Kör försiktigt, vilda djur korsar vägen, Kanchanaburi province. Foto: Seub Nakasathein Foundation

 

Grön korridor hindrar utrotning

– När stora skogsområden bryts upp kan djuren inte längre röra sig fritt, vilket i sin tur riskerar leda till inavel och utrotning. Av det skälet är det så viktigt att det finns naturstråk – ”gröna korridorer” –  som binder samman olika skogsområden. Det säger Panudet Kerdmali som är generalsekreterare för Seub Nakasathein-stiftelsen i Thailand.

 

Bybor sätter upp skylt för att markera skyddat naturstråk. Foto: Seub Nakasathein Foundation

 

En gång i tiden var området mellan Bangkok och den burmesiska östkusten helt täckt av regnskog. I dag finns allt mindre delar av skogen kvar – och nu är risken stor att ännu mer försvinner!

 

Staden Dawei i sydöstra Myanmar (Burma) ligger närmast diagonalt, rakt västerut från Thailands huvudstad Bangkok (längs samma kust som Phuket). I Dawei pågår arbetet med att bygga en djuphavshamn som har förutsättningar att bli en viktig utskeppningsplats för thailändska företag.

 

För att binda samman Dawei och Bangkok planeras en väg mellan de två städerna. Vägen kommer att gå genom Dawna Tenassarim-regionen som är ett av de viktigaste regnskogsområdena i Sydostasien. Här finns tiger, elefant, sambarhjort, malajbjörn och många andra hotade arter.

 

Samtidigt befinner sig regionen i snabb social och ekonomisk utveckling. Det behövs arbetstillfällen, utbildning, hälsovård och annat. Skogen är också under hårt tryck på grund av illegal skogsavverkning, jakt, omvandlingen till plantager, och byggandet av infrastruktur som dammar och vägar. Det handlar därför om att hitta en balans mellan exploatering och skyddandet av miljön, något som inte är helt enkelt.  Samtidigt ligger skyddet av miljön också i lokalbefolkningens intresse.

 

Wandee Krichan arbetar för WWF i Thailand.Seub Nakasathein-stiftelsen i Thailand arbetar framför allt med att skydda och bevara skogen i Kanchanburi-provinsen, som ligger på den thailändska sidan av gränsen.

 

– Seub är den viktigaste miljöorganisationen i området. Genom samarbetet med dem kan vi nå ut till de människor som kan spela en nyckelroll i arbetet med att skydda miljön, säger Wandee Krichanan som arbetar för WWF i Thailand.

 

WWF har stött Seub-stiftelsen som bland annat tagit fram en studie om hur de naturstråk, som kallas gröna korridorer, skulle kunna bidra till att skydda miljön. Seub arbetar nu för att korridorerna ska bli en del av myndigheternas officiella plan för regionen.

 

För Panudet Kerdmali som är generalsekreterare på Seub handlar det framför allt om att stärka vanliga människors möjligheter att delta bevarandet av skogen och samtidigt stärka deras försörjningsmöjligheter. Genom att föra samman boende och gemensamt utveckla en markanvändningsplan för området vill Seub få till stånd en dialog med myndigheterna. Det här sker bland annat genom att människor i området får träffas och lära sig mer om det som pågår, men också att folk får möjlighet att föra fram sina egna åsikter till de som styr. Genom Seub får olika lokala organisationer också stöd av miljöexperter från andra delar av världen så att de själva kan följa med och övervaka utvecklingen.

 

Panudet Kerdmali, generalsekretarerare Seub Foto: Wandeen Krichanan / WWF Thailand

 

– Rapporten vi tagit fram för en grön korridor är ett viktigt verktyg i kontakten med myndigheterna, men också för att öka kunskapen hos människor i byarna så att alla ska förstå hur viktigt det är att vi bevarar miljön, fortsätter Panudet Kerdmali.

 

Det lever flera olika etniska grupper i gränsområdet mellan Myanmar och Thailand. Många driver små jordbruk där de odlar sockerrör, ris, majs, kassava och annat. På den thailändska sidan finns också en del turism.

 

Det arbete som nu pågår i Thailand hoppas Seub ska kunna utvecklas vidare i Myanmar. Ett mål är att koppla samman lokala organisationer i de båda länderna.

 

– Det är som ett pussel där vi börjar med några bitar här i Thailand. Nu hoppas vi kunna bygga vidare också på andra siden gränsen. Lyckas vi med det så kan vi ytterligare stärka arbetet för miljön! konstaterar Panudet Kerdmali.

 

Projektet samfinansieras med Sida. Läs mer om samarbetet med SIDA här.

 

Senast uppdaterad 2016-04-08

Thailand

Thailand

 

Mekongregionen

Arbetet i Thailand och Myanmar ingår i ett större program som WWF driver i Mekongregionen. Förutom Thailand och Myanmar ingår Laos, Kambodja, Vietnam och delar av södra Kina i programmet. Mekongregionen är ett av WWFs prioriterade områden, eftersom det rymmer en mycket rik biologisk mångfald med många arter som inte finns någon annanstans på jorden.
Målet med projektet är att skydda den biologiska mångfalden och samtidigt säkra lokalbefolkningens försörjningsmöjligheter.

Panudet Kerdmali, generalsekreterare Seub. Foto: Wandeen Krichanan / WWF Thailand

– Det är som ett pussel där vi börjar med några bitar här i Thailand. Nu hoppas vi kunna bygga vidare också på andra siden gränsen. Lyckas vi med det så kan vi ytterligare stärka arbetet för miljön!

Panudet Kerdmali, generalsekreterare Seub

Kontakt

Louise Carlsson. Foto: WWF

 

Vill du veta mer om Världsnaturfondens arbete i Dawei?

Kontakta Louise Carlsson

louise.carlsson@wwf.se