Tiger, National Geographic stock Michael Nichols WWF

 

Beyond the stripes: Rädda tigern - rädda så mycket mer!

Alla de pengar som har investerats av olika länders regeringar, av hjälporganisationer och som samlats in av supportrar över hela världen för att rädda världens sista vilda tigrar, har visat sig ge många andra, avgörande viktiga fördelar för Asiens vilda djur och miljontals människor. Det framgår i en WWF-rapport: ”Beyond the Stripes: Save tigers, save so much more”.

 

Tiger, Theo Allofs WWF-US

 

I Asien finns en övernaturlig tro att tigerdelar kan bota sjukdomar, så därför fortsätter tjuvjakten att ha ödesdigra effekter på tigerpopulationen. Men faktum är att det är de levande tigrarna som kan göra dig frisk. Över 50 000 växtarter används över hela världen för medicinska ändamål, varav 10 procent samlas in från det vilda. I Indien och Kina är över 80 procent av medicinalväxterna vilda, och dessa gynnas av ett levande tigerlandskap.

Misslyckas vi med att rädda de vilda tigrarna, misslyckas vi också med att rädda så mycket mer.

 

Ny rapport

En ny rapport från WWF - "Beyond the stripes - save tigers, save so much more" - visar att om tigrarna och deras livsmiljöer bevaras, räddas samtidigt tusentals andra hotade djur och växter och därmed även vårt vilda apotek. Värdet av medicinalväxterna på den internationella marknaden beräknas till mer än 50 miljarder dollar årligen.
 
Rapporten visar att ett levande tigerlandskap…
• minskar risken för naturkatastrofer
• erbjuder mediciner och gynnar människors andliga hälsa
• säkrar tillgången på rent vatten och stabiliserar vattenflöden
• lagrar mer koldioxid än andra skogar och minskar därför klimatpåverkan
• bevarar några av världens rikaste ekosystem
• skyddar andra viktiga flagskeppsarter 
• är viktigt för att förverkliga många av FNs utvecklingsmål i Asien

 

Tigrar är en stark symbol för mycket ”brett” bevarande av biologisk mångfald.
Rapporten visar på att investeringar för att rädda tigern är väldigt betydelsefulla för realiseringen av många av FN:s hållbara Utvecklingsmål (SDG) i Asien.
 

Tiger masks. Ashok Jain WWF

Dessa indiska fiskare bär ansiktsmask med tydliga ögon på bakhuvudet, för att lura tigern och skydda sig själva från att bli attackerade. Tigrar attackerar nämligen sina byten bakifrån, genom att bita tag i nacken.

 

Skydd av viktiga vattentäkter

Genom att säkra tigrarnas utbredningsområden skulle vi bidra till att skydda minst nio stora vattentäkter, som är källor till färskvatten för upp till 830 miljoner människor i Asien, inklusive städer i Indien, Malaysia och Thailand. På samma sätt skulle bevarandet av tigerlandskapen skydda de sista kvarvarande skogarna, som har avgörande betydelse för att reglera utsläppen av koldioxid och därigenom mildra klimatförändringen.

Även i det återstående området där tigrarna strövar kan nära hälften (43 procent) av det nuvarande lämpliga tigerhabitatet snart gå förlorat för ohållbar jordbruksexpansion och urbanisering, varnar rapporten.

 

En ovärdelig art

Tigrar är ovärderliga, men att också förstå värdet av deras livsmiljö när man fattar beslut om utveckling och tillväxt är enormt viktigt. De nuvarande ekonomiska modellerna berättar endast en del av historien om ett lands rikedom och stabilitet. Ekosystemen, den biologiska mångfalden och naturresurser (ibland kallade naturkapitalet) som ligger till grund för ekonomier, samhällen och individens välbefinnande är minst lika betydelsefulla.

 

Framgången att skydda vilda tigrar är en perfekt indikator för Asiens hållbara utveckling. Med Asiens snabba ekonomiska expansion kommer prioritering av tigerns bevarande att bidra till att säkra det naturkapital som är nödvändig för att möta regionens hållbara utvecklingsmål.

 

-  Varje dollar som investeras i att rädda vilda tigrar, hjälper också till att rädda många andra hotade arter och ekosystemtjänster för miljontals människor, säger Michael Baltzer, som är chef för WWF Tigers Alive. Genom att skydda de naturområden där de vilda tigrarna lever, får vi många fördelar: ren luft, minskad klimatpåverkan, arbetstillfällen, bevarande av sötvattentäkter och skydd av viktiga medicinalväxter.

 

Så hjälp oss att rädda tigern, och samtidigt rädda så mycket mer!

 

Tiger. Martin Harvey WWF

 

Senast uppdaterad 2018-01-02

Beyond the Stripes
- Save tigers, save so much more

Vad du kan göra!

Köp inte delar från döda djur eller från växter när du turistar!


• Om du är osäker – köp inte!
• Köp inte souvenirer gjorda av delar från vilda djur
• Köp aldrig elfenben
• Köp istället lokalt traditionellt hantverk av textilier, keramik eller sten

 

Tigertestikel. James Morgan WWF

Tigrarnas utbredning, klicka på bilden för att se den i större format.

Kontakt

Louise Carlsson. Foto: WWF

 

Vill du veta mer om Världsnaturfondens arbete i Asien?

Kontakta Louise Carlsson

louise.carlsson@wwf.se