lund och Malmö.  

 

Spårburet och två hjul är framtiden

Några hållbara trender som tas upp är att cyklandet ökar i världens städer, att spårvagnar upplever en renässans och att bilresandet äntligen går ned på många håll - bilåkandet per invånare dalar bland annat i Sverige, USA, Frankrike, Australien, Tyskland och UK. I Japan började den sjunkande trenden redan under 1990-talet.

 

I motorälskande oljelandet Saudiarabien är man kanske inte beredd att skära ned på bilåkandet än, men har däremot beslutat att gå över till en fossiloberoende fordonsflotta de närmsta decennierna.


Totalt erbjuds vi ett femtiotal exempel på hur städer gör trafiken mer hållbar, och man blir glad och inspirerad av att läsa!

 

Elin Dunås


Psst! Lär dig ännu mer om hållbara städer på WWF:s internationella hemsida:
http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/cities/urban_solutions/

 

Ytterligare en bra källa för att hålla sig uppdaterad är sajten Hållbar stad som drivs av Arkitekturmuseum och där WWF är med på ett hörn:

www.hallbarstad.se
 

  

Senast uppdaterad 2013-09-20

 

Om boken

 

 

Titel: Hållbarhetens villkor

Redaktör: Henrik Teleman

Förlag: Arena, 2013

 

Kapitlet Den hållbara stadens transporter, som vi berättar om här, är skrivet av trafikdebattören Karin Smith.


Bland de andra bidragen finns till exempel Den hungriga staden, av David Jonstad, att läsa här: http://davidjonstad.se/2013/04/03/den-hungriga-staden/

 

Min Vardag

Inspirerande exempel på hur man kan leva mer hållbart  & de senaste trenderna inom grön livsstil.

 

Skogen visar vägen ut ur stressen

Forskning visar att skogen kan göra oss mindre stressade. Vi testar om det funkar och hänger med på en tur ute i de värmländska skogarna.

Naturgúiden Olle Kvarnbäck leder turen

 

Så rensar du ut hemma

Trångt och rörigt hemma? Frigör plats genom att rensa ut! Men var snäll mot dig själv och låt det ta tid - gärna ett helt år!
Bästa rensar-tipsen

 

Fördel tågsemester

 

Tycker du att resan är vägen, inte bara målet? Prova att tågsemestera!
Phillip Weiss ger råd

 

"Bättre utan bil"

Lena Nilsson i Göteborg

Bor man nära stan är en bil mest till besvär. Så resonerar Lena Nilsson och Palle Lilja, som båda gjort sig av med bilen.

Skönt ta sig fram för egen maskin

 

 

Hållbar garderob på dina villkor

Nej, du behöver inte vara minimalist för att få till en hållbar garderob!
Johanna Nilsson tipsar

 

Här blomstrar gåvoekonomin

Gåvoekonomi är en global rörelse där vi ger bort och delar varor och tjänster för att spara både pengar och miljö.

I Värmland puttrar det av initiativ 

 

Läs fler artiklar ur arkivet