Samarbete över gränserna skyddar Borneos natur

– Trots att stigen var en enda lervälling och en av grupperna fick gå halva natten så var det inget som stoppade oss från att komma hit och prata om allt det som påverkar vår framtid i Borneos högland. Det här visar hur viktigt alla tycker det är att skapa en bättre framtid för oss och våra barn!

 

Pak Lewi, en av ledarna för FORMADAT på Borneo

 

Det säger Pak Lewi som är en av ledarna för organisationen FORMADAT på Borneo. 2015 fick FORMADAT FN-organet UNDPs särskilda Ekvator-pris till organisationer som utvecklat innovativa lösningar som bidrar till en hållbar utveckling. FORMADAT får priset för att man bland annat utvecklat en lokal livsmedelsproduktion som också är bra för miljön.

 

Foto: Arum Kinasih / WWFÖn Borneo, som delas mellan Malaysia, Indonesien och Brunei är en av de platser i världen där den biologiska mångfalden är som störst. Här finns fortfarande stora områden av regnskog liksom flera nationalparker. Men avskogningen av Borneo pågår för fullt. Industriella plantager, som till exempel oljepalmsodling, kräver ny mark, gruvnäringen breder ut sig och röjning av mark för svedjebruk är ett problem.

 

Borneo är också hem för Dajakerna – ett samlingsnamn för de cirka 200 grupper av ursprungsbefolkningar som lever på Borneo. I dag uppgår de till ungefär 500 000 människor, som har en rik och på många sätt unik kultur. De människor som lever på höglandet, i hjärtat av Borneo, försörjer sig på småskaligt jord- och skogsbruk, fisk och boskap. De har länge levt i balans med naturen och med nära kontakt mellan olika etniska grupper. Men ett problem är att deras traditionella land delas mellan två stater, Indonesien och Malaysia.

 

För drygt tio år sedan bildade människor från fyra etniska ursprungsgrupper en gemensam, gränsöverskridande organisation för att kämpa för sin kultur, för miljön och för sina rättigheter. – FORMADAT bildades här – och av oss – för att vara till nytta för alla som bor här längs gränserna i hjärtat av Borneo. Vi förenas i en gemensam tanke och en gemensam färd framåt för att skydda vårt land, våra rättigheter, vår miljö och vår kultur, fortsätter Pak Lewi.

 

Det traditionella landskapet i hjärtat av Borneo består av små åkrar, ursprungliga skogsområden, floder och åar och många kulturellt viktiga platser. Här har bönderna genom åren utvecklat ett hållbart system för odling av ris, frukt och andra grödor utan att det lett till avskogning. Människor använder organiskt gödsel från bufflar på samma sätt som de gjort i flera generationer.

 

Festival. Foto: Edwin Meru

 

Samtidigt finns det också ett nytänkande. Våren 2015 organiserade FORMADAT för första gången i Borneos historia en festival för tropisk frukt. Syftet var att öka medvetenheten bland människor om vilken unik biologisk rikedom som finns och samtidigt föra vidare kunskap om hur människor kan utnyttja frukten kommersiellt på ett sätt som samtidigt är ansvarsfullt. Det här var också något som uppmärksammades av den internationella Slow Food-rörelsen (som har ledorden Gott, rent och rättvist), liksom i Indonesiens huvudstad Jakarta.

 

– Borneo är det enda hemland som vi, Lundayeh, Kelabit, Lun Bawang and Sa'be-folken har. Tidigare så var vi var och en för sig, nu har vi en organisation som för oss samman och som tar tillvara våra intressen, konstaterar Pak Lewi.

 

För precis så är det. Även om det är långt till Borneos hjärta så är människorna där inte längre isolerade. De är en del av det globala samhällets positiva kraft.

 

Projektet samfinansieras med Sida. Läs mer om samarbetet med SIDA här.

 

 

Borneo

Borneo är världens tredje största ö med en yta på 745 000 km² (nästan dubbelt så stort som Sverige). Här lever många djurarter sida vid sida: orangutanger, elefanter, leoparder, noshörningar och gibbonapor.


Cirka 70 procent av Borneo utgör en del av Indonesien och är i sin tur uppdelat i fyra provinser varav centrala Kalimantan är en. Staterna Sabah och Sarawak i norra och västra Borneo hör till Malaysia, och det lilla sultanatet Brunei ligger inklämt mellan de två stora staterna. I dag bor cirka 20 miljoner människor på Borneo, huvudsakligen i städer längs kustområdena. På Borneo finns också viktiga sammanhållna grupper av ursprungsbefolkningen kvar och det är, bland annat, genom att stärka dem som WWF kan bidra till att människor själva kan skapa en hållbar framtid på denna unika ö.

Senast uppdaterad 2016-04-08

Borneo

Borneo

 

Pak Lewi, en av ledarna för FORMADAT på Borneo

Organisationen FORMADAT bildades av oss för att vara till nytta för alla som bor i hjärtat av Borneo. Vi förenas för att skydda vårt land, våra rättigheter, vår miljö och vår kultur.

Pak Lewi, en av ledarna för FORMADAT på Borneo

Kontakt

Olle Forshed

Vill du veta mer om WWFs arbete på Borneo eller om regnskog och tropiskt skogsbruk?

Kontakta Olle Forshed, olle.forshed@wwf.se